Германия мемлекетіндегі былғары шикізатын өңдеу технологиясы
Презентация қосу
ГЕРМАНИЯ
МЕМЛЕКЕТІНДЕГІ
БЫЛҒАРЫ
ШИКІЗАТЫН
ӨҢДЕУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Былғары өндірісі – бірінші кезекте Шығыста дамыған,
сонымен қатар алғашқы уақытта ол замштық өндіріс
түрінде болғанға ұқсайды. Былғарыдан жасалған ыдыстар
мен киімдік бұйымдарды алғаш болып еврейлер мен
египтіктер қолданған, және былғарыны өндіру солардан
римдіктерге көшкен.
Теріні ыдырату үшін, әдетте жүнсіздендіру үшін
римдіктер тұт ағашының жапырақтары, брионии(
переступень) және зәрдің көмегіне жүгінген. Илеу
материалдары ретінде терек, ольха ағаштарының тамыры,
анар ағашы, қарақұмыр жаңғақтары, сумах, емен
ағашының шырыны, египтіктерде бір акацияның бұтағы,
сонымен қатар квасц пен ас тұзын пайдаланады. Орта
ғасырларда қарақұмыр жаңғақтарымен илеу Шығыста
етек жайған, ал емен ағашының тамырымен илеу Батысқа
тән, квасцтармен илеу сарациндерге тән болатын.
Ұзақ жылдар бойы Шығыс былғары өндірісі бойынша
Батысты озып келетін еді. Турция мен Морокконың сафьяндары
барлығынан да танымал еді.Сафьянды өндіретін алғашқы
европалық фабрика 1749 жылы Эльзада салынған, ал тек 1797
жылы сафьянды өндеу Францияда, кейіннен 1800 жылдары
Германияда (Вютембергте) кең етек жайды. Англияда былғары
кереметтілігі XVIII ғасырда танымалдылыққа ие болды, ал
осы уақытта Германиядағы Мальмеди және Майнце былғары
зауыттары атағы кеңінен тараған еді. Берлиндегі былғары
өндірісі 1734 жылы Француз тасымалдаушыларының
арқасында айтарлықтай дамып кең етек жайып келе жатты.
Лакталған былғарыны пайдалану алғаш Францияда
жетістікпен қолға алынды, кейін Германияға тарады, мұнда
Француз қаласы Аннонэ мен оның аймақтарының арнайы
ойлап тапқан дүниесі қозы мен қой былғарысын квасцтау
Франциядан Германияға көшкен.
Қазіргі уақытта Германия алғашқысы Оффенбахта, кейін
Мюнхен, Мейнц және Вормц қалаларында өндірілетін
Лактанған былғары мен лайка өндірісінде бірінші орынды
иемденеді. Германдық сұрыптағы лайкалар (Kidleder)
Германияда жыл сайын 2,25 млн данаға жуық өндірілетін,
соның 2/3 бөлігі шет елге жіберілетін жаңа туылған бұзау
терілерілерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Жалпы жыл сайын
5,5 млн –ға дейін бұзау терілері өңдеуден өтеді, Соның ішіндегі
2,3 млн Вормста, 450 мың Майнцте, 600 мың Мюнженде, 800
мың Дрезденде өнделеді. Танымалдылығы жоғары, әсіресе
жоғарғы сортты былғарыларымен Германия мемлекеті (
Майнц, Франкфурт на Майне, Берлин, Гамбург, Мюльгаузен,
Страсбург, Кельн және т.б..) барлық мәдениетті
мемлекеттерді қамтамасыз етеді; жыл сайын 7 млн-нан
артық қозы мен қой былғарысы өндіріледі, соның 900 мыңнан
артығы Майнц қаласынан шығарылады.
