Сазқұндыз шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті
Аграрлық факультет

Б ӨЖ
Тақырыбы:Сазқұндыз шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде
ветеринариялық - санитариялық сараптау. Жабайы кәсіби жануарлар ж әне
ауланатын құстарды аулау әдістері.

Орындаған: Толеуова Д. М.
Топ:ВС-203
Тексерген: Серикова А.Т.
ТОПАЛАҢ
Топалаң. Ауыл шаруашылық жануарлары, жабайы а ңдар ж әне
адамдардың аса жүғымтал індетті ауруы.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Сібір жарасымен зақымдалған
жануарлардың ауруын патологиялық үрдістердің н әтижесімен
анықтайды. Септикалық формада ұша нашар қансызданады, серозды
қабықтарда кан ұю байқалады. Көк бауыр ұлғайған, тіндері қою қо ңыр
түсті, қаны қою, ұйымаған. Бауыр, буйрек, ж үрек ұлпалы дегенерация
жағдайында, өкпесі тығыз, өліеттенген.
АУРУҒА ҚАРСЫ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ШАРАЛАР
ЖӘНЕ СОЙЫС ӨНІМДЕРІНЕ
САНИТАРИЯЛЫҚ БАҒА.
Топалаңға (сібір жарасы) күдік туған жа ғдайда
сою үрдісін дереу тоқтатады. Күдікті ұшадан к өк бауырды, өзгеріске
үшыраған ұлпалардан, зақымдалған лимфа түйіндерінен сынама алып
бактериоскопиялық және бактериологиялық зерттеу үшін зертхана ға
жібереді. Нәтиже шыққанға дейін ұшаларды бөлек жерде
оқшаулайды.
Бактериоскопия нәтижелі болса, бактериологиялы қ зертгеуді
күтпей ұшаларды ішкі ағзаларымен бірге өртеуге жібереді. Саз
құндызынан қалған басқа да өнімдерді, шикізаттарды да міндетті т үрде
жояды.
Сау сазқұндызынан алынған, бірак сібір жарасымен жанас қан
теріні 1% кремнефтористік натрий мен заласыздандырып, теріні 0,7%
күкірт қышқылымен және 10% ас тұзында48 са ғат ұстайды. Терілерді
заласыздандырып болған соң 10% ас т үзында 0,5% кальций содысында
1:4 сұйық қатынаста бейтараптайды. Бейтараптау реакциясыны ң
нәтижесін индикатор қағазымен анықтайды.
Топалаңмен зақымдалған ұшалар мен ішкі ағзаларды жойғаннан
кейін бөлмені толык залалсыздандырады. Қызметкерлерді
санитариялық-дәрігерлік қадағалаудың нұсқауымен санитариялық
тексеруге жіберіледі. Басқа өнімдерді сойғаннан кейін 6 сағат ішінде
қайнатып заласыздандырады. Егер бұл шара мүмкін болмаса,
барлық ұшалар мен ішкі мүшелерді өртеу аркылы көзін кұртады.
Бактериоскопиялық зерттеу теріс нәтиже берсе, өнімдерді
бактериологиялық зерттеу нәтижесі шыққанша оқшаулайды.
Сібір жарасы табылған зертханада, қалған өнімдерді тез арада
жойып, бөлмені жақсылап заласыздандырады. Сібір жарасымен
зақымдалған ұшаның орнын 5% белсенді хлор бар хлорлы әкпен, ал
еден, қабырғаларды 2% белсенді хлоры бар ерітіндімен
залалсыздандырады. Бөлмені үш қайтара залалсыздандырады.
Пышақ, шанышқы, мусаталарды, ілмектерді 30 мин қайнатып, 5%
калцийденген соды да, ал қызметкерлердің киімдерін автоклавта
залалсыздандырады.
ҚҰТЫРУ
Құтыру. Адамдар мен жануарларда жіті турде өтетін, орталы қ
жүйке жүйесін зақымдайтын вирусты ауру.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Ұша төмен қондылықта, теріде
тістелген іздер болуы мүмкін. Ішкі ағзаларда гиперемия, қарынны ң
іші бос, ішектердің кілегей қабығы қабын ған, қанталаулар
байқалады. Бас миы және оны ң қабыр ғалары ісінген, н үктелі қан
құйылу кездестіреді. Диагнозды Бабеш-Негри денелерін табумен
қояды.
