«Химиялық тазарту мекемесін ұйымдастыру»


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
«Химиялық тазарту
мекемесін ұйымдастыру»
ТК-421
Әшім Ермек
Химиялық тазарту мекемесіне
арналған бизнес жоспар
«Химиялық тазарту ұйымдастыру» инвестициялы қ жобаны
негіздеуге, бұл бизнес- жоспар қаржы экономикалы қ сапаны
және техникалық іске асыру мақсатында құрастырыл ған.
Компания толық қызмет циклын іске асыруды жоспарлап
отыр:оның ішінде текстильді,былғарды,тондарды химиялы қ
тазарту. Қабылдау орны: Қабылдау орын міндетті т үрде
химчистканың аумағында орналасады, ж әнеде 6 агенттік
келісім шарт жасалынған. Химчистканы ң сату нар қы қызметі
халық үшін тұрмыстық қызметі ең ауқымды болып табылады.
Арнаулы топтар:тұрғындардың жасы 20-60 жыл,табыстары
50000 нан жоғары адам басына бір ай ға,жылына 1-2рет
химчисткаға келуі.
Жалпы инвестициалық шығындар
жоба бойынша өзіне қосады:

Шығындар, USD. 1 жыл
Жайды мүліктену 300 000
Жабдықтарды монтаждау 197 000
және мүліктеу
Айналым капиталды 50 000
толықтыру
барлығы 547 000
Несиелеу шарттары
Несиелеу Валютасы
Жылдық ,проценттік ақысы 6%
Жалпы қарызды және процентті айсайын
төлеу
Процетті жабу жеңілдік мерзімі, айы. 6
Жалпы қарызды жабу жеңілдік 6
мерзімі,айы.

Жалпы қарызды жабу түрі Бірдей үлесіммен
Жобаның 5 жылға кәсіпорын Қызметінің
тиімділігінің көрсеткіштері.
Жылдық табыс (4 жыл), 296 436
USD.
Активтердің пайдалылығы 31,6 %
Табыстың ішкі мөлшері 78,3 %
(IRR)
Ағымдағы таза бағасы 485 113
(NPV), USD.
Жобаның қайтарылымы 2,01
(қарапайым), жыл
Жобаның қайтарылымы 2,14
(дисконттау), жыл
. Бұл жоба тұрмыстық қызметтерге нарықта жаңа
бастап жүрген нарықтағы ойыншыларға көмекке
кәсіпкерлік-жоспар құрылым бойынша жасаған.
Дамытулар жолы кепілдемелік сипатты көтерiп жатыр
және жалғыз дұрыс қарайалмайды. Жобада өнімге,
жабдыққа, қызыметшіге және алға басуға үлкен
шығындар ескерілген. Нақты шарттарда әрбір меншік
иесі - өз қарастыруына олардың оптимизациялайды.
Сонымен қатар, барлық есеп айырысулар қажетті
жасауды қалаға, басқа шарттар үшін, лайықты
түзетулер, жұмыс істейтін кәсіпорын үшін істеп
жасалынған. Түсіндіріп жатхатын процесстерде
қолданхатын барлық жабдық, көлік және шығын
материалдар, сапа бойынша барлық қазіргі талаптар ға
жауап беріп және қолдануға ұсынылып жатыр.
Қызметтердің түрлері :
1. Тоқыма бұйымдардың тазалауы;
2. Тері және бұғы терісілер тазалау;
3. Терілер тазалау;
4. Күрделі құрамалы бұйымдардың жеке өңдеуі

және жөндеу;
5. Тоқыма бұйымдардың өшірі;
300 кв ауданмен өндірістік-қоймалық бөлмелер алу
Химия тазалаулардың негізгі жабдықтары
Тазалауүшін дақкетіреті жабдықтар ;
Тазалау үшін кездеменің дымқыл-жылулы қ

өңдеулері жабдықтар;
Қосалқы жабдық;
Тері және тері өңдеу үшін жабдық;
Жиһаз;
Тұрмыстық техника.
Жобаның негізгі есептері
1. Бөлмелер таңдап алу және сатып алу;
2. Жабдықтауларды алу келісім шарттар,
Кәсіпорынды тіркеу,
3. Рұқсат беретін құжаттарды алу;
4. Жабдықтар сатып алу және монтаждау;
5. Қызыметшінің таңдап алуы және жалдануы;
6. Қалыпқа келтіретін жұмыстар;
7. Лицензиялау;
8. Қызметтердің өндірістер бастауы
Тазалаулардың негізгі қызметтері әр түрлі материалдардан
киімдердің барлық түрлері үйреншікті сапалы тазалау . Осы
қызметтер түрін пайдалану үшін жоғары технологиялы
қымбат бағалы жабдықтар қолданылады. Өндірістік
процессте арнайы химикаттар қолданады.

