Классификациялау программасы. Ықтималды тұжырымдау. Жуықты тұжырымдау
Презентация қосу
Классификациялау программасы.
Ықтималды тұжырымдау.
Жуықты тұжырымдау.
Экспертті жүйе деп мамандардың нақты
саладағы білімдерін қолданып және сол
эмпирикалық тәжірибені қолданушыға
кеңес ретінде ұсынатын күрделі
программалалық кешендерді айтады.
ЭЕМ типі бойынша классификация:
-супер ЭЕМ-дегі стратегиялық есептерге
арналған ЭЖ-лер;
-орта деңгейлі ЭЕМ-гі ЭЖ-лер;
-символды процессорлар және жұмыс
станцияларындағы ЭЖ-лер;
-мини- және суперминиЭЕМ-гі ЭЖ-лер;
-персоналды компьютергі ЭЖ-лер.
Класификациялау программасы
Эксперттік жүйелер шешіліп отырған есепке байланысты
келесі бағыттағы салаға бөлінеді:
Деректерді пайымдау
Диагностика жүйелері
Мониторинг аумағындағы мәселе
Жобалау жүйесі
Процесті жобалау
Өнімді жобалау
Процестер мен жүйелерді оңтайландыру
Оқыту дағдылары мен білім (технология)
Процесстер мен жүйелерді басқару
Техникалық жүйелерді жөңдеу
Отладка және элементтік жүйлерді тестілеу
Ықтималдық
тұжырымдау
Қандай да бір қиындық туындаған кезде
біз көптеген ақпарат көздеріне тап
боламыз.Оларды біз екі категорияға бөліп
көрсетуімізге болады:

Тақырып аумағында Белгілі бір
жағдайда толық ақпарат болмауы.
ақпарат болмауы.
Жуықтау
тұжырымдамасы
Условная вероятность события d при
данном s — это вероятность того, что
событие d наступит при условии, что
наступило событие s. Например,
вероятность того, что пациент
действительно страдает заболеванием d,
если у него (или у нее) обнаружен только
симптом s.
В традиционной теории вероятностей для
вычисления условной вероятности события
d при данном s используется следующая
формула:
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Классификациялау программасы. Жуықты тұжырымдау  туралы ақпарат
Ықтималды тұжырымдау. Жуықты тұжырымдау туралы ақпарат
Басқару шешімдерін құрастыру технологиясы
Көпсатылы тұжырымдау
Мақсат пен міндеттерді анықтау
Зерттеу объектісі мен тақырыбын анықтау
Бұрғылау қондырғыларының Негізгі ұғым мұнай бергіштікті жұмыс істеу принципін меңгеру арттыру жолдарын анықтау
Эксперттік жүйелер
Эпидемиологиялық зерттеулердің кезеңдері
Клиникалық сұрақ
Пәндер