Бернулли заңы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Бернулли заңы
Бернулли теңдеуі — гидромеханиканың негізгі
теңдеулерінің бірі. Бұл теңдеуді швейцариялық
ғалым Д. Бернулли (1700 — 1782) өзінің 1738
жылы Страсбургте жарық көрген
“Гидродинамика” деген еңбегінде тұжырымдаған.
Бернулли теңдеуі біртекті ауырлық күші өрісіндегі
сығылмайтын сұйықтықтың бірқалыпты қозғалысы
үшін төмендегіше өрнектеледі:
— сұйықтық тығыздығы, — сұйықтық
жылдамдығы, — белгілі бір горизонталь
жазықтықтан бастап есептелетін сұйықтық
бөлшектерінің биіктігі, — сұйықтық қысымы, —
еркін түсу үдеуі.
Бернулли заңының
термодинамикасы

Статистикалық физикадан адиабаттық ағыста ток
сызықтарында келесі шамалар тұрақты болады:
мұндағы — масса бірлігінің энтальпиясы, — күш
потенциалы.
Жалпыланған Бернулли теңдеуінде (1) және (3)
түріндегі теңдеулер сақтала отырып, олардың сол
жағына үйкеліс күшінің жұмысы мен гидравликалық
кедергіге жұмсалатын жұмыс, сондай-ақ, сұйықтықтың
не газдың механикалық жұмысы (компрессордың не
турбинаның жұмысы) өз таңбасымен қосылады.
Жалпыланған Бернулли теңдеуі гидравликада,
машина жасауда, т.б. кеңінен қолданылады.
Идеал газ үшін (ток сызықтары бойында тұрақты)
бұл арқасында құстар мен ұшақтар
ұша алады. Разрезі қанатының оларда
іс жүзінде бірдей: есебінен күрделі
нысандағы қанаты құрылады
айырмашылық обтекающих оның
жоғарыдан және төменнен ауа
ағынының мүмкіндік береді, денеге
жоғары көтерілуге.

Эффект Бернулли
Идеал сұйықтың қозғалысын (ағысын)
сипаттайтын өрнектi 1738 жылы Д.Бернулли
(1700-1782) тұжырымдады. Бернулли
энергияның сақталу заңын пайдалана
отырып, сұйық қысымының жылдамдыққа
тәуелдiлiгiн анықтады. Бұл формуланы
қорытып шығару үшiн көлденең қимасы әр
түрлi түтiкшедегi идеал сұйықтың
қозғалысын қарастырайық (сурет).

Бернулли теңдеуi

Ұқсас жұмыстар
Бернулли заңынан шығатыны, ағын
Дискретті кездейсоқшаманың ықтималдықтарын үлестіру заңы
Бернулли теңдеуі
Кездейсоқ шамалардың үлестірімін компьютерде модельдеу
Қанайналым шеңберлері
Ішкі үйкеліс күштері
Салыстырмалы жиілік. Бернулли теоремасы
Ықтималдықтар теориясы. Негізгі түсініктері. Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамасы. Математикалық күтім
Биномдық үлестірім
Дифференциалдық теңдеулер
Пәндер