Герамандық былғары өндірісінің негізгі
мамандандырылуы жылқы терісін өңдеу болып
табылады. Жоғары сапалы ауыр ұлтарақтық тауар
Рейнде және Мозеледе, Ганноверде, Берлинде,
Страсбургте, Нюрнбергте және Пассада, солтүстік
Германияда тасымалданған терілерден, ал оңтүстікте
жергілікті жануарлардың терілерінен әдетте бұрыны
өңдеу әдістері бойынша өндіріледі. Германиядағы
былғары өндірісінің дамуына өндірушілердің
корпоративті жиыны қолдау көрсетеді. 1850 жылдары
неміс былғары өндірушілерінің алғашқы достастығы
құрылды, кейінірек жеке округтер (18-ге жуық)
өндірушілерінің достастығы туындады, ал 1892 жылы
Берлинде «Германдық былғары өндірісінің
орталықтандырылған ұжымы» ұйымдастырылды, оған
10-ға жуық округтік ұжымдар бірікті.
Бұл ұжымдар мен жеке зауыттардың
қажеттіліктеріне, саксондық билік өкілдерінің
қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін 1889 жылы
Фрейбергте құнды түрде жабдықталған былғары
ісінің мектебі (DeutscheGerberschule) ашылды, мұнда
бір жылдық теориялық ( теориялық және
тәжірибелік химия, былғары өндірісінде химияны
пайдалану, физика, микроскопия, машиналар
теориясы, сызу, бухгалтерия, сауда туралы ілім,
есептік бөлім, неміс тілі және абайсызда болллған
жағдайларда алғашқы көмек көрсету) және
тәжірибелік курстарға 17 жастан асқан және
тәжірибе жүзінде былғары зауытында жұмыс
істеген адамдар қабылданады, 40 оқушылардың 1/3
шет елдіктер.
Германиядағы былғары өндірісі
Неміс былғары өндірісі үшін 2000 жыл жа ғымды жыл болды.
Автокөлік орындықтарына арналған қаптаулар ға деген
сұраныстың артуын және «мықты доллар» әрекет еткен
былғары көлемінің жоғарылауын ескере отырып неміс был ғары
өндірісі өткен жылы өндірістігін 10 пайызға, я ғни
жуықтағанда 17 млн кв.м. беттік былғарыға кеңейтуге
қабілетті болды.
Өндірілген былғарының жалпы санының 60 пайызы жиһаз
және автокөліктер өндірісінде қаптама ретінде, 30 пайызы
ұлтарақтық және аяқ-киім өндірісінде беттік былғары
ретінде, ал қалған 10 пайызы былғары бұйымдары мен был ғары
киімдері өндірісінде қолданылады.
50-ге жуық ірі компаниялардан құралған секторды ң жалпы
тауарайналымы өткен жылы 3.500 жұмысшылардан 9 пайыз ға
ұлғайды, яғни бұл – 546 млн. Евро.
Шет елдерден алынған тауарайналымы 33 пайызға 262 млн
евроға дейін жоғарылаған уақытта Германияда ғы тауар
айналымы 284 млн евро шегінде то қтап қалды. Е ң ма ңызды
экспортты нарықты өзге елдер иемденді: ЕС мүшелері, Польша,
Венгрия, АҚШ, Чехия, Хорватия, Словакия және Шығыс Азия.
Өткен жылы реэкспортты ескергендегі жалпы экспорт 706 млн
евроны құрады. Көршілес Шығыс Еуропа елдеріне экспорт
айтарлықтай мөлшерде немістің аяқ-киім өндірісі мен ж ұмса қ
жиһаз өндірісі өнімдеріне келіп т үсті.
Немістің былғары импорты (590 млн евро) айтарлы қтай
мөлшерде (68%) ЕС-тің өзге елдерінен (соның ішінде Италиядан
70%), сонымен қатар Польшадан, Үндістаннан, П әкістаннан,
Венгриядан, Мексикадан және Бразилиядан келіп т үсетін.
Оңтүстік-Шығыс Азияның импорты соңғы жылдары кеміді,
себебі бұл елдер қазіргі уақытта өсімді жиілікпен
жартылайфабрикаттарды, сонымен қатар дайын өнім - ая қ-киім
мен былғары бұйымдарын экспорттайды.
Германиядағы былғары шикізатының нарығы
Германияда экономиканың былғары секторын шикізатпен
қамтамасыз ету үшін 2001 жылы еріндікті энцефалит пен ящур
эпидемиясының әсері жағымсыз болды. Былғары шикізатына деген
сұраныс пен ұсыныстар арасындағы нары қты қ тепе-те ңдік жойылды
және осыған байланысты бағалар құны жоғарылады. Ірі қара мал
( сйыр, жылқы, және т.б.) етін т ұтыну деңгейіні ң т өмендеуіне
байланысты мал сою сиреп, сәйкесінше был ғары шикізаты қайнар к өзі
кеміді. Нәтижесінде сиыр мен бұқа терісіне деген ба ға 2000 жылды ң
қаңтарынан 2001 жылдың сәуіріне дейін жуы қта ғанда 60%- ға
жоғарылады және кг-мы 2,7 евроны, бұзау терісіні ң құны 66 %- ға кг-на
6,30 евроға жоғарылады. ІІІ кварталда к үрт т өмендеуден кейін 2001
жылдың жлтоқсанынан бастап бағалары қайта жоғарылай бастады.
Солтүстік Германиядан жеткізудегі 2002 жылды ң қа ңтар- қырк үйек
айларында былғарының орташа экспортты қ құны бұқанікі (30 кг ж әне
одан жоғары) кг-на 1,51 евродан 1,96 евро ға (+30%) ж әне өгіз (40 кг ж әне
одан жоғары) кг-на 1,74 евродан 2,11 евро ға (+21%) жо ғарылады.
Неміс былғары өндірісінің сатылым көлемі 2000 жылы 546
млн. Евродан 2001 жылы 601 млн евроға(+10%) құнның
жоғарылауы саны есебінен ұлғайды. Мұндағы
тауарайналымының 47%-ын тікелей экспорт және қалғанын
ішкі нарық сатылымы құрады. Дайын былғары өндірісі өткен
жылы 17 млн кв м құрады, соның 70% -ы жиһаз бен
автокөліктер қаптамасына тағайындалған, 25% - аяқ-киім
өндірісі үшін және қалғаны галантерея мен киім өндірісіне
қолданылды.
Федералдық статистикалық басқарманың ФСБ
хабарламасы бойынша ІҚМ (Ірі қара мал) саны 2002 жылдың
мамыр айының басында 14 млн басты құрады, яғни 2001
жылдың тура сол мерзіміндегіден 4,2% кем болды. Қойлар басы
саны 2,5 % -ға 2,7 млн басқа дейін қысқарды.
№1 ТАБЛИЦА. ГФР: БЫЛҒАРЫ ЖӘНЕ БЫЛҒАРЫ
ШИКІЗАТЫМЕН ІШКІ САУДЫ-САТТЫҚ

2001 г. в % к 2000 г.

тыс.т. млн. евро кол-во стоимость
Импорт
Шкуры и кожа 87 159 0 +12,6
Готовая кожа 36 646+7,7 +9,5
Экспорт
Шкуры и кожа
126
239 -5,2+4,1

Готовая кожа 48 776 -3,8 +9,6
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
БЫЛҒАРЫ ЖӘНЕ ҮЛБІРДІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІНІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖІКТЕЛУІ
Аяқ-киімге арналған былғары
Жеңіл өнеркәсіп
БЫЛҒАРЫНЫҢ БЕТІН БОЯУ
Былғары және тері өндірісінің шикізаты
АСПАЗДЫҚ ӨНІМДЕРДІ МЕХАНИКАЛЫҚ СҰРЫПТАУ, АРАЛАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Былғары шикізатының тағайындалуы
Тамақ және жеңіл өнеркәсібі
Жылытқ ыш материалдар
Теріні өңдеу
Пәндер