Сабақ құрылымы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Сабақ құрылымы

Орындаған: Ботагозина А.С
Тексерген: Санкайбаева П.С
Сабақтың
құрылымы

Қызығушы Мағынаны Ой -
лықты ояту тану толғаныс
Қызығушылықты ояту
үйрену процесі – бұрынғы білетін және жаңа
білімді ұштастырудан тұрады;
Үйренуші жаңа ұғымдарды, өзінің бұрынғы білімін
жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте түседі;
Қарастырылғалы отырған мәселе жайлы не біледі, не
айта алатындығын анықтайды;
Үйренушінің белсенділігін арттыру.
Мағынаны тану

Үйренуші жаңа ақпаратпен танысады;

Тақырып бойынша жұмыс істейді;

Тапсырмалар орындайды.
Ой – толғаныс
Өзіне және өзгеге сын көзбен қарап,
баға беруге үйретеді;

Бір – бірімен әсерлі түрде ой
алмастырады;

Айтылған ойды қортындылайды.
Оқуды ұғынуды қалай ұйымдастырады

Танысады
СТО
Түсінеді
Қолданады
СТО дамыту технологиясының
стратегиялары (1):

Ой қозғау;
Ойлан – жұптас – бөліс;

1спикер 2спикер 3спикер
«INSERT – түртіп алу»

V + - ?
Мен Мен үшін пікірмен қызықты
бұны жаңа келіспей білгім
білемін ақпарат мін келеді
«INSERT» стратегиясы
(«түртіп алу») (2)

белгілер Негізгі сөздер

+

?
Кластер (3)
Кесте: «білемін – білгім келеді – білдім
(БББ)» (4)

Б Б Б
білемін? Білгім келеді? білдім?

Біз пайдаланатын Біз дерек алатын, дерек
ақпараттық категориялар алуға тиісті ақпараттар
(негізгі сөздер) (қайдан білдік)?
Еркін жазба (5)

Өткелі отырған тақырып туралы не
біледі немесе өткен материалдан не
түйді?
Кең ауқымды дәріс – (6)

тақырып мазмұнының оқытушы
тарапынан толықтай ашылуы
«Қос жазба күнделігі» (7)

Тақырыптан үзінді Комментарий
аласыз, (түсініктеме):
Толғандырды,
Назарымды аударды, неліктен?
қызықтырды

Тақырып Тақырып
Торлы талқылау (8)

Иә - жақтаймын Жоқ - қарсымын
Венн диаграммасы (9)
Концептуальды кесте (10)
Сипаттама Тұрақты Жалақы поблемал перспекти
кәсібі жұмыс деңгейі ар ва

оқытушы

дәрігер

милиция
Эссе (11)
бір тақырыпша бойынша жазу.

Тақырып: Тәуелсіз демократиялы,
зайырлы және құқықтық мемлекет.

Тақырыпша: зайырлы мемлекет дегеніміз
не?
R A F T (12)
R – бұл А-аудитория F – форма Т - тақырып
тақырыпты (үкіметке, (баяндама,
жазған әкімге) арыз, хат)
автор
Кері байланыс парағы (13)

Не үйрендіңіз?

Сұрақ

Ұсыныс
Алынатын нәтиже

1. Студент бойында сенімділік пайда
болады.
2.Ізденуге ұмтылады.
3.Сабаққа барлық студент жұмыла
кіріседі.
4.Оқытушы тек бағыт береді.
5.Студент тақырыпты өздігінен түсінеді.
Cабақтың құрылымы:

EV - қызығушылықты ояту RL - мағынаны тану RF – ой-толғаныс
1 2 3
Ойлан-жұптас-бөліс Ойлан-жұптас-бөліс

INSERT

Еркін жазба Еркін жазба

Кең ауқымды дәріс

Топтастыру (кластер)

Қос жазба күнделігі Қос жазба күнделігі

Торлы талқылау Торлы талқылау

Концептуалды кесте

Венн диаграммасы Венн диаграммасы

білемін Білгім келеді білдім
Эссе жазу

RAFT RAFT
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
• Қазақстан тарихы курсын оқыту әдістемесі...=Методика преподавания
истории Казахстана...: ун-ттер мен пед. ин-ттардың үлгілік
бағдарламалары=типовые программы ун-тов и пед. ин-тов; №59 жинақ=сб.
№59 / ҚР білім және денсаулық сақтау министрлігі; құраст. Т.А.
Найзағарин, Б.З. Ақназаров, К.М. Төлеубаева т.б.- Алматы: ҚБА РБК, 1998.-
64б.
• Тұрлығұлов, Т. Тарих сабағын жетілдіру жолдары/ Т. Тұрлығұлов.- Алматы,
1984.- 104 б.
• Тұрлығұлов, Т. Қазақ ССР тарихын оқыту методикасы/ Т. Тұрлығұлов.-
Алматы, 1979.- 116б.
• Төлегенов, Т. ХХІ-ғасырдағы тарих сабағы/ Т Төлегенов // Қаза қстан
тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №6.- Б.19-22.
• Әбдіғұлова, Б. Тарихи білім берудегі жаңа үрдістер/ Б. Әбдіғұлова //
Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №4.- Б.3-7.
• Синица, И.Е. Педагогтық талант/ И.Е. Синица // Қазақстан тарихы
әдістемелік журнал.- 2008.- №4.- Б.63-68.
• Ақбаева, Е. Тарих сабақтарында оқушылардың сын тұр ғысынан ойлау
жүйесі негізін қалыптастыру/ Е. Ақбаева // Қазақстан тарихы әдістемелік
журнал.- 2010.- №10.- Б.35-38.

Ұқсас жұмыстар
Модульдың Сағат Сынып сағатының түрі мен мазмұны Уақыты құрылымы саны
Тексеру сабағы
Тәрбие жүйесіндегі модульдік технология
Сабақтың типтері, құрылымы
Жаппай жұмысты уйымдастыру
СПОРТТЫҚ ЖАТТЫҚТЫРУ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
Жас ұстаздар мектебі
Сабақ классификациясы (жіктелуі)
Эколгиялық білімнің формалары, әдістері және құралдары
Қазіргі заманғы сабақты талдау
Пәндер