ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫ АЙҚЫНДАУ ЖӘНЕ ДАМЫТУДАҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕУДІҢ ЖОЛДАРЫ
Презентация қосу
ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫ АЙҚЫНДАУ
ЖӘНЕ ДАМЫТУДАҒЫ ЖҰМЫС
ІСТЕУДІҢ ЖОЛДАРЫ

Тексерген:Тұрғанбаева Б.Ш
Орындаған :Қауланбек Б.Қ
Топ:П-311
Мақсаты:
ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН
ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
ФОРМАЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІН
АШЫП КӨРСЕТУ.
Дарын дегеніміз белгілі бір
жағдайдағы ең үздік
мүмкіндік, қабілеттіліктің
жоғары сатысы. Әдетте
дарын белгілі ортада
байқалады.
Дарынды бала дегеніміз:
Өз қатарларынан әлде қайда
дамыған, ерекше зейіні бар, белгілі бір
іс-әрекет бойынша асқан
қабілеттілік танытып, жоғары
жетістіктерімен дараланатын бала!
Дарынды балаларды анықтау
Дарынды балаларды анықтау - баланың дамуын таңдаумен
байланысты ұзақ процесс. Дарынды балаларды
анықтаудың мынадай ұстанымдары тұжырымдалды:
баланың қызығушылығы мен бейімділігіне барынша сәйкес
келетін қызмет аясында баланың іс - әрекетіне талдау
жүргізу, дамытушылық ықпал ете отырып, баланың
психологиялық кедергілерін жоюға мүмкіндік беретін
тренингтік әдістерді пайдалану, баланың дарындылық
белгісін оның психикалық дамуының нақты деңгейінде
ғана емес, сондай - ақ оның болашақтағы даму мүмкіндігін
де есепке ала отырып бағалау, жұмыс нәтижесін талдау,
бақылау, әңгімелеу, мұғалімдер мен ата - аналардың
сипаттамалық бағалары, түрлі ақпарат алу көздерін
пайдаланып, бала қабілеттерін кең көлемде қамтуға
мүмкіндік беретін баланың мінез - құлқы мен іс - әрекетін
жан - жақты бағалаудың кешенді сипаты.
Дарынды балаларды анықтауда назар аударатын
басты ерекшеліктері :

1.Дарынды бала шапшаң және өзгеше ойлайды.
2.Көп көлемде білім меңгереді, алған білімін қолдана
біледі.
3.Таным, түсінігі жоғары
4.Дарынды оқушының физикалық тұрғыдан ерекшелігі:
дамудағы шапшаңдылық, қиял-күшінің басымдығы.
5.Дарынды оқушының ішкі сезімі жағынан өзгешелігі:
сезімтал, толыққанды, аңғарлы болуы.
6.Дарынды оқушының ішкі сезімі жағынан өзгешелігі:
сезімтал, толыққанды, аңғарлы болуы.
«Дарынды балалармен жұмыс
әдістері»
Пассов әртүрлі жастағы дарынды
және талантты балаларға сәйкес
арнайы оқу бағдарламасының
7принципін ұсынды.
1. Оқу бағдарламасының мазмұны ой құрылымымен білімді
ықпалдастыратын маңыздырақ мәселелерді, ойлар мен
тақырыптарды ұзақ, тереңірек үйретуді қарастыруы
қажет.

2. Дарынды және талантты балаларға арналған оқу
бағдарламасы өндірістік ойлаудың дамуын қарастыруы керек,
сонымен қатар ол оқушыларға бар білімін қайта ойлау және
жаңасын игеруге мүмкіндік беретін тәжірибеде қолданылу
дағдысын қарастыруы тиіс.

3. Дарынды және талантты балаларға арналған оқу
бағдарламасы оларға үнемі ауысып отыратын, дамып
отыратын білімге және жаңа ақпараттарға қатынасу
мүмкіндігін беруі керек, оларға білімді іздеп табуға талпыныс
жасауға әсер етуі қажет.
4. Дарынды және талантты балаларға арналған оқу
бағдарламасы сәйкес келетіндерінің еркін қолданылуын
және дайын болуын қарастыруы тиіс.
5. Дарынды және талантты балаларға арналған оқу
бағдарламасы олардың ынтасын және оқу мен дамудағы
еркіндігін кеңейтуі керек.

6.Дарынды және талантты балаларға арналған оқу
бағдарламасы олардың санасы мен сезімін, бөтен
адамдармен, табиғатпен, мәдениетпен және т.б.
жағдайлармен қарым-қатынас түсінігінің дамуына ықпал
етуі қажет.

7. Дарынды және талантты балаларға арналған оқу
бағдарламасы алдыңғы маңызы бар принциптермен бірге
бағалануы керек. Сонымен бірге балалардың күрделі ойлау
процесіне, олардың шығармашылыққа икемділігіне және
орындау шеберлігіне басты назар аударылады.
Назарларыңызға
рахмет !!!

Ұқсас жұмыстар
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ
Дарынды балалармен тәрбие жұмысы
Дарынды шығармашылық деңгейге жету
ДАРЫНДЫ ЖӘНЕ ТАЛАНТТЫ БАЛАЛАРҒА МҰҒАЛІМ
Оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін дамыту
Дарынды балалармен жұмыс
Мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық қызығушылық ерекшеліктері
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің диагностикасы
Дарынды оқушылар тізімі
Шығармашылық дарындылық
Пәндер