Сойыс өнімдеріне ветеринариялық-санитариялы қ ба ға. Ауру
жануарлар сойысқа жіберілмейді. Сойып қой ған жа ғдайда ұшаны
ішкі ағзаларымен өртеуге жібереді.
СІРЕСПЕ.
Сіреспе. Адамдар мен жануарларда кездесетін жіті т үрінде
өтетін ауру. Қоздырушының уыты етті, денені
салдандандырады.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Сіреспемен
зақымдалған ұшада патологиялық - анатомиялы қ
өзгерістер аса байқалмайды. Бұлшық еттің т үсі піскен ет
тәрізді болуы мүмкін, ал бауыр мен б үйректе дегенеративті
өзгерістер, эпикардта қан жиналу бай қалады.
Сойыс өнімдерін ветеринариялы қ-санитариялы қ
бағалау. Сіреспемен зақымдалған жануарларды сою ға
жібермейді. Сойылып кеткен жағдайда ұшаны ішкі
ағзаларымен бірге өртейді.
ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ СЕПТИЦЕМИЯ,
ПАСТЕРЕЛЛЕЗ
Геморрагиялық септицемия, пастереллез - жіті түрде өтетін
індетті ауру. Терісі бағалы аңдардан бұл індетке саз к ұндызынан бас қа
құндыз, ақ кіс, өзен борсықтары және т.б. бейім.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Көк етте (плеврада), өкпеде,
эндокардта әр түрлі көлемдегі қан ұйықтары кездеседі. Кеуде
қуысында іріңді жалқаяқ кездеседі. Саз құндызынын өкпесі ісінген,
шеттерінде кан немесе сұр гепатизация бай қалады. Бауыры ж ұмса қ,
үлғайған, кейбір тұстары қоңыр қызылдан сарғыш - қызыл ға дейін
әртүрлі боялған. Бүйректер де солған, кескенде шырынды, ұл ғай ған.
Сойыс өнімдерін ветеринариялык-санитариялы қ ба ғалау.
Сойыс өнімдерін шикі күйінде жіберуге тыйым салынады. Б ұлшы қ
етте дегенеративті өзгерістер болса, ұшаны барлы қ а ғзаларымен
утилизацияға жатқызылады. Патологиялық өзгерістер бай қалмаса,
бактериологялык зерттеуді жүргізгеннен кейін ғана та ғам ға қолдану ға
рұқсат етіледі. Салмонела жоқ болса, ұшаларды қайнатыл ған немесе
қайнатылып-қақталған шұжық өндіруге жібереді. Терілерді н ұс қа ға
сәйкес залалсыздандырады.
ВИРУСТЫ
ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ АУРУ
Вирусты геморрагиялық ауру - өте жіті өтетін індетті ауру. Ауру ға
аса сезімтал деп сазқұндыздар саналадьт.
Сойғаннан кейінгі балау. Негізгі белгілері - танаудан қан а ғу,
жарып қарағанда тыныс алу, ас қорыту, бауыр. б үйрек, к өк бауыр,
жүрек бұлшык еттерінде геморрагия белгілері бай қалады: Қан
жеткілікті ұйымаған. Сонымен қатар катаралды гастрит кездеседі.
Зертханалық балауда бастысы өлген жануарларды ң бауырын
тексереді. Диагноз нәтижесі оң болтан жағдайда шектеу койыладьт.
Талаптарға сәйкес бұл шаруашылықтан ет, тері енімдері сырт қы
саудаға шығарылмайды.
.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялы қ ба ғалау.
Ауру және ауруға күдікті саз қүндыздарын қанын шығармай
өлтіріп, терісімен бірге өртеп жібереді. Клиникалық тұрғыдан
сау құндыздарды етке сояды, ұшаны кайнатьш
залалсыздандырады. Бас,
аяқтарын, ішкі ағзаларын, қан және т.б. сойыс өнімдерін
өртейді. Бөлмені, серуендеу алаңын, құрал-саймандарды,
төсеніш, азық қалдықтарын, темір құралдарын жалынмен
күйдіреді. Клиникалық
сау, ауру саз құндыздарымен байланыста болмаса,
вакцинациядан өткізеді. Терілерін тығыз, заласыздандырылған
екі кабатты
материалмен орап қайта өңдеуге жібереді
ЛИСТЕРИОЗ.
Листериоз. Жіті және сепсис түрінде өтетін індетті ауру,
ағзалар мен жүйке жүйелерінің зақымдалуымен
сипатталады.
