Кәсіпкерлік қызметтегі кадрлармен қамтамасыз ету
Презентация қосу
Кәсіпкерлік қызметтегі
кадрлармен қамтамасыз
ету

Орындаған:Слямбекова М.
Тобы:ФН-407
Жоспар:
Кәсіпкерлікқызметтегі еңбек
ресурстарының қалыптасуы
Кәсіпорын персоналы мен оның
құрылымы
Персоналды бағалау мен басқару
әдістемесі
I.Кәсіпкерлік
қызметтегі еңбек
ресурстарының
қалыптасуы
Кәсіпкерлік қызметте еңбек
ресурстарын қалыптастыру 4 кезеңнен
тұрады:

Еңбек ресурстарын жоспарлау
Персоналды қабылдау
Персоналды іріктеу
Еңбек қатынастары бойынша келісім
жасау
Кадрлдарды жоспарлауды табысты іске асыру
келесі сұрақтарға жауап табумен байланысты
болып келеді:
Қанша жұмыскер,қандай біліктілікте,қашан
және қай жерде болады;
Қажетті жұмыскерлерді қалай тартуға және
артық персоналды пайдалануды қалай
оңтайландыруға немесе қысқартуға болады;
Персоналды қабілеттіліктеріне,кәсіби
құзіреттіліктері мен ішкі мотивациясына сәйкес
қалайша тиімді пайдалануға болады;
Жоспарланған іс-шараларға қанша шы ғын
жұмсалады т.б.
Еңбекті ұйымдастырудың маңызды
элементтерінің бірі еңбекті
нормалау.Еңбекті нормалаудың негізгі
мақсаттарының бірі- қажетті еңбек
шығындары мен нәтижелерін
анықтау.Шығындар мен нәтижелер өндіріс
пен басқарудың,еңбекті ұйымдастырудың
айтарлықтай тиімді нұсқаларымен сәйкес
келуі керек.
II.Кәсіпорын
персоналы мен оның
құрылымы
Персонал – ұйымдағы барлық адамдар
ресурстарының жиынтығы.Оны
кәсіпорынның даму болашағын
анықтайтын стратегиялық фактор
ретінде қарасьыруға болады.Кәсіпкерлік
қызметті ұйымдастыру,басқару және
дамытуда персоналды басқару жүйесін
қалыптастырудың маңыздылығы
жоғары.
Кәсіпорын персоналы деп оның тізімдік
құрамына кіретін барлық жұмыскерлердің
жиынтығын айтамыз.Кәсіпорынның барлық
персоналдары кәсібі,мамандығы және
біліктілік деңгейі бойынша бөлуге
болады.Өнеркәсіптік кәсіпорындарда жұмыс
жасайтындарды 2 топқа бөлуге болады:

Өнеркәсіптік-өндірістік персонал
Өнеркәсіптік-өндірістік емес персонал
Өнеркәсіптік- Инженерлік-
техникалық
өндірістік персонал жұмыскерле
атқаратын р
қызметінің сипатына
қарай
Әкімшілік-
басқарушыл
Қызметкерлер ық персонал
категориясына
есеп-
қисап,әкімшілік-
шаруашылық
функцияларды
атқаратын
жұмыскерлер Кіші
жұмысшыларға қызмет
өнім өндірумен көрсету
және өндірістік ші
үрдіске қызмет персона
көрсетумен л
айналысатын
Өнеркәсіптік-өндірістік емес
персоналдар деп – кәсіпорынға
тиесілі өнеркәсіптік емес
инфрақұрылым бөлімшелеріне
(тұрғын үй,балабақша,қосалқы
шаруашылық,т.б.) қызмет
көрсетумен айналысатын
персоналдары айтамыз
III.Персоналды
бағалау мен басқару
әдістемесі
Персоналды бағалау оның жеке тұлғалық
қасиеттерінің,қызметінің сандық және
сапалық нәтижелерінің оған қойылатын
қызметтік талаптарға,еңбегінің
мазмұны мен сипатына
сәйкестігін,сонымен қатар техникалық
құралдарды,жұмыстың ең тиімді
әдістерін және т.б. пайдалану,өндіріс пен
еңбекті ұтымды түрде ұйымдастыру
қабілетін анықтау мақсатында
орындалатын жұмыстардың жиынтығы
ретінде сипатталады.
Кәсіпорын персоналын бағалау
мынадай жағдайда жүргізіледі:
Жаңа қызметкерлерді бағалау қажеттілігіне байланысты
немесе бос орынға ең лайық деген кандидатты таңдау кезінде;
Жиі келіспеушіліктер туындаған жағдайда.Бұл жағдайда
келіспеушілік себептерін анықтап,ұтымды шешім қабылдауға
мүмкін болады;
Нарықтық орта өзгерістеріне бейімделу қажет болған
жағдайда;
Кадрлық резервті анықтау және жаңа қызметкерлерге деген
талаптарды нақтылау қажет болған жағдайда,яғни кәсіпорынды
қайта құрылымдау мен өзгеріс енгізу барысында;
Сәйкес өзгерістерді,жаңа лауазымдық міндеттерді және
ынталандырудың басқа түрлерін талап ететін кәсіпорынның
жаңа стратегиялық мақсаттарын анықтау кезінде.Бұл жағдайда
қандай өзгерістер тиімділікке жеткізілетін талдау қажет.
Назарларың
ызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Реактивті кадр саясаты
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
Кәсіпорынның қаржылық ортасы
Кәсипкерлік қызметтегі тәуекел
Кәсіпкерлік ұйымды кадрмен қамтамасыз ету
Кадр басқарудағы тұжырымдамалар
Кәсіпкерлік тәуекелдері
Тәуекелді бағалау
Пәндер