Аң аулау тәртібі
Презентация қосу
Аң аулау тәртібі
Аң аулау уәкiлеттi орган немесе оның аумақтық бөлімшелері беретін аң
аулауға тиiстi рұқсаттың негiзiнде жүргiзіледi (бұдан әрі –рұқсат).
Кәсiпшiлiк аң аулауға аңшыда мынадай құжаттар:
аңшылыққа қойылатын ең төменгi талап бойынша емтихан тапсырғаны
және аң аулау құқығына рұқсат беру үшiн Қазақстан Республикасының
салық заңнамасы белгiлеген мемлекеттiк бажды төлегені туралы белгiсi бар
аңшыкуәлігі;
рұқсат
аңшылық атыс қаруын қолданып аң аулаған кезде – аңшылық атыс
қаруын сақтау және алып жүру құқығына берген Қазақстан Республикасы
iшкi iстер органдарының рұқсаты;
аушы жыртқыш құстармен аң аулаған кезде – белгiленген тәртiппен берiлген
оларды тіркеу туралы құжаттар;
аңшылық шаруашылығы субъектісімен жасалған шарттар;
аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамалары;
кәсiпшiлiк журналы болған кезде жол беріледі.
Кәсiпшiлiк аң аулаудың ұжымдық (топтық) нысаны кезiнде аңшылық
шаруашылығы субъектісі рұқсатты пайдалану үшiн жауапты тұлға
тағайындайды.
Әуесқойлық (спорттық) аң
аулауға аңшыда мынадай құжаттар:
аңшылыққа қойылатын ең төменгi талап бойынша емтихан
тапсырғаны және аң аулау құқығына рұқсат беру үшiн Қазақстан
Республикасының салық заңнамасы белгiлеген мемлекеттiк бажды
төлегені туралы белгiсi бар аңшы ку әлігі;
рұқсат;
аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамалары;
аңшылық атыс қаруын қолданып аң аулаған кезде – аңшылық атыс
қаруын сақтау және алып жүру құқығына берген Қазақстан
Республикасы iшкi iстер органдарының рұқсаты;
аушы жыртқыш құстармен аң аулаған кезде – белгiленген тәртiппен
берiлген оларды тіркеу туралы құжаттар болған кезде жол берiледi.
мақсатта аулаудың ұжымдық (топтық) нысаны
кезiнде рұқсатты пайдалануға жауапты аңшының
деректерi рұқсаттың бет жағына, ал қалған
қатысушылардың деректері олардың аңшы
куәлiктерiнiң нөмiрлерi көрсетіліп, сырт жағына
енгiзіледi.

Тұяқты жануарлар мен қоңыр аюды олжалау
қорықшының немесе жануарлар дүниесін қорғау,
өсімін молайту және пайдалану жөніндегі
мемлекеттік инспектордың қатысуымен жүргізіледі
(17-т.).

Тұяқты жануарлар мен қоңыр аю олжаланғаны
туралы белгіні осы Ереженің 17-тармағында
көрсетілген адамдар атып алғаннан кейін,
жануарлардың басқа түрлері олжаланғаны туралы
белгіні аң аулау аяқталғаннан кейiн күн сайын не
келесі аң аулау орнына ауысқан кезде сол күні
қорықшы немесе ол болмаған кезде аңшының өзi
рұқсатқа, егер бұл рұқсат нысанында көзделген
болса, жолдамаға, ал кәсiпшiлiк аң аулау кезiнде –
Қасқырларды, шибөрiлердi және сұр қарғаларды
олжалауға:
1) жануарлар дүниесiн қорғауды уәкiлеттi органның
және оның мамандандырылған ұйымдарының
лауазымды тұлғалары, сондай-ақ аңшылық
шаруашылығы субъектісінің қорықшылық қызметi
қызметтік қаруды пайдаланып және авиа, автомото,
көлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін
техниканы пайдаланып жүзеге асырған;
2) жануарлардың басқа түрлерiн аулауды аң аулауға
берілген рұқсат қолданылатын аңшылық
шаруашылығы субъектісінің аумағында жүргізілген
(авиа, автомото, көлік құралдарын, оның ішінде қарда
жүретін техниканы пайдаланбай) кезде рұқсат талап
етiлмейдi.
Аң аулау:
1) тегiс ұңғылы аңшылық атыс қаруын;
2) ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруын (құстардан басқа);
3) қолдан жасалған құралдарды (қапқандарды, тұзақтарды, салмақты
қысқышты, қаусырманы);
4) аң аулайтын иттер мен аушы жыртқыш құстарды қолданып жүргiзiледi.