Сойғаннан кейіигі диагностика. Жүректің
гипертрофиясы байқалады. Көк еттің ұл ғаюы 1,5 есе
болады, оның сірілі қабығыны ң
астында ақшыл-сұр некрозды ошақпен, бауырды ң
ұлғаюымен сипатталады.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялы қ
баға. Зақымдалған ағзалар мен басын утилизация ға
жатқызады. Ұшаларды
кайнатады. Теріні залалсыздандырып, са қтайды.
ТУЛЯРЕМИЯ.
Туляремия. Кемірушілердің, саз құндызының сонымен қатар
адамдардың індетті ауруы. Лимфа туйіндерінің үлғаюымен және
ұлпалы ағзаларда некрозды ошақтар болуымен сипатталады.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Туляремияда ішкі ағзалардың
лимфа түйіндері зақымдалады. Лимфа түйіндері 10-15 есе ұлғаяды,
кескснде тығыз, ішінде сұр-сары түсті заттар көрінеді. Өкпеде, көк
бауырда, кейде бауырда некрозды ошақ орындары байқалады. Бауыр
ұлғайған, солған. Өкпелері қою қызыл қоңыр, шие түстес. Көк бауыр
2-3 есе ұлғайған, бүйректе дистрофия мен гиперемия белгілері
байқалады.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-саиитариялық бағалау. Туляремия кезінде
ұшаны, ішкі ағзаларымен, терісімен бірге өртеуге
жібереді. ¥шамен, ішкі ағзаларымен, қанмен жанасқан барлық
өнімдерді қайнату аркылы залалсыздандырады. Бөлмені 2,0 % ыстык
күйдіргіш натрий ертіндісімен, ал жұмыс құралдарын 5,0 %
калцийденген содамен 30 минут қайнатады. Жұмыс киімін
автоклавтайды. Ауру жануармен байланыста болған адамдар бір ж ұма
дәрігердің қадағалауында болуы тиіс. Терілердің аурумен зақымдалуы
мүмкін деген күдік болса 2 ай бойы хлорпикринмен
залалсыздандырады.
САЛМОНЕЛЛЕЗ.
Салмонеллез. Ауыл шаруашылық малдарының жіті түрінде
өтетін, контагиозды ауруы. Саз құндызында ысты қ көтерілу,
асқорыту жолдарының қабынуымен, көк бауыр мен бауырды ң
дегенеративті өзгеруімен сииатталатын ауру.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Ұшалар арық. Қарынның
кілегей қабыктарында 0,3-0,5мм көлемде жаралар кездеседі.
Бауыр
босап, ұлғайған. Өт қабы ұлғайып, қою сұйыққа толы, көк
бауыр 8-10 есе ұлғайып, қою қоңыр түстес. Нақты диагнозды
бактериодогиялық зерттеу қорытындылары шыққанда қояды.
Сойыс өиімдерін встеринариялық-санитариялы қ багалау.
Ішкі ағзаларды утилдейді. Ұшаларда өзгерістер байқалмаса.
Кайнатып барып пайдалануға болады. Терілерді ережелерге
сәйкес залалсыздандырады.
КОЛИБАКТЕРИОЗ.
Колибактериоз. 1-5 күндік жаңа туған саз
құндыздарыңда жиі
кездесетін індетті ауруы. Ауру іші өту, тыныс алу
ағзаларын, орталық жүйке жүйесінің зақымдалуымен
сипатталады. Аналықтары буаз бол ған жағдайда т үсік
тастайды немесе төлдерін өлі туады.
Сойыс енімдерін ветеринариялы қ-санитариялы қ
бағалау. Ұшаны, бұлшык ет талшықтарында
дегенеративті өзгерістер болмаса, қайнатып
залалсыздандырады. Ішкі ағзаларды жойып жібереді.
Ал
бұлшық етте дегенеративті өзгерістер бай қалса, онда
дереу утилдеуге жібереді.
НЕКРОБАКТЕРИОЗ.
Некробактериоз. Ауыз қуысында, бауырда, өкпеде,
іріңді некрозды ошақтар болуымен сипатталатын қауіпті
індетті ауру.
Сойғаннан кейіпгі диагностика. Негізгі патологиялық-
анатомиялық ауытқулар некробактериозды ошақтар
пайда болған мүшелерде инфилтрат, іріңді жара т үрінде
кездеседі.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялы қ
бағалау. Патологиялық өзгерісі бар мүшелерді жақсылап
тазалаған соң,
ұшаларды шектеусіз босатады. Терілерді о қшаулан ған
жерде 2
жұмадай кептіреді. Некробактериоздың асқынған
түрінде ұшаларды ішкі ағзаларымен бірге утилдейді.
