Рейтинг тест жүйесін енгізу жолдары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті
Педагогикалық факультеті

Рейтинг тест жүйесін енгізу жолдары

Орындаған:Ерланқызы М.
Студенттердің білім деңгейін рейтинг жүйесі
бойынша бағалау көптеген елдердің оқу орындарында
қолданылады. Әр елде бұл жүйенің өз ерекшеліктері
мен ортақ белгілері бар. Кейбір кездерде б ұл ж үйелер
оны енгізуге жұмсалған күш – қуатты ақтамай жатады,
ал кейбір кездерде білім деңгейін к өтеруге өз септігін
тигізіп жатады. Рейтинг жүйесі көптен бері қолданып
келе жатқанына қарамай, жалпыға бірдей моделі жо қ.
Бұл жүйе рейтингтік деп аталғанмен к өп жа ғдайда ол
өзінің мақсаты мен идеологиясына сай келе бермейді.
Көбінесе бұл жүйе бағаны есептеудің күрделі тәртібін
пайдалануға келіп тіреледі.
Рейтинг жүйесін ойлап шығарып, пайдаланғандар алдына үш мақсат қойған:

Рейтинг жүйесін ойлап шығарып, пайдаланғандар алдына үш мақсат
қойған:
Рейтинг жүйесін енгізудің тиімді жа қтары:
Қорытынды
Сонымен білім деңгейін бағалау – өте күрделі әрі біржа қты үрдіс.
мтихан бағасы студенттің барлық жұмысының нәтижесі бола т ұрып
ның семестр бойы жұмысымен тікелей байланысы жо қ, сол себепті оны ң
қу үрдісінің ұйымдастырушы негізі қызметін толық атқара алмайды.
сынылып отырған ой – пікір студенттің дайындық деңгейін ба ғалайтын
өрсеткішті оның оқу кезеңінің бойында табысты жұмыс істеуіне себеп
олатын, студентке ашық – түсінікті болып, қорытынды баға ға деген
енімділік деңгейін көтеретін көрсеткіш ретінде қалыптастыратын әдістеме
олдарын табу.
туденттердің білім деңгейін бақылау ауызша сұрау, бақылау жұмысы, тест,
септеу – сызу жұмыстарын тексеру, рефераттар, тапсырмалар, лабораториялы қ
практикалық жұмыстар, коллоквиум, сынақтар мен емтихандар ар қылы
үргізіледі.

Ұқсас жұмыстар
Арнайы мамандардың зерттеулерінің көрсетуімен оқытылатын курстарда компьютерлік сауаттылық аспектілері қарастырылады
MFLOPS
Қазақстанда телекоммуникация саласының дамуы
БАҒАЛАУ ТАРИХЫ
ЖОО оқытушы - профессор құрамының рейтинг нәтижесі бойынша ТОР
ОҢТҮСТІК КОРЕЯ ТУРАЛЫ
Алгоритмдеу негіздері және алгоритм құру
Ғылыми зерттеу әдістері
Еңбек өнімділігін арттыру туралы ақпарат
Тест бағдарламалар пошта
Пәндер