Аглютинация реакциясы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Аглютинация реакциясы

Орындаған:Темешов Д.А
• Агглютинация (.agglutinatio — жабысу) — арнайы
антиденелердің (агглютининдер) әсерімен корпускулдық
антигендердің (бактериялар, қан клеткалары, басқа клеткалар)
бір-біріне жабысуы және тұнба (агглютинат) жасауы. Қанның
қызыл және ақ түйіршіктері бір-бірімен кейбір жұқпалы ауру
қоздырғыштарыныц (мысалы грипп парагрипп вирустары)
әсерінен де жабысады. Бұл тәнді реакция , сондықтан бактерия
және вирустар туғызатын ауруларды анықтау үшін кеңінен
қолданылады
• Агглютинация
реакциясы. Агглютинация,
немесе микробтардың жабысуы,
ағзада агглютининдердің барымен
белгіленеді. Осы серологиялық
реакция жануарларда және
адамдарда бруцеллез ауруын
анықтағанда (Райт, Хеддельсон
реакциялары), сүзек,
сальмонеллез ауруларын (Видаль
реакциясы) анықтағанда, ағзадан
бөлініп шығарылған қоздырғышты
Аглютинация реакциясы
Осы реакциямен екі жағдайда
қолданады

Аглютинация
реакциясы

) зертханада болған
1) зертханада белгілі белгілі сары судың
антигеннің көмегімен көмегімен ауру ағзадан
ауру ағзадан алынған бөлініп шығарылған
сары суды зерттегенде белгісіз микробты
зерттегенде.
Реакцияны өткізу үшін қажетті
заттар

Қан сары суы

Антиген

Физиологиялы
қ ерітінді
Қолданылуы
• Агглютинация реакциясының әр түрлі нұсқаларымен
қолданады: жәйілім, беттеу және т.б. Ауруларда
антиденелер анықтау үшін жәйілім агглютинация
реакциясын қояды: аурудың қанының езілген сары суына
өлтірілген микробтардың суйықтығын (диагностикум)
қосады. +37 градуста бір неше сағат ұстап жаратылған
тұнбаны байқайды. Агглютинацияның сипаттамасы және
жылдамдығы антигеннің және антидененің түрімен
байланысты. Мысалы О- және Н-антигендердің ерекше
антиденелермен қарым қатынасу ерекшеліктері: О-
диагностикуммен (жылытумен өлтірілген бактериялар)
агглютинация жапалақтары ұсақ болады, Н-
диагностикуммен (формалинмен өлтірілген бактериялар)
агглютинация жапалақтары ірі болып реакция тез өтеді.
Жұмыс барысы
•Аурудан адамнан бөліп алған қоздырғышты аны қтау үшін беттеу агглютинация
реакциясын қояды. Осы реакцияда диагностикалы антиденелермен қолданады,
басқаша айтқанда қоздырғыштың серотипін анықтайды. Беттеу реакциясын шыны
үстінде өткізеді. Диагностикалы иммунды сары суды ң 1:10 немесе 1:20 к өлемі
артырылған бір тамшысына ауру адамнан б өлініп алын ған қоздыр ғышты ң таза
дақылын қосады. Жапалақты тұнба пайда болса, келесі реакцияны диагностикалы
сары судың көлемін тағын да арттырып, әр бір м өлшерге қоздыр ғыш бар
дақылдың 2-3 тамшысын қосып сынауықтарда өткізеді. Жапала қты тұнба т үскен
реакцияның мөлшеріне қарап реакцияны ба ғалайды
Гемагглютинация теріс
реакцияның (РНГА) негізінде
қабыршықтарында антиденелер
немесе антигендер адсорбталған
Гемагглютинация тежеу
эритроциттермен қолдану жатыр.
реакцияның (РТГА) негізінде
Осы жағдайда ауру адамның сары
иммунды сары судың вирустерге
суының антигендері немесе
әсері жатыр. Иммунды сары су
антиденелері эритроциттердің
вирустердің күшін төмендетіп,
антигендерімен немесе
вирустерде эритроциттеді
антиденелерімен сәйкес болса
агглютининдеу қасиеті жоғалады.
эритроциттер жабысып сынауықтың
РТГАмен тумау, қызылша, энцефалит
түбіне тұнба болып түседі. РНГАмен
ауруларын зерттегенде қолданады.
инфекциялық ауруларды
Осы ауралардың қоздырғыштарында
зерттегенде, жүктілік жағдайды
ағзаның эритроциттерін
анықтағанда зәрде гонадотропты
агглютининдеу қасиеті бар.
гормонды табу үшін, әр түрлі
дәрілерге және гормондарға
сезімталдықты анықтағанда
қолданады.
•Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Агглютинация реакциясы
Жалпы індеттану
Жылқының инфекциялық анемиясы, тұмауы, індетті лимфангоиты, обасы-презентация, вет. сан іс-шаралар жоспарын жасау
Қанның қорғаныш қызметі
Преципитация реакциясы
Жылқының инфекциялық анемиясы, тұмауы, індетті лимфангоиты, обасы
Айырылу реакциясы
Науқастың ауруға психологиялық реакциясы
Ішкі ауру көрінісі және ауруға деген қарым - қатынас түрлері
Реакция түрлері
Пәндер