Объектілі-бағытталған программалау. Класстар және әдістер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ОБЪЕКТІЛІ-БАҒЫТТАЛҒАН
ПРОГРАММАЛАУ.
КЛАССТАР ЖӘНЕ ӘДІСТЕР
Объектіге-бағытталған программалау
-объектілерді қолдану арқылы бағдарламалау
парадигмасы, объектілі-бағдарланған архитектурага
пайдаланады. Мәліметтердің әрбір құрылымы тек
бір программалық модульде тұруы тиіс. ОБП-дың
негізгі идеясы – ол берілгендермен осы
берілгендерге қолданылатын іс-әрекеттердің объект
деп аталатын бір бүтінге бірігуі.
Барлық объектілі бағытталған программалау
тілдерінің ішінде ең кең таралған С++ тілі. Осы
бағытта соңғы пайда болған Java тілінің С++
тілімен салыстырылғанда келесі кемшіліктері бар:
көрсеткіштер, шаблондар, бірнеше қайтара
мұрагерлік Java тілінде қарастырылмаған. Барлық
синтаксис жағынан бұл тілдер ұқсас.
Қазіргі таңда Microsoft және Borland компаниялары
құрған С++ тілінің Microsoft Windows жүйесінде
программалау ортасы көп тараған
Объектіге-бағытталған бағдарламалау –
объектілердің көмегімен бағдарламаларды жобалау,
жазу. Объектіге -бағытталған бағдарламалаудың
негізі болып объект саналады.
Объект деп – мәліметтер және олармен жұмыс істеу
әдістерінің жиынтығы аталады. Объектілі
-бағытталған бағдарлама деп – объектілер және
олардың өзара әрекеттесу тәсілдерінің жиынтығы
аталады.
Объектілік-бағдарланған программалау негізгі принциптер:
1. Полиморфизм;
2. Инкапсуляция;
3. Мұрагерлік.
ПОЛИМОРФИЗМ
Операциялар мен функциялардың олардың
қолданып тұрған шамалардың типтеріне
байланысты әр түрлі қызметтерді атқаруы
полиморфизм деп аталады. Мысалы +, =
операцияларын басқа жаңа типті операндалармен
жұмыс істеу мүмкіндіктерімен қаматамасыз етсек,
онда бұл операцияларды асыра жүктелген
операциялар деп атайды.
МҰРАГЕРЛІК.
Мұрагерлік -бір класстың мінездемелерін басқа
класс арқылы қолдану мүмкінідігі.
С++ тілінде басқа кластарды анықтайтын класты
негізгі класс деп атайды. Қалған кластар, оның
қасиеттерін мұрагерлікке алады да, өздерінің
қосымша басқа қасиеттерін қабылдайды. Оларды
туынды класстар деп атайды. Құрылған класс басқа
программаларда да қолданылуы мүмкін.
ИНКАПСУЛЯЦИЯ

Бір объектілік типте мәліметтерді біріктіру.
Инкапсуляция объектілер қандай берілгендер мен
функциялардан тұратындығын анықтайтын форма
болып табылады.
КЛАСС
Класс – объектінің шаблоны, яғни класс объектінің түрін
және оның іс-қимылын анықтайды. Ал, объект кластың
экземпляры болып табылады. Класс анықтамасы class
қызметші сөзінен басталып, класс есімі жазылады.
Құрылым сияқты, класс денесі фигуралық жақшаға
алынып, «нүктелі үтір» белгісімен аяқталады.Экранға
қойылатын объектілер қолданушы интерфейсінің
объектілері деп аталады.
Қолданушы көріп тұрған объектілерді, интерфейстің
визуальды элементтері деп те атайады.
ӘДІСТЕР

Әдістер - объектіге қолданылатын іс-
әрекет, қимылдар. Мысалы, диалогты
экранда көрсету немесе экраннан алып
тастау. Әдісті қолдану синтаксисі: <Объект>.
<Әдіс>
Мысалы, Application. Quit
Әдістер екі топқа бөлінеді:
Public
Private.

Public әдістер ("көрінетін") – объектіге қатысты
сырттан шақырылып қолданылатын процедура.
Private ("көрінбейтін") әдістер – кейбір амалдарды
орындау үшін Public әдістерде қолданылатын ішкі
процедуралар.

Ұқсас жұмыстар
Си тілінде деректерді ұйымдастыру
Объектілі программалау туралы түсініктер
Объектілі бағытталған программалаудың негізгі артықшылығы модульдік программалаумен салыстырғанда модульдер арасында жіберілген ақпарат көлемінің азаюы және модуларалық байланыстар санының қысқаруы
JAVA ТІЛІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛІ – БАҒЫТТАЛҒАНПРОГРАММАЛАУ
Оъектілі програмалау туралы түсініктер. Класстар және әдістер
Мәліметтер қорының басқа да модельдері
ДК қолданбалы программалық қамтамасыздандырылу
Мәліметтер қорының басқа да модельде
Тілдер теориясы
ДЕЛФИ БАҒДАРЛАМАСЫ
Пәндер