ТУБЕРКУЛЕЗ.
Туберкулез. Адамдарда, жануарларда, саз құндыздарында
кездесетін созылмалы қауіпті, індетті ауру. Саз құндыздарында ауру
жиі ұшырасады. қоздырғыштар ауа және азық арқылы беріледі.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Өкпені туберкулез ошақтарын
шыктау үшін жарып қарайды. Бронхтарда жарып карағанда
каверналар бар. Көк етте көптеген сұлы дәнінің көлеміндей түйіндер
пайда болады. Кеуде қуысында сұйык жиналады. Өкпені ң лимфа
түйіндері ұлғайған, кескенде шырынды, туберкулез ошақтарының іші
ірімшік тәрізді затқа толы. Көк бауыр. бауыр және порталды лимфа
түйіндері ұлғаяды. Аурудың нақты диагнозы бактериологиялық
зерттеу нәтижесінен кейін қойылады.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялық ба ғалау.
Ұшалар мен ішкі ағзаларды утилдейді. Терілерді шектеусіз босатады.
Тері жегіш (стригущий лишай) - терілерде дөңгелектенген дақ
түрінде кездесетін. теріні түлетіп, жүндерін түсіретін ж үқпалы ауру.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялық ба ғалау.
Сойыс өнімдерін шектеусіз босатады. Терілерді 25,0% ас т ұзымен,
1.0% кремнефторлы натриймен және 0,7% күкірт қышқылымен 48
сагат 1:5 қатынастағы сұйықпен залалсыздандырады.
ІІ.ІІ. ЖАБАЙЫ КӘСІБИ ЖАНУАРЛАР ЖӘНЕ
АУЛАНАТЫН ҚҰСТАРДЫ АУЛАУ ӘДІСТЕРІ
Жабайы кәсіби жануарлар мен ауланатын құстарды аулау
мынадай түрлерге бөлінеді:
кәсіпшілік аң аулау;
әуесқойлық (спорттық) аң аулау, ішінде ұлттық аң аулау.

Кәсіпшілік аң аулау - кәсіпкерлік қызмет мақсатында аң
аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін олжалау.
Әуесқойлық (спорттық) аң аулау - спорттық, эстетикалық
қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында және
олжаланған өнімді жеке пайдалану үшін ан аулау объектісі
болып табылатын жануарлар түрлерін олжалау.
Ұлттық аң аулау - аушы жыртқыш құстарды және аң
аулайтын иттердің ұлттық тұқымдарын пайдаланып,
әуесқойлық (спорттық) аң аулау объектісі болып табылатын
жануарлар түрлерін олжалау.
Кәсіпшілік аң аулау ға аңшыда мынадай құжаттар:
аңшылыққа қойылатын ең төменгі талап бойынша емтихан
тапсырғаны және аң аулау құқығына рұқсат беру үшін Қаза қстан
Республикасының салық заңнамасы белгілеген мемлекеттік бажды т өлегені
туралы белгісі бар аңшы ку әлігі;
рұқсат;
аңшылық атыс қаруын қолданып а ң аула ған кезде - а ңшылы қ атыс
қаруын сақтау және алып жүру құқығына берген Қазақстан Республикасы
ішкі істер органдарының рұқсаты;
аушы жырткыш кұстармен а ң аула ған кезде - белгіленген т әртіппен
берілген оларды тіркеу туралы құжаттар;
аңшылык шаруашылығы субъектісімен жасал ған шарттар;
аңшылык шаруашылығы субъектісіні ң жолдамалары;
кәсіпшілік журналы болған кезде жол беріледі.

Кәсіпшілік аң аулаудың ұжымдық (топтык) нысаны кезінде а ңшылы қ
шаруашылығы субъектісі рұқсатты пайдалану үшін жауапты т ұл ға
тағайындайды.