Тазалаулар мына қызметтерді қосады :
Тоқыма бұйымдардың тазалауы;
Тері және бұғы терілерін тазалауы;
Терілер тазалау;
Күрделі құрамалы бұйымдардың жеке өңдеуі

және жөндеу;
Тоқыма бұйымдардың жууы;
Тазалаулар артықшылықпен ұсынатын қатал схема
бойынша тапсырыстарды орындау болады :

1. Бұйымдардың қабылдауы;
2. Бұйымдардың іріктеуді және партиялардың іріктеп
жинақтауды;
3. Дақтардың біржола жоюы ерекше ластанулардың алып тастау;
4. Бұйымдарды тазалауды;
5. Органикалық еріткіштерге ортада бұйымдардың өңдеуді;
6. Бұйымдардың қоректендіруді;
7. дымқыл-жылулық өңдеуді;
8. Сапалар тексеруді.
Тазалау қазіргі технология бойынша өндіріп алады, не
қызметтердің биік сапасын қамтамасыз етеді.
Тазалау үшін жабдықтар
Көрсеткен қызметтердін сапасы тәуелді болғандықтан,
маңызды сәтте тазалауда жақсы жабдықтар алу керек.
Тазалаулар үшін жабдықтарға, өндірістерге облыста танымал
жетекшілермен Италия және Германия болады. Сондай
жабдықтар жабдықтаушымен » Сауда Сервис ТОО « Кепілдеуші
- италиялық серіктестіктер, мамандандырған жабдықтар
дистрибьюторы бастаушы дүниелік өндірушілердің
компTeknoZen,. Сонымен қатар, Сауда Сервис « Кепілдеуші
тазалаулар кәсіпорындардың кәсіби сервисті қолдауды » жүзеге
асырып жатыр, ал, демек, ұзақ жылдарға сіздің
кәсіпорындарыңыз сенімді әріптеспен бола бастайды. Осылай
(кездеме тазалау үшін жабдықтар толық комплекті ауысымның
артына 180 килограмм өнімділік терілер) қатары 213 000 USD
тұр.
Ұйымдастыру, басқару және персонал.
Несие берукелесі шарттардан жобадан есеп айырысты :
Қарыздың сомасы –547 000 USD. Сыйлы қ берулер жылы
жалақы – жобаның өмірлері есепті мерзімі –4 жыл;
Негізгі парыздың өтеуі ай сайынғы тең еншілермен
ескеріліп жатыр, есепке алумен жеңілдікті мерзімді –1
жыл. Барлық есеп айырысуларға қаржы жоспарда есепке
алумен келесі алғышарттардың және жорамалдарды ң
өткізілген: Жалакылар бойынша есеп айырысуларды ң
негізінің артына салық және нормативтердің Салы қ
Кодекстің нормалар алған еді; Жоспарлау интервалға
сапада жобалық мерзім қабылданған – бірінші жылға
квартал сайын бөлуде көрсеткен 4 жылды.
Осы жобаның табысты іске асыру негізгі көрсеткіштер
бойынша нарықта кәсіпорын позициялар нығаю үшін қолайлы
перспективалар құрып жатыр, таза пайдада ары қарай
көлемдерге алудың және үлкеюі.Өткізілген маркетинг зерттеу
нарықтың дамытулары қолайлы тенденциялардың бар болу
көрсетіп жатыр, не ең қысқа мерзімдерге оның жүзеге асыру
жобаның мұрындыққа мүмкіндік береді және қаржы-
шаруашылық қызметтер жоспарлахатын көрсеткіштерді ң жету
керек. Жоба бойынша өткізілген қаржы есеп айырысулар,
жоба үшін инвестициялардың коммерциялық тиімділіктері
көрсеткіштердің алған мәндердің талдау сияқты мол табысты
жоба сипаттау мүмкіндік беріп жатыр, шамалы де ңгеймен
тәуекел, ағымдағы қызметтер биік табыстылықпен ж әне орны
толатындықтар төменгі мерзімменжоба тиімді, жеткілікті
қысқа мерзімге ақталып жатыр және инвестицияларды ң тиімді
орналастыруды сияқты қаралады.

Ұқсас жұмыстар
МЕХАНИКАЛЫҚ ӘДІС
Механикалық жолмен тазарту әдісі
Табиғи жағдайда суды өзін - өзі тазарту әдістерінің сипаттамасы
АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ АЛДЫН АЛА ТАЗАРТУ
Мембраналық процестер
Әдістің мәні
ГИДРОСФЕРА ТУРАЛЫ
Өңдеудің соңында аршылған ядролардағы тұқым мөлшері
Еріген газдар
Түрлі көмірсутектердің қоспасы
Пәндер