Циклдық алгоритмдерді орындайтын программалар
Презентация қосу
Тақырыбы: Кіріктірілген циклдардың құрылымын
ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын
программа құру. ТР және Си программалау жүйелеріндегі
модульдерді салыстыру

ОРЫНДАҒАН:ҚАЙЫРБЕКОВ М.Қ
ТЕКСЕРГЕН:ЖАКСЫГУЛОВА Д.Д
While

Циклдар For

Do
While For Do
• Жалпы форматы: • For (өрнек1: • Жалпы форматы: Do
• While өрнек2:өрнек3) инструкция
<өрнек>инструкцияМұндағы • Мұндағы өрнек1 және инструкция while
<өрнек> есептелінеді егер мәні өрнек3 көбінесе меншіктеу (өрнек);
0- ге тең емес болса, онда
инструкция орындалады да
• немесе функцияны шақыру • Инструкция
өрнек қайта есептеледі және ал өрнек 2 қатынас оырндалған соң
ол өрнек мәні 0-ге дейін • өрнегі болып табылады.
қайталанады. • Мысалы,
өрнек есептеледі,
• For (;;) ақиқат болса онда
• ... инструкция қайта
орындалады
КІРІКТІРІЛГЕН ЦИКЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП, КӨБЕЙТУ КЕСТЕСІН ШЫҒАРУ

1 #include
#include

2 using
using namespace
namespace std; std;
4 int
int main()
main()
5 {{
6 for
for (int
(int ff == 2;
2; ff <
<== 9;
9; f++)
f++)
7 {{
8 for
for (int
(int ss =
= 1;
1; ss <=
<= 9;9; s++
s++
9 {{
10 cout
cout <<<< ff <<
<< ““ ** ““ <<
<< s
s <<
<< ““ =
= ““ <<
<< ff ** s;
s;
11 cout
cout <<<< end1;
end1;
12 }}
13 cout
cout << << end1
end1
14 }}
15 cout
cout << << end1
end1
16 return
return
17 }}
Кіріктірілген циклдің құрылымы
Сыртқы циклды көрсету үшін f, ал ішкі циклді
көрсету үшін s санағыш
алынған. Әрбір цикл басында for (int f=2; f<=9;
f++) және
for (int s=1; s<=9; s++) командаларды көрсетеді.
Егер цикл бірнеше
командалардан тұрса, онда {} осындай
жақшаларға алынады
ТР ПРОГРАММАЛАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ МОДУЛЬДЕР

Модуль – құрамында сипаттау бөлімінің әр түрлікомпоненттерді
және көрсетуші (иницирующий) бөлімінің кейбір орындалатын
операторлары бар автономды (тәуелсіз) компиляцияланатын
программа бірлігі.
<атау>
Interface
<интерфейс бөлімі>
Implementation
<орындайтын бөлім>
Begin
<көрсету бөлімі>
End
СИ ТІЛІНДЕГІ МОДУЛЬДЕР

Модуль – алдын ала берілген мәтіндер бар жеке файл
және файлда сипатталған кейбір элеметтер
(функциялар)
басқа модульдерге қолданылуы мүмкін.
Сөйтіп стандатты кітапханалар құрылады- ССР
файлында функциялар анықталады, функцияларды ң
атаулары Н файлында сипатталады, осыдан кейін
ССР файлын компиляциялауға және екілік кітапхана
форматына LIB айналдыруға болады.
Бағдарламаның басты модулі әдетте main
функциясынан тұрады және атауыш файлды
қажет етпейді (өйткені main функциясы бас қа
модульдерде қолданылмайды)
Кейбір модульдер тек атауыш файлдан- мысалы
глобальды тұрақтылардың сипаттамасынан
ғана тұрады
Модуль - алдын ала берілген мәтіндер бар жеке файл ж әне
файлда сипатталған кейбір элементтер (функциялар) басқа
модульдерде қолданылуы мүмкін.
Cөйтіп стандартты кітапханалар құрылады - .СРР файлында
функциялар анықталады, функциялардың атаулары .Н
файлында сипатталады, осыдан кейін .СРР файлын
компиляциялауға және екілік кітапхана форматына .LIB
айналдыруға болады.
Модуль екі файлдан тұрады: алдын ала берілген коды бар
файл source file және атауыш файл header file.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру
Алгоритм және оның атқарушылары
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Алгоритм және оның қасиеттері
Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Кездейсоқ сандар
For циклдық операторы
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритмның күрделіліг. Алгоритм түсінігінің функйия түсінігімен байланысы.Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Пәндер