Коллоидты жүйелердің молекула-кинетикалық және оптикалық қасиеттері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Инженерлік – технологиялық факультеті
“Химия”кафедрасы

БӨЖ
Тақрыбы:Коллоидты жүйелердің молекула-кинетикалық және
оптикалық қасиеттері

Орындаған:Шайзадаева А.М
Тобы: ХО - 303
Тексерген:Баяхметова Б.Б
Семей қ 2015 ж
Мазмұны:
1.Коллоидтық химия
түсінігі......................................3
2. Коллоидтық жүйелердің
молекулалы – кинетикалық
қасиеттері............................................
3.Броундық
қозғалыс..............................................
...4
4. Коллоидтық жүйелердегі
диффузия.....................5
5. Осмос
қысымы................................................
.......6
Коллоидтық химия – дисперстік жүйелер
мен фазалардың бөліну беттерінде болатын
беттік құбылыстарды зерттейтін ғылым
саласы. Коллоидтық химия физикалық
химияның күрделі бір бөлімі болып
қалыптасты, 19 ғасырдың 60-жылдарында
жеке ғылым саласына айналды.
Коллоидтық химия дисперстік жүйелердің
түзілу және бұзылу жолдарын, қасиеттерін,
фазалардың жанасу беттеріндегі
молекулааралық әрекеттесу құбылыстарын
зерттейді. Сондай-ақ, оның зерттеу
нысандарына әр түрлі дисперстік жүйелер,
дисперстік фазалар мен дисперстілеу ортаның
жанасу беттері, адсорбциялық қабаттар,
ламинарлық және фибриллалық жүйелер,
аэрозольдер, ұнтақтар, көбіктер, эмульсиялар,
Коллоидтық жүйелердің молекулалы –
кинетикалық қасиеттері
Коллоидтық химияның дамуының басында
коллоидтық жүйелерде диффузия және
осмыс құбылыстары болады.
Броундық қозғалыс
1927 ж ағылшын батонигі Р.Броун гүлдің
тозаңдарының суспензиясын микроскоппен
қарастыра отырып, бөлшектердің үздіксіз
тәртіпсіз қозғалыста болатынын
байқаға.Содан бастап бұл қозғалысты
Р.Броунның құрметіне броундық қозғалыс
деп атаған.
Коллоидтық жүйелердегі
диффузия
Броундық қозғалысты зерттеу
диффузия – еріген затты ерітіндінің
бүкіл көлемі бойынша таралуына
әкелетін құбылыс – шын ертінділерде
де, коллоидтық ерітінділерде де
болатынын көрсетті.
Диффузияның жылдамдығы А.Фрик
1875ж заңымен анықталды:
m=DS*dc/dx t
Мұндағы: S-диффузия болатын
көлденең қима
m-сол көлденең қимадан
диффузияланатын зат мөлшері
t – уақыт
D – диффузия коэффициенті
Коллоидтық жүйелердің осмос
қысымы
Кез-келген ерітіндінің осмостық қысымы
еріген бөлшектердің санына байланысты,және
олардың табиғаты мен өлшеміне байланыссыз
болады.
Вант- Гофф формуласы бойынша осмос
қысымы мына өрнекпен анықталады:
Р=RTC
Коллоидтық ертінділер үшін молярлық
концентрацияның орнына сандық
концентрацияны пайдаланған дұрыс:
Р=RTν
Коллоидтық ерітінділердің шын
ерітінділерден айырмашылығы - оларда осмос
қысымы өте аз және тұрақсыз болады.
Коллоидтық жүйелердің оптикалық
қасиеттері
Жарық денеге түскенде әртүрлі құбылыстар:
жарықтың шағлыуы, сынуы,өтуі,жұтлуы
және шашырауы – байқалады.
Дисперстік жүйелерде көбінде жұтылуы,
шашрауы және шағлыуы болатындықтан
нәтижесінде жарықтың қарқындылығы
төмендейді.

