Желдеткіш құрылғылары туралы түсінік


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Жоспары:
1. Желдеткіш құрылғылары
2. Табиғи және жасанды желдеткіштер.
Желдеткіш (латынша:
ventіlatіo —
желдету) — өндіріс орындар
ын желдетуде,
аэроқоспаларды құбырмен та
сымалдауда, т.б. ауаны немесе
басқа газдарды қозғалысқа
түсіріп орнын ауыстыру үшін
олардың
артық қысымын(әдетте, 0,15
Мпа-ға дейін) тудыратын
қондырғы.
Олар үймереттерді және шахталарды желдетуге,
қазан және пеш агрегаттарына ауа жіберуге не
олардан түтін мен зиянды газдарды сорып тысқа
шығаруға, материалдарды
кептіруге, машина бөлшектері мен механизмдерін
салқындатуға, сусымалы және талшықты
материалдарды пневматикалық жолмен
тасымалдауға, бірқатар технологиялық
процестерді атқаруға, машина радиаторлары мен
конденсаторын салқындатуға, т.б. Қолданылады.
Желдеткіш - бөлмелерді желдету кезінде
немесе аэроқоспаларды құбырлар арқылы тасымалдау
үшін ауаны немесе басқа газды шамадан тыс
қысымдайтын құрылғы
Өнеркәсіптік желдеткіштердің стол үстіне қойылатын
және аспалы желдеткіш түрлері кеңінен тараған.
өшатын аппараттарда желдеткіштер тарту
күшін тудыратын құрал ретінде (көтергіш желдеткіштер,
турбореактивтік екі контурлы қозғалтқыш
желдеткіштері,желдеткіш— фенестрон) пайдаланылады.
Желдеткіштер қуаттылығына қарай Вольттың
үлестерінен (тұрмыстық желдеткіштер) мыңдаған кВт-
қа (өнеркәсіптік желдеткіштер) дейінгі желдеткіштер,
ал құрылымына байланысты — центрден
тепкіш желдеткіш және осьтік желдеткіш
болып ажыратылады.Желдеткіштер,
негізінен, қозғалтқышпен белдікті беріліс
арқылы немесе тікелей
серіппелі муфта көмегімен әрекетке
келтіріледі. Кішігірім желдеткіштердің
қалақшалы дөңгелегі тікелей
қозғалтқыштың білігіне бекітіледі, ал ірі
желдеткіштер сору жылдамдығын реттегіш
және діріл бәсеңдеткіш құрылғылармен
жабдықталады.
Табиғи немесе жасанды
желдеткіш
Табиғи желдетудің өз кемшiлiктері де артықшылығы да болады. Тарихта
кім бірінші болып табиғи желдеткішті қолданғанын анықтау қиын.
Жүйенiң арзаншылығы, жайғасудың оңайлығы сөз жоқ, үлкен
артықшылық болып табылады. Табиғи желдетудiң өнiмдiлiгi мұндай
сыртқы және iшкi ауа, бағыт және желдiң лебi, қысымның
айырмашылығының температураларының айырмашылық табиғи
факторлардан тiкелей бағынышты болады. Бұл тәуелдiлiк табиғи
желдетудiң тиiмдiлiгiн өте тұрақты емес қылады.
Жабдық және ауаны жіберуге немесе қажеттi санда оның түбегейлi
қашықтықтарына алып тастауға мүмкiндiк беретiн аспапты пайдалану
механикалық желдеткіш немесе оны жасанды желдеткіш деп атау ға
болады. Тұрғын үй объектiлерінде, әрине, механикалық желдеткіштерді
қолдану керек.
Табиғи желдеткіш ұйымдасқан
және ұйымдаспаған болып
бөлінеді.

Ұйымдаспаған желдеткіш
кезінде бөлмеге кіріп
шығатын белгісіз ауа көлемі
немесе ауа ауыстырғыш
кездейсоқ факторларға
бағынышты болады.
Ұйымдаспаған табиғи
желдеткіш инфильтрация
қосады - терезелер, есiктер,
жабындардағы және терезелер
және желдеткiштердiң
ашуында жүзеге асырылады.
Жасанды (механикалық)
желдеткіш табиғи желдеткішке
қарағанда ауаны атмосфераға
жіберер алдында оны тазалауға
мүмкіндік береді. Зиянды
заттарды пайда болған жерінен
жойып отырады. Ол сонымен
қатар желдететін ауаны
тазартады, жылытады және
жұмсартады.
Желдеткіш (латынша: ventіlatіo — желдету) —
өндіріс орындарын желдетуде, аэро қоспаларды
құбырмен тасымалдауда, т.б. ауаны немесе бас қа
газдарды қозғалысқа түсіріп орнын ауыстыру үшін
олардың артық қысымын (әдетте, 0,15 Мпа-ға дейін)
тудыратын қондырғы. Олар үймереттерді ж әне
шахталарды желдетуге, қазан және пеш
агрегаттарына ауа жіберуге не олардан т үтін мен
зиянды газдарды сорып тысқа шығару ға,
материалдарды кептіруге, машина бөлшектері мен
механизмдерін салқындатуға, сусымалы ж әне
талшықты материалдарды пневматикалық жолмен
тасымалдауға, бірқатар технологиялық процестерді
атқаруға, машина радиаторлары мен конденсаторын
салқындатуға, т.б. қолданылады.
Өнеркәсіптік желдеткіштердің стол үстіне қойылатын ж әне
аспалы желдеткіш түрлері кеңінен тараған. өшатын
аппараттарда желдеткіштер тарту күшін тудыратын құрал
ретінде (көтергіш желдеткіштер, турбореактивтік екі контурлы
қозғалтқыш желдеткіштері,желдеткіш— фенестрон)
пайдаланылады. Желдеткіштер қуаттылығына қарай
Вольттың үлестерінен (тұрмыстық желдеткіштер) мы ңда ған
кВт-қа (өнеркәсіптік желдеткіштер) дейінгі желдеткіштер, ал
құрылымына байланысты — центрден тепкіш желдеткіш ж әне
осьтік желдеткіш болып ажыратылады (суретті қ.).
Желдеткіштер, негізінен, қозғалт қышпен белдікті беріліс
арқылы немесе тікелей серіппелі муфта к өмегімен әрекетке
келтіріледі. Кішігірім желдеткіштердің қалақшалы д өңгелегі
тікелей қозғалтқыштың білігіне бекітіледі, ал ірі желдеткіштер
сору жылдамдығын реттегіш және діріл бәсеңдеткіш
құрылғылармен жабдықталады.
Пайдаланылған әдебиеттер

Проектирование заводов и
механосборочных цехов. Андерс А. А.,
Потопов П. М., Шулешкин А. В. М.:
Машиностроение, 1982. 271 бет

Ұқсас жұмыстар
Желдеткіш құрылғылары
Ақпарат және компьютер
Желдету қондырғыларына қойылатын талаптар
ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
ДК ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
Желдету міндеттері, басқа ғылымдармен байланысы және әдіснамасы
Мақтарал гуманитарлық-экономикалық және агробизнес колледжі жағдайында “Тракторлар және автомобильдер” пәнінен “Интербелсенді әдістері арқылы оқыту технологиясын жобалау”
Желдету жүйесі
Радиатор міндеті
Компьютердің қосымша құрылғылары
Пәндер