Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың технологиясына схемалық сипаттамасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Мектеп жасына дейінгі балаларды
оқытудың технологиясына схемалық
сипаттамасы

О Р Ы Н Д А Ғ А Н : П - 2 2 3 Т О П С Т УД Е Н Т І
Ә Л І М Б А Е ВА А РА Й
Т Е К С Е Р Г Е Н : Ж А К П А Р О ВА Г. А .
Педагогикалық технология –
педагогикалық іскерліктердің жетістігіне
жеткізетін ғылыми жобалау және нақты өндіру.
Сонымен педагогикалық процесс белгілі жүйе
принциптерінде құрылатын болғандықтан,
педагогикалық технология сыртқы және ішкі болып
бөлінеді. Осы принциптерді жалғастырмалы орындау
олардың объективті қарым-қатынасында
және педагогтің тұлғасын толық көрсететін жинағы
ретінде қарастырылуы мүмкін.
Педагогикалық технологияның құрылымын
Г.К.Селевко былай түсіндіреді:

Концептуалды Оқытудың Үдерістік бөлімі –
негіз мазмұндық бөлігі технологиялық үдеріс

оқытушы
оқу үдерісін
жұмысының
оқытудың жалпы ұйымдастыру
әдістері мен түрлері
және нақты
мақсаттары оқытушының
оқушылардың оқу материалды
әрекетінің әдістері меңгерту үдерісін
мен түрлері басқару әрекеті
оқу материалының
мазмұны
оқу үдерісінің
диагностикасы
Жаңа оқыту технологияларына тән басты
екі түрлі ерекшелік бар:

жаңа педагогикалық
технологиялар тіл дәстүрлі сабақтардағыдай
үйренушінің тілдік тұлғасын тіл үйренуші – білімді
дамытуды басты міндет етіп, оқытушыдан қабылдаушы
олардың оқу уәждемесі мен объект емес, өз бетімен білім
құзыреттілік ала алатын, өзін-өзі дамытуға
деңгейіне байланысты өз мүмкіндігі бар субъект деп
бетімен білім алуына қарап, оқу үдерісін соған
интерактивті әдістер арқылы лайықтап ұйымдастыруға бет
дағдыландырады алады.
Жаңа педагогикалық технологияның дәстүрлі
әдістемеден басты айырмашылығы

оның оқыту объектісін меңгертуде
педагогикалық үдерістің
тұтастығын көздеуі
Технологияларды педагогикалық тұрғыдан
құрастырудың шарттары:

ақпараттың логикалық ақыл-ой және дене күшіне
құрылымының оқу мазмұнына түсетін жүктеме мөлшерінің
сай болуы сәйкестілігі

таным үдерісінің жоғары оқытушы - оқушы жұмысының
өнімді деңгейде болуы синхрониясы

оқытудың жеделдете жүргізілуі технологияның бейімділігі

дамытушылықтың тиімді
жүзеге асуы
Педагогикалық технологиялар
көп түрлі болуына қарамастан,
олардың іске асуының екі ғана
жолы бар:

Біріншісі – Екіншісі –
теориялық
негізде
тəжірибемен
орындалуы жүзеге келуі
Жаңа педагогикалық технология мақсаты – оқытуды ізгілендіруі, яғни
оқу құралдары оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе
алатындай болуы керек. Жаңа педагогикалық технология түрлері өте көп.

Ойын технологиясы. Педагогикалық ойындар технологиясы дегеніміз
педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен
тәсілдерінің жиыны. Ойын түріндегі жұмыстар сабақ үстіндегі қолайлы
деген жағдайларда пайда болып, оқушыларды қызықтырушы құрал ретінде
қолданылады.

Проблемалы оқыту технологиясы. Проблемалы оқыту – мұғалім
басшылығы мен қиын мәселелерді туғызу және оқушылардың белсенді
түрде өз беттерімен мәселелерді шешу. Қорытындысында олардың ойлау
қабілеттері дамып, шығармашылық іскерліктері мен дағдылары
қалыптасуына жағдай жасайды.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясы
Мақсат пен міндеттердің орындалуы мынадай ұзақ жоспарлар арқылы іске
асады:

ассоциация

бірлестік қызмет

көзқарасын талдау мен дәлелдеу түрінде қорғау. Бұл технология
бойынша:

оқу үрдісінде қызығушылық артады

оқушының өз бетімен білім алуына
мүмкіндік беруі туады

оқушының ақпараттық тіл байлығы жетіледі
Деңгейлік саралау технологиясы. Деңгейлеп оқыту
технологиясының мақсаты: әрбір оқушы өзінің даму
деңгейінде оқу материалын меңгергенін қамтамасыз
етеді.

Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін пайдалана
отырып, білім алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді;

Деңгейлеп оқыту әр түрлі категориядағы балаларға,
олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Деңгейлеп-саралап оқыту құрылымында білімді игерудің бірнеше
деңгейі қарастырылады: ең төменгі деңгей (базалық), бағдарламалық,
күрделенген деңгей сондықтан әрбір оқушы меңгеруі тиіс.
Жекелеп оқыту технологиясы. Жекелеп оқыту –
оқу процесін ұйымдастырудың мына түрлері мен
үлгілерін қарастырады.

мұғалім бір ғана оқушымен жұмыс істейді

оқушы тек оқу құралдары мен өзара қатынаста (оқулықтар,
компьютер, т.б) болады. Жекелік оқудың басты жетістігі
баланың қабілетімен оқу қызметінің желісін әдісі мен
мазмұнын өз қабілетіне қарай бейімдеуіне мүмкіндік береді.
Топтық технология. Бұл сыныпта оқу жұмысын ұйымдастырудың
үшінші және төртінші деңгейі. Бұндай жұмыс белгілі-бір тапсырманы
бірлесіп шешуі үшін сыныпты уақытша топтарға бөлуді қажет етеді.
Оқушылардың өзіндік ерекшеліктерін ескеріп, бірлесіп үйренуге
мүмкіндік береді.

Өзіндік дамыту технологиясы (М. Монтессори)
Мақсаттық бағыты:

жан-жақты дамыту жекелікті тәрбиелеу

бала санасында ойлау қызметі мен пәндер түзгіштерін біріктіру

оқыту дағдысы: қолдағы ұсақ моторлар,
Басты мақсаты
есті дамыту
Дамыта оқыту технологиялары

Л.В. Занковтың дамыта оқу жүйесі. Оқыту қызметінің негізгі мотивациясы
танымдық қызығушылық. Занков әдісі әртүрлі қызметтерге тарту,
дискуссия, дидактикалық ойындарда оқытуда, пайдалану, сол сия қты есті,
ойлауды, елестетуді, сөйлеуді байыту бағытындағы оқыту әдісі.

Д.Элькони – В.Давыдовтардың дамыта оқыту технологиясы. Элькони –
Давыдов техноло-гияларындағы дамыта оқыту ең алдымен оны ң мазм ұны,
теориялық білімге негізделе отырақұрылған. Білімнің теориялы қ негізі
терең түрдегі жинақтаудан тұрады. Дәстүрлі технологиялардан өзгешелігі
дамыта оқыту оқу қызметін басқаша бағалайды. Оқушының орындаған
жұмыстары мен сапасы оқушыға білімнің жетімділігі мен қабілетінің
жететіндігін мұғалімнің көзқарасы бойынша бағаланбай, о қушыны ң өз
мүмкіндігі тұрғысынан қаралады.

Жеке бас шығармашылығын дамытуға бағытталған дамыта о қыту жүйесі.
Іздену, ойлап табу қызметтері процестері оқытудың негізгі мазмүны
болады.
Модульдік оқыту технологиясы. Модуль дегеніміз –
қандайда бір жүйенің, ұғымның нақтылатын, біршама
дербес бөлігі.
Оқу модулі қайта жаңғыртушы оқу циклі ретінде үш
құрылымды бөліктен тұрады. кіріспеден, сөйлесу
бөлімінен және қорытынды бөлімнен тұрады. Әр оқушы
оқу модулінде сағат саны әртүрлі болады. Бұл оқу
бағдарламасы бойынша сол тақырыпқа, тақырыптар
тобына немесе тарауға бөлінген сағат санына байланысты.

Ұқсас жұмыстар
Мектепке дейінгі жастағы баланың темперамент ерекшелігі
Дене тәрбиесінің әдістері
Білім беру салаларының мазмұнын кіріктіру
Ойын технологиясы туралы
Бейнелеу өнерінің әдістемелік негіздері
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ ӘРЕКЕТТЕРІН ДАМЫТУ
Александра Платоновна Усова
К.Д.Ушинскийдің халықтық ойын туралы пікірі
А.П. Усованың мектепке дейінгі тәрбиеге қосқан үлесі
Балаларды табиғатпен таныстырудағы әдіс - тәсілдер
Пәндер