Өлшеулер қателерінің теориясы туралы түсінік
Презентация қосу
ӨЛШЕУЛЕР
ҚАТЕЛЕРІНІҢ
ТЕОРИЯСЫ.
ҚАЖЫГЕЛДИНА МАХАББАТ
ГК-407
ЖОСПАР
I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім
а) Өлшеулер классифиткациясы.
b) Өлшеу жағдайлары.
c) Қажетті және артық (избыточных)
өлшеулер ролі.
d) Өлшеу қателері және олардың
түрлері.
f) Өрескел мүлт кетулерді (қателерді)
табу тәсілдері және жүйелік қателерді
болдырмау. III. Қорытынды
Қатерлер теориясы

өлшеу түрлі өлшеу
қателерінің үлестіру қателердің әдістемесә
шығу тегі қасиеттері н
заңы жетілдіру
ҚАТЕЛЕР ТЕОРИЯСЫНЫҢ
НЕГІЗГІ ЕСЕПТЕРІ.

1) Өлшеу қателерінің
үлестіру заңын оқу

2) Тікелей өлшенген өлшеу
нәтижелерінің және олардың
функцияларының дәлдігін
бағалау;
3) Ең сенімді анықтау шамасын
және дәлдік сипаттамсын табу;

4) Өлшеу нәтижелерін белгілі
шектік дәлдікте ұстайтын қатені
анықтау.
МӨЛШЕРДІ ӨЛШЕУ ДЕП (ҰЗЫНДЫҚТЫ, ГОРИЗОНТАЛЬ ЖӘНЕ
ВЕРТИКАЛЬ БҰРЫШТАР, БИІКТІК АЙЫРМАСЫ) МӨЛШЕР ШАМАСЫН
БЕЛГІЛІ БІР ӨЛШЕМ БІРЛІГІМЕН САЛЫСТЫРУДЫ АЙТАДЫ. ӨЛШЕУ
КЕЗІНДЕ ӨЛШЕУ ШАМАСЫНЫҢ ӨЛШЕУ БІРЛІГІНЕ ҚАРАҒАНДА НЕШЕ
ЕСЕ ҮЛКЕН ЕКЕНДІГІН КӨРСЕТІП, ӨЛШЕМ БІРЛІГІН ЖАЗЫП ҚОЯДЫ.
Өлшеуле
р

Қажетті Артық
өлшеу өлшеу
ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІНЕ
БАЙЛАНЫСТЫ

дөрекі

Қателер

кездейс
жүйелі оқ
1. ДӨРЕКІ ҚАТЕЛЕР
Дөрекі қателер деп белгілі бір
шектен асып кеткен шаманыайтады.
Ондай қателер көп жағдайда
орындаушының немқұрайлығынан
болады.дөрекі қателерді өайталап
өлшеу арқылы біліп, оны өлшеу
шамаларын өңдеу кезінде шығарып
тастайды.
2. ЖҮЙЕЛІ ҚАТЕЛЕР

Жүйелі қателер деп бірнеше рет
өлшенген кезде қателер шамасы
өзгермейтін немесе бірдей шамаға
өзгеріп отыратын қатені айтады.
3. КЕЗДЕЙСОҚ
ҚАТЕЛЕР

Кездейсоқ қателер деп өлшеу кезінде
өлшеу шамасына байланыссыз және
ешқандай заңдылыққа бағынбайтын
қателерді айтады.
ЕГЕР БІР ШАМА БІРНЕШЕ РЕТ
ӨЛШЕНГЕН БОЛСА ЖӘНЕ
ӨЛШЕУ КЕЗІНДЕ БІРДЕЙ
ҚҰРАЛ, БІР ОРЫНДАУШЫ, БІР
ТӘСІЛ, БІРДЕЙ ЖАҒДАЙДА
ӨЛШЕНГЕН БОЛСА, ОНДАЙ
ӨЛШЕУ КЕЗІНДЕГІ
ҚАТЕЛЕРДІ ТЕҢ ДӘЛДІКТІ
ҚАТЕЛЕР ДЕП АТАЙДЫ.
НАЗАРЫҢЫЗҒА
КӨП РХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Өлшеулер қателерінің теориясы
Қателер теориясы
Өлшеу қателерінің теориясы
Қателер теориясы, тең дәлдікті өлшеулер
GPS технологиясын топографиялық түсірімдерде қолдану. GPS қабылдағыштары және олардың сипаттамалары
Құрылыс алаңындағы геодезиялық жұмыстар
Жер эллипсоиды және оның негізгі элементтері
Әдістемені әзірлеу
Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Физикалық эксперимент. Физикалық шамаларды өлшеу
Қалыптастырушы бағалау үдерісі
Пәндер