Жарықтың жұтлуы
Жарықтың шағлысуы жән
сынуы

Жарықтың шашрауы
Жарықтың шашрауы
Коллоидтық жүйелердегі
бөлшектердің ең үлкен өлшемі 100
нм,ал көрінетін жарықтық толқын
ұзындықтары 400 нм-ден күлгін 700
нм-ге қызыл дейін болады,сондықтан
коллоидтық жүйелерде жарықтың
шашрауы болады, шағылуы
болмайды.
Егер қараңғыда линза арқылы
жарық сәулесінің шоғырын
коллоидтық ертіндіге бағыттап, бір
бүйірден қараса, онда ертіндіде
жарық конусты байқауға
болады.Оның себебі – коллоидтық
бөлшектермен шашрауы.Жарықтың
коллоидтық бөлшектермен
Жарықтың шашрауының үш
әдісі бар
Ультрамикроскоптық
әдіс- Электрондық
ультрамикроскопты микроскоптық әдіс- бұл
пайдалану арқылы әдіс электрондық
коллоидтық микроскоп
жүйелерді зерттеу қолданылады.
әдісі

Нефелометрлік әдіс – бұл
әдіс жарықтың шашрауына
негізделген нефелометр
деген құралдың көмегімен
Жарықтың жұтлуы
Жарықтың жұтылуы — орта арқылы өткен
жарық қарқындылығының сол орта бөлшектерімен
өзара әсерлесуі нәтижесінде кемуі. Жарықтың
жұтылуы кезінде зат қызады, атомдар
не молекулалар иондалады не қозады, фотохим.
процестер жүреді, т.б. Жарық энергиясы затта
толығымен жұтылуы не сол заттан кері қарай
басқа бір жиілікпен шығуы мүмкін. Жарықтың
жұтылуының негізгі заңы — Бугер — Ламберт —
Бер заңы. Жарықтың жұтылуы ғылым мен
техниканың әр түрлі саласында (абсорбциялық
спектрлік
анализ, спектрофотометрия, колориметрия, т.б.)
қолданылады. 
Жарықтың
шағлысуы
Жарықтың шағылуы — жарықтың екі ортаның (1-
орта мен 2-ортаның) бөліну шекарасына түскен
кезде затпен әсерлесуі нәтижесінде бөліну
шекарасынан кері қарай таралуы. Бұл жағдайда
түскен және шағылған сәуле үшін 1-орта мөлдір
болуы тиіс. Жарық шығармайтын денелер бетінен
Жарықтың шағылуы салдарынан көрінетін болады.
Мөлдір 1-ортадағы жарық сәулесі сыну көрсеткіші
сол ортаға қарағанда өзгеше болатын 2-ортаға
жеткен соң, оның біршама бөлігі сынып, басқа
бағытпен таралады да, енді бір бөлігі 1-ортаға
қарай кері шағылады. Шағылған және сынған
сәулелер қарқындылығының салыстырмалы шамасы
жарық түскен дененің табиғатына, оның бетінің
тегістігіне, жарықтың құрамы мен түсу бұрышына,
т.б. тәуелді болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1.Физикалық және коллоидтық химия
Қоқанбаев.Ә.Қ
Алматы 2011ж 298 б
2. Физикалық және коллоидтық химия Жайлау С.
Ж. Алматы 2004ж
3.Коллоидтық химия Мұсабеков Қ.Б Алматы 2008ж

Ұқсас жұмыстар
Коллоидты жүйелердің молекулакинетикалық және оптикалық қасиеттері
Коллоидтық жүйелердің молекула-кинетикалық және оптикалық қасиеттері
ДИСПЕРСТІ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ КЕҢІСТІКТІК ҚҰРЫЛЫМДАР
Заттың күйлері және оны молекула - кинетикалық тұрғыдан түсіндіру
Суспензияларды дайындау технологиясы және жалпы сипаттама
Коллоидтық химия туралы
Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі
Суспензияларға жалпы сипаттама және дайындау технологиясы
ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Аэрозольді заттарға жалпы сипаттама, дайындау технологиясы, қолдану
Пәндер