ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ДЭЕМ-ні ң
программалы қ
жабды қ тары.
Программалар.
Орындаған:Оханов Ерзат
Бағдарлама – магниттік тасымалдаушыда файл түрінде
сақталып, қолданушының бұйрығы бойынша компьютер
зердесіне жүктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі
нұсқаулар жиыны.
Компьютерге арналған программалардың жиынтығы
программалық жабдықтаманы құрады.
Ақпараттық технология екі
құрылымнан тұрады:

Аппараттық жасақтама Бағдарламалық жасақтама
(Hardware); (Software);
Бағдарламалық жасақтама (БЖ)

Жүйелі БЖ Қолданбалы БЖ

Аппараттық белгілі бір мамандық
жабдықтар саласында нақты есептер
шығара алатын
жұмысын басқарып, программалар жиыны.
жұмыс істеп отырған Олар белгілі бір мақсатта
адамды қолданбалы пайдаланылатын және
бағдарламалармен әмбебап болып екіге
бөлінеді.
байланыстырады.
Жүйелік программалық жасақтаманың бір тобы
операциялық жүйелер. ОЖ – компьютерлерді
басқаруға арналған және қолданбалы
программалармен байланысы бар нақты программа.
Операциялық жүйе компьютер іске қосылғанда
шақырылады, компьютер жұмысын басқарады,
құрылғыларын, аспаптарын тексереді-тестілейді,
жедел жад пен дискідегі орынды бақылайды,
қолданбалы программаларды орындайды.
Операциялық жүйелердің басты қызметі – бұл ресурстарды басқару,
ол басқаратын негізгі ресурс – компьютер аппаратурасы.
Операциялық жүйе құрамы.

•базалық модуль (ОЖ ядросы) – файлдық жүйелер мен программа
жұмыстарын басқарады, оған жетуге жол ашады және шеткі
құрылғылар арасында файл алмасу;

•командалық процессор – пернетақта арқылы түсетін қолданушының
бұйрықтарын ашып оқиды және орындайды;

•шеткі құрылғылар драйверлері – осы құрылғылардың жұмысының
процессормен келістілігін программалы қамтамасыз етеді;

•қосымша сервистік программалар (утилиттер) – қолданушының
компьютермен байланыс үрдісін көпжақты әрі ыңғайлы етеді.
Бір есепті ОЖ әрбір
кезеңде компьютерде Көп есепті ОЖ бір
адамға бір ғана есепті мезгілде бірнеше
ОЖ-дінегізгі
шешуге, яғни бір ғана ОЖ-ді негізгіерекшеліктеріне
ерекшеліктеріне бағдарламаларды
іспен айналысуға байланыстыжіктелуі:
жіктелуі: іске қосуға
байланысты
мүмкіндік береді. мүмкіндік береді
(Unix).

біресепті
біресепті көпесепті;
көпесепті;

бірқолданушылы
бірқолданушылы көпқолданушылы
көп қолданушылы

Бір қолданушылы ОЖ Көп қолданушылы жүйеде
әрбір қолданушы барлық
компьютерде тек бір информацияға және пароль
ғана адамға жұмыс енгізіп қана өзіне қатысты
істеуге мүмкіндік жеке информацияға
береді. қатынайды.
Қолданбалы деп белгілі бір қызметтер
саласының белгілі бір мақсаттық
мәселелерін шешуге арналған
программалық жабдықтама деп аталады.
Көбінесе мұндай програмамларды
қосымшалар деп атайды.
Типтік қолданбалы программалық
жабдықтамаға келесі программаларды
жатқызады:
мәтіндік процессорларды;
кестелік процессорларды;
безендіру және іс қағаз графика жүйелері;
деректер базасын басқару жүйелері;
сараптау жүйелері;
математикалық есептеулер, эксперименттік
деректерді модельдеу және талдау
программалары жатады.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Дербес электронды есептеуіш машинаныі программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы ақпарат
ДЭЕМ – нің программалық жабдықтары туралы
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар - 2 нұсқа
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер
ДЭЕМ - нің жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ­нің программалық жабдықтары
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар жайлы ақпарат
Пәндер