ӘУЕСҚОЙЛЫҚ (СПОРТТЫҚ) АҢ АУЛАУҒА
АҢШЫДА МЫНАДАЙ ҚҰЖАТТАР:

аңшылыққа қойылатын ең төменгі талап бойынша емтихан
тапсырғаны және аң аулау құқығына рұксат беру үшін
Қазақстан Республикасының салық заңнамасы белгілеген
мемлекеттік бажды төлегені туралы белгісі бар аңшы ку әлігі;
рұқсат;
аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамалары;
аңшылық атыс қаруын қолданып аң аулаған кезде -
аңшылык атыс қаруын сақтау және алып жүру құқығына
берген Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының
рұқсаты;
аушы жырткыш құстармен аң аулаған кезде - белгіленген
тәртіппен берілген оларды тіркеу туралы құжаттар болған
кезде жол беріледі.
ЖАБАЙЫ КӘСІБИ ЖАНУАРЛАР МЕН
АУЛАНАТЫН ҚҰСТАРДЫ АУЛАУ ТӘРТІБІ

Аң аулау уәкілетті орган немесе оның
аумақтық бөлімшелері беретін аң аулауға
тиісті рұқсаттың негізінде жүргізіледі.
Көктемгі аң аулауды жүргізу кезінде
аталық үйректер олжалауға аңшыда
алдамшы үйрек немесе тұлыптар болған
жағдайда жол беріледі.
ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ
АҢШЫЛЫҚ ЕРЕЖЕСІ
Аң аулау:
тегіс ұңғылы аңшылық атыс қаруын;
ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруын
(құстардан басқа);
қолдан жасалған құралдарды (қапқандарды,
тұзақтарды, салмақты қыскышты,
қаусырманы);
аң аулайтын иттер мен аушы жыртқыш
құстарды қолданып жүргізіледі.
Қазақстан Республикасында оның аумағында тұратын немесе келетін, он
төрт жасқа толған жеке тұлғалар аңшылыққа қойылатын е ң т өменгі
талап бойынша емтихан тапсыр ғаны ж әне а ң аулау құқы ғына р ұқсат беру
үшін мемлекеттік баж төленгені туралы белгісі бар а ңшы ку әлігі мен
рұқсаты болған жағдайда рұқсат етілген олжалау құралдарын, а ң
аулайтын иттер мен аушы жыртқыш құстарды қолданып, а ң аулау
құқығына ие болады. Бұл ретте аңшылық атыс қаруын колданып, а ң аулау
құқығына он сегіз жасқа толған жеке тұлғалардың аңшылық атыс
қаруын сақтауға және алып жүруге рұқсаты болған жа ғдайда ие болады.
Шетелдік азаматтардың Қазақстан Республикасыны ң аума ғында
бекітіп берілген аңшылық алқаптарда ғана а ң аулау ға, а ңшылы қ
шаруашылығы субъектісімен жасасқан аң аулауды ұйымдастыру
шартының болған кезде және тұрғылықты елінде берілген оларды ң а ң
аулау құқығын куәландыратын құжаты және рұқсаты, сондай-а қ
аңшылық атыс қаруы мен оның патрондарын Қаза қстан
Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасыны ң
аумағынан әкетуге ішкі істер органдарыны ң р ұқсаты бол ған жа ғдайда
құқығы болады.
Жануарларды олжалау құралдары аңшылық атыс қаруы, аушы
жыртқыш құстар, аң аулайтын иттер және аң аулауды ң т үріне
байланысты Қазақстан Республикасыны ң за ңнамасында тыйым
салынбаған барлық техникалық құралдарды қолдана отырып
жануарлар олжаланатын құралдар болып танылады.
Аң аулау өнімдері болып жануарларды ң терілері (мамы қ ж үнді
тері, тері шикізаты, құстардың терісі), оларды ң еті, майы,
қауырсыны мен мамығы, бұғы мүйізі, жұпары, өті, бас с үйектері,
мүйіздері (табиғи жолмен тасталған немесе мерт бол ған
жануарлардан басқа), азу тістері ж әне жануарлар денесіні ң бас қа
да бөліктері, құстар мен бауырымен жор ғалаушыларды ң
жұмыртқалары, сондай-ақ ауланған жануарларды ң өздері
танылады.
Аңшылық олжаларын жинау мақсатында жануарлар д үниесіні ң
объектілерін алу кезінде аң аулау хаттамалары ж әне жануарлар
түрлеріне олжалау парақтары толтырылады.
АҢШЫЛЫҚ АЛҚАПТАР
Аңшылық алқаптар - бұл аң аулау және аңшылы қ шаруашылы ғын ж үргізу
жүзеге асырылатын немесе жүзеге асырылуы м үмкін а ң аулау
объектісін білдіретін жануарлар т үрлеріні ң тіршілік ортасы болып
табылатын аумақтар мен акваториялар.
Аңшылық алқаптар:
аң аулау және аңшылық шаруашылы ғын ж үргізу үшін жануарлар
дүниесін пайдаланушыларға бекітіліп берілген;
аңшылық алқаптардың резервтік қорында ғы а ң аулау ж әне а ңшылы қ
шаруашылығын жүргізу үшін жануарлар дүниесін пайдаланушылар ға
бекітіліп берілмеген;
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген т әртіппен
аңшылық шаруашылығын жүргізуге және аң аулауға жол берілетін ерекше
қорғалатын табиғи аумақтарда орналасқан жерлер болып б өлінеді.
Егер жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту ж әне пайдалану саласында ғы
уәкілетті мемлекеттік орган өзгеше белгілемесе, а ң аулау бекітіліп берілген
аңшылық алқаптарда жүргізіледі.
Аң аулау кезінде аңшылық алқаптарды тұрмыстық ж әне к әсіпшілік
қалдықтарымен, тастанды заттармен ластау ға жол берілмейді.
ІІІ. ҚОРЫТЫНДЫ
Саз құндызының еті және басқа өнімдері міндетті т үрде ветеринариялы қ –
санитариялық сараптаудан өтуі шарт. Сойыс өніміне қабылдамас б ұрын
ветеринариялық куәлікпен танысады. Артынан саз қундыздарына
ветеринариялық тексерулер жүргізеді. Сояр алдында 12 са ғат
азықтандырмайды.
Олжалау мақсатымен жануарлар дүниесі объектілерін іздеу, а ңду
және ізіне түсу, олжалауға әрекет жасау, а ңшылы қ ал қаптарда
адамдардың қабынан алынған аңшылы қ атыс қаруымен ж әне а ң
аулаудың басқа құралдарымен немесе олжалан ған а ңшылы қ
өнімімен, қарғыбауы алынған аң аулайтын иттермен ж әне аушы
жыртқыш құстармен не осы Ережеде көрсетілген а ң аулауды ң бас қа
құралдарымен белгіленген аң аулау мерзімнен тыс кезде ж үруі а ң
аулауға теңестіріледі.
Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаты (б ұдан әрі - р ұқсат) жо қ
болған кезде көлік құралдарындағы және аялдау орындарында ғы
жануарлар немесе олардың бөліктері мен дериваттары за ңсыз
олжаланған өнімге теңестіріледі.
ІV. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

С. Т. Дүйсембаев. «Ветеринариялы қ-
санитариялық сараптау». Алматы, 2013 жыл.
Б. С. Сенченко. «Ветеринарно-санитарная
экспертиза продутов животного и растительного
происхождения». Ростов-на-Дону, 1998 год.
В. А. Макаров, В. П. Фролов, Н. Ф. Шуклин.
«Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии и стандартизации
продуктов животноводста». Москва,1991 год.
Дәріс материалдары.
Ғаламтор желісі.

Ұқсас жұмыстар
Қоян шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде ветеринариялық-санитариялық сараптау. Қоян сойыс өнімдерін жұқпалы емес аурулар мен жалпы және жергілікті патологиялық үрдістер болғанындағы ветеринариялық-санитариялық сарапталуы жайлы
Қоян шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде ветеринариялық-санитариялық сараптау. Қоян сойыс өнімдерін жұқпалы емес аурулар мен жалпы және жергілікті патологиялық үрдістер болғанындағы ветеринариялық-санитариялық сарапталуы
Қояншаруашылығы өнімдерін жұқпалы ауру кезінде ветеринариялық-санитариялық сараптаулар
Қоян шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде сарапталуы. ветеринариялық-санитариялық сараптау. Қоян сойыс өнімдерін жұқпалы емес аурулар мен жалпы және жергілікті патологиялық үрдістер болғанындағы ветеринариялық-санитариялық
Саз құндыз шаруашылығы
Қоян шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде ветеринариялық-санитариялық сараптау
Саз құндыздың жұқпайтын ауруларындағы ветеринариялық­ санитариялық сараптау
Құс шаруашылығы өнімдерін инфекциялық және инвазиялық аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау
Құс шаруашылығы өнімдерін инфекциялық аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау. Құс шаруашылығы өнімдерін инвазиялық аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау
Жабайы кәсіби жануарлар және ауланатын құстарды аулау әдістері
Пәндер