Iрi жыртқыш жануарларды және саны реттелуге жататын жануарларды аң
аулау мерзiмiнен тыс кезде олжалау Қазақстан Республикасының
заңнамасы талаптарының негiзiнде жүргiзiледi.
Жолдаманың қолданылу аумағынан тыс жерде аң аулайтын иттердi iздеп,
шақыру кезінде аңшы аңшылық атыс қаруының оғын алып,
бөлшектейді.
Жолдаманың қолданылу аймағынан тыс жерде жараланған тұяқты
жануарлардың, аю мен қасқырлардың iзiне түсуге және оларды жинап
алуға жараланған жануар аңшылық алқаптарында жүрген аңшылық
шаруашылығы субъектісінің уәкiлеттi тұлғасының келісімiмен жол
берiледi.
Аң аулау аяқталғаннан кейiн, аң аулау аралығындағы үзiлiстерде, бiр
жерден екiншi жерге көшкен кезде, сондай-ақ у әкiлеттi тұлғалар
аңшының аң аулауының заңдылығын тексеруi кезiнде аңшылық атыс
қаруы оғы алынған күйге келтiріледi.
Мылтық қарудың оқ ұясында және оқшантайында оқ болмаған кезде
оғы алынып тасталған болып есептеледi.
басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттік органға
одан әрі беру үшiн аңшылық шаруашылығы субъектісінің
уәкiлеттi тұлғасына немесе уәкiлеттi органның аумақтық
бөлімшесіне беріледі.
Мына жағдайларда:
1) аңшы куәлігінсіз;
2) аңшы куәлігінде тиісті жылға аң аулау құқығына рұқсат беру
үшін Қазақстан Республикасының
салық заңнамасында белгілеген мемлекеттік баждың төленгені
туралы белгісіз;
3) iшкi iстер органдарының аңшылық атыс қаруын сақтау және
алып жүру құқығына берген рұқсатынсыз, ал шетелдiк
азаматтарға - iшкi істер органдарының Қазақстан
Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан
Республикасының аумағынан әкетуге аңшылық атыс қаруын
әкелуге және әкетуге берген рұқсатынсыз;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген
тәртiппен тiркеуден өткiзiлмеген аушы жыртқыш құстармен;
5) егер уәкілетті орган өзгеше белгілемесе, аңшылық
алқаптардың резервтiк қорында;
6) аңшылық шаруашылығы субъектісімен шарт жасаспай
кәсiпшiлiк мақсатта;
7) қолданылуы осы Ережеде көзделмеген олжалау
құралдарымен;
8) тегiс ұңғылы аңшылық қаруын қолданып, елдi мекендердiң
9) уәкілетті органның рұқсатынсыз өнеркәсiп, көлiк, байланыс, қорғаныс
жерлерiнде;
10) өнiм жинау аяқталғанға дейiн ауыл шаруашылығы дақылдары егілген
жерлерде;
11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен табиғатты
пайдаланудың жекелеген түрлеріне жол берiлетiн аумақтарды қоспағанда, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтарда;
12) қозғағышын iске қосып, авиа-, авто-, мотокөлiк құралдарын, қарда жүретiн
техниканы (қасқыр аулауды қоспағанда), шағын көлемдi кемелердi, әуесқойлық
(спорттық) мақсаттарда;
13) алкогольмен немесе есірткі заттармен масаю немесе өзге де түрдегі интоксикация
жағдайындағы адамның;
14) мүшкiл және дәрменсіз күйге ұшыраған (дауылдан, су тасқынынан, өрттен бас
сауғалаған, су айдындары арқылы жүзіп өту кезінде, көктайғақта, аштықтан
тұралаған, жылым суларды паналаған суда жүзетiн құстарға) жануарларға;
15) жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупі төнген түрлеріне (оларды
Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес олжалау жағдайларынан басқа);
16) өзен құндызына, кәмшатқа, күзенге, су тышқанына аңшылық қаруды
қолданып;
17) кейiннен қалпына келтiре отырып, аң аулайтын иттердi құтқару үшiн iндердi
қазуды қоспағанда, жануарлардың тұрағын бұзып және зақымдап;
18) өзен құндызы тұрғызған бөгеттерді бұзып;
19) түнгi көздеуіштерді және дыбыссыз атуға арналған құрылғыларды, лазерлiк
нысана көрсеткiштерді қолданып;
20) жарықтандыру аспаптарын қолданып;
21) дыбыс шығарғыш электрондық құрылғыларды қолданып;
22) пневматикалық, лақтыратын қаруды қолданып (жануарлар дүниесi объектiлерiн иммобилизациялау ға
және егуге байланысты ғылыми-зерттеу және алдын алу жұмыстарын жүргiзу үшiн сада қтар мен
арбалеттерді пайдаланудан басқа);
23) сауыт бұзатын, өртегіш немесе жарғыш қуаты, ауыртпалық орталығы ауыстырыл ған оқтары бар
патрондарды қолданып;
24) тегiс ұңғылы аңшылық мылтығына қолдан жасалған иір ойықты салмалы ( қосал қы) ұңғыны
қолданып;
25) бос жерлерді, су бетiндегі өсiмдiктердi жағумен, басқа да өсімдiктерді т үбiрiмен қопарып ж әне жойып;
26) өздiгiнен атылатын қаруды, қысқышты, қаусырманы, қапсырманы, кескiштi қолданып, құлама, аулау
орларын құрып, адам байқамайтын айқындаушы белгілерінсіз ірі қа қпандарды, шатырларды,
бастырмаларды, iлмектердi, найзаларды, сүңгі құс желiмін орнату жолымен, т үтін салып, жылтыр м ұз ға,
қатқыл мұзға, терең қарға және топырағы жабысқақ сортаңға, шабылған қамысқа айдап шығарып,
аюды, тұяқты жануарларды және құстарды аулау кезiнде қақпанды қолданып, қоршауға алып, та ғамен
аулап;
27) торларды қолданып; су құю арқылы iнінен шығарып (уәкiлеттi органмен келісiм бойынша жабайы
жануарларды мекенiн ауыстыру немесе оларды қолда ұстау үшін оларды аулауды қоспағанда);
28) жарылғыш құрылғыларды, химиялық және улы заттарды қолданып, уәкiлеттi органмен немесе оны ң
аумақтық бөлімшесімен келiсім бойынша тышқан тектес кемiргiштердi (саршұна қтарды, сұр егеу
құйрықтарды, аламандарды) жойған кезде, сондай-ақ жануарлардың құтыру эпизоотиясы және бас қа
аурулары жағдайында улы химикаттарды қолдануды қоспағанда;
29) жануарлар түрлерін рұқсатта көрсетілген мөлшерден тыс және рұқсатта көрсетiлмеген жануарларды ң
басқа түрлерiн олжалау жолымен;
30) аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасынсыз;
31) басқа елдерден әкелінген аушы жыртқыш құстарды пайдалана отырып а ң аулау объектілері болып
табылатын жануарлар түрлеріне;
32) бүйірден (сақинадан) от алатын оққа арналған бес бүтін оннан алты миллиметр калибрлі иір ойы қты
қаруды қолданып, әуесқойлық (спорттық) мақсатта суырға;
33) қорықшының немесе жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану жөніндегі
мемлекеттік инспектор бастап жүрмей тұяқты жануарлар мен қоңыр аюға;
34) көктемгі аң аулау кезінде аталық үйректі алдамшы үйрексіз немесе т ұлыпсыз аулау;
35) тыныштық аймақтары мен өсімін молайту учаскелерінде а ң аулау ға тыйым салынады.

Ұқсас жұмыстар
Жабайы кәсіби жануарлар және ауланатын құстарды аулау әдістері
Қызыл Кітапқа енген түрлердің санын жоғарлатуға арналған биотехниялық шаралар. арналған биотехниялық шаралар. Қарақұйрықтың ҚР-ның оңтүстік аймағында Қарақұйрықтың ҚР-ның оңтүстік аймағында популяциясын ұлғайтуға арналған популяциясын ұлғайтуға арналған биотехниялық шаралар биотехниялық шарала
Сазқұндыз шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау
Әлеуметтік тұрмыс қатынас және сөз әдебі
Құстардың тіршілігіндегі маусымдық құбылыстар. Жабайы аңдарды есептеу әдістері
Аңшылық және оның түрлері
Құ стардың тіршілігіндегі маусымдық құ былыстар
Жануарларды қорғау
Жануарлар дүниесiн мемлекеттiк қорғау:
Спорттық - қызметтік иттер жайлы
Пәндер