Өнім сапасын арттырудың шетелдік тәжірбиесі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Өнім сапасын
арттырудың шетелдік
тәжірбиесі

Дайындаған: Бертаев Асқар
МШ-203
Өнім сапасы туралы түсінік
Өнім сапасы – өнімнің сатып алушының белгілі
бір қажеттерін қанағаттандыруға жарамдылығын
сипаттайтын сапалық қасиеттерінің жиынтығы
және тиімділігінің өлшемі. Өнім сапасының
көрсеткіштері абсолюттік, салыстырмалы немесе
меншікті көрсеткіштер болуы мүмкін. Өнімнің
сапалық қасиеттері өнімнің өндірістік және
тұтынушылық қасиеттері болып бөлінеді. Өнімнің
өндірістік қасиеттері оны әзірлеу барысында
қалыптасады және оған өнімді дайындау
сатысында қол жеткізіледі. Өнімнің тұтынушылық
қасиеттері тұтынушылардың нақты сұранымын
қанағаттандыруға бағытталған. 
Өнім сапасын арттырудың
шетелдік тәжірбиесі
Қазақстандық кәсіпорындар мен
ұйымдардың әлемдік нарықтағы
отандық өнеркәсіптердің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру мақсатында,
нарықтық экономикасы дамыған шет
елдердің тәжірбиесін қарастырған жөн.
Нарықтық экономикаға өту жоғарғы
сапаға жеткен әлемнің жетекші
фирмаларының тәжірбиесін зерттеу
қажеттілігін негіздейді.
Жапониядағы тәжірибе
Сапаны арттырудың мәні Жапония
мысалында жақсы көрінеді. Екінші
дүниежүзілік соғыстан кейін
өнеркәсіптері артта қалған,
өнімнің сапасы өте төмен
техникасы Жапония
тозған, еліне ұлт
өндірген
ретінде жойылып кету қауіпі туды.
Өнеркәсіпшілер өнім сапасы мен өндіріс
тиімділігін арттыру жолдарын іздестірумен
белсенді айналысып, Жапондық басқарушылар
бүкіл әлем бойынша тәжірбиелерді зерттеген.
Жапондық басқарушылар сапаны статистикалық
бақылау және сапаны кешенді басқару
ұғымдарына көп көңіл аударған сонымен қатар әр
түрлі елдердің тәжірбиесін зерттей оырып, өнім
Жапон елінде сапаның жапондық
стандарттары және «Сапа мәдниеті» деп
аталатын түсінік пайда болған.
«Сапа мәдениеті» - өндірістік операциялардың
орындалу сапасынан және қызмет көрсету
сапасынан тұратын кешенді түсінік. Осылайша
Жапония кәсіпорынның іс - әрекетінің жаңа
әдістемесінің бастамасы болып, сапаны
жалпылай басқаруға көшті. Бұл жаңа жүйе
микродеңгейден басқа өнім өткізу нарығын
бақылау, нарықтық коньюктураны талдау,
сатудан кейінгі қызмет көрсетуден тұрады.
1950 жылдары Жапонияда «Шебер
үшін сапаны бақылау» деп аталатын
журнал шығарыла бастады. Бұл
үйімелердің негізгі мақсаттары:
● Кәсіпорынның дамуына және өндірісті
жетілдіруге үлес қосу;
● Адамға құрмет көрсету кезінде, жұмыс
орнында қуанышты жағдай құру;
● Адам қабілетін оятуға және оның шексіз
мүмкіндіктерін анықтауға қолайлы
жағдай жасау.
Мұндай сапа үйірмелерінің саны
Жапонияда 1965 жылы 3700-ге жетті.
Сонымен Жапонияда сапаға деген
көзқарас келесідей:
● Басқару және технология
облысындағы ғылыми өңдеулердің кең
қолданысы;
● Өз фирмасына деген патриоттық
тәрбие;
● Барлық басқару операцияларында
өндірісті талдау мен бақылауда
компьютеризацияның жоғарғы
дәрежесі;
● Кооперативті рухтың дамуы.
Еуропа және АҚШ
Батыс Еуропа, АