Экперттік жүйе дегеніміз бұл әдістер мен ұйымдастыру жолдарының жиынтығы, күрделі міндеттерді шешуге арналған білімдердің сақталуы мен қолданылуы
Презентация қосу
ЭКСПЕРТТІ
ЖҮЙЕЛЕР

Дайындаған:Әкімжанов Берікжан
Тексерген:Жаксыгулова Д.Д

СЕМЕЙ 2015
Экперттік жүйе дегеніміз бұл әдістер
мен ұйымдастыру жолдарының
жиынтығы, күрделі міндеттерді шешуге
арналған білімдердің сақталуы мен
қолданылуы.
Көпсатылы тұжырымдамасы
Эксперттік жүйенің концепциясын құру
кезінде бірнеше тұжырымдама іске асады.
Бірінші экспертті жүйе емес, оның
прототипі жасалынады. Ол азғана уақыт
ішінде шешімнің бірнеше жолдарын
тауады. Жәнеде ол экспертке жүйені
құрауға белсенділігін арттырады.
ЭЖ-ні құру бойынша жұмыс кезінде оларды
жасақтаудың анықталған технологиясы қалыптасты, бұл
технология келесі алты кезеңдерді өзіне қосады
Сәйкестендіру
Бұл сатыда шешілетін есеп
іріктендіріліп алынады. Экспертті
жүйенің тұжырымдамалары
анықталады: керекті ресурстары
(уақыты, адамдар, ЭЕМ және
басқалары), білім көздері (кітаптар,
қосымша мамандар, күнделікті іш-
шаралар тізбегі), шешілетін есептерді
сұрыптау және т.б. Сәйкестендіру
сатысы- бұл ұжымды оқыту және
таныстыру.
Тұжырымдау
Пән бойынша білім алу болып
табылады. Терминдер, басты
түсініктер және нысандар тізімі
реттеледі, кіріс және шығыс
мәліметтері реттеледі, шешім түсінігі
және т.б. Тұжырымдама- бұл пәннің
түсінігін график, тізім, кесте, сызбалар
немесе жазба түрінде басты
тұжырымдарды көрсету. Бұл саты
ұзақтығы 2-4 жұма.
Рәсімдеу
Рәсімдеу кезеңінде АЖ таңдалынады және
білімнің барлық түрлерін көрсету әдістері
анықталады, негізгі түсініктер нысандандырылады,
білімнің түсіндіру әдістері анықталады, жүйенің
жұмысы жобаланады
Жүзеге асыру
Жүзеге асыру кезеңінде білім қоры экспертпен
толықтыру жүргізіледі. ЭЖ-нің негізі білім болып
табылатындықтан, берілген кезең ЭЖ-ні
жасақтау үшін өте қажетті және өте бейнетті
болып табылады.
Білім алу процесі эксперттен, жүйенің
эффективті жұмысын қамтамасыз ететін білім
ортасынан білімді алып тастау мен ЭЖ-ге түсінікті
түрде білімді көрсету болып бөлінеді. Білім алу
процесі нақты есептерді шешу бойынша
эксперттің қызметті анализіне негізделген білім
инженерімен жүзеге асады
Тестілеу
Прототиптің кіріс – шығыс
интерфейстерінің ыңғайлы және
бірдейлігі тексеріледі, басқару
стратегияларын тиімділігі, сынақ
сапасы, білім базасының дұрыстығы
шығады. Тестілеу- таңдалған қателер
бойынша таңдау, прототипін іске
асыру кезінде қателер сәйкестендіру,
және өнеркәсіптік нұсқасына жүйесін
дәлдеуде үшін ұсынымдар жасау.
Тәжірибелік пайдалану
Түпкілікті пайдаланушылар үшін
сараптамалық жүйенің жарамдылығын
тексеру. Бұл қадамның нәтижесінде
сараптамалық жүйесін елеулі өзгерту
талап етуі мүмкін.
Сарапшы жүйесін дамыту процесі
жоғарыда қадамдар қатаң ретпен
азайтылуы мүмкін емес. Жұмыстардың
барысында бірнеше рет бұрын
қадамдар оралу және онда
қабылданған шешімдер қайта қарау
керек.
ЭЖ – нің шешетін типтік
тапсырмалары
1) тапсырма математикалық әдістер мен дәст үрлі
бағдарламалауда қабылданғандай санды манипуляциялаумен
емес, символды манипуляциялау арқылы таби ғи әдіспен шешілуі
мүмкін (яғни, символды пайымдаулар арқылы).
2) тапсырма алгоритмді емес, эвристикалы қ таби ғат қа ие болу
керек, яғни оның шешімі эвристикалық ережелерді қолдануды
талап ету керек. Кейбір формалды процедуралар к өмегімен
шешіле алатын тапсырмалар ЭЖ-ні қолдану ға с әйкес келмейді.
3) тапсырма ЭЖ-ні жасақтауға кеткен шығынды өтеу үшін
жеткілікті деңгейде қиындау болу керек. Алайда, ол өте қиын да
болмау керек, ЭЖ оны шеше алатындай болған жөн;
4) тапсырма, ЭЖ әдістерімен шешіле алатындай жеткілікті
деңгейде қысқа әрі мәнді болу керек.
Назарларыңызға
рахмет

Ұқсас жұмыстар
Қосымшаларды құру құралдары
Эксперттік жүйенің сипаттамасы. Білімді көрсету. Жанұялық қатынастарды көрсетудің семантикасы және синтаксисі
Зияткерлік ақпараттық жүйе
Әкімшілік - құқықтық нысандар мен басқару әдістер ұғымы
<<Экономиканың жүйлері типтерімен олардың даму заңдылықтары>>
Тұтас педагогикалық үдеріс
Ақпараттық жүйе
Үйрететін және өзі үйренетін жүйелер
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЕКТ
Оқыту әдістерінің мәні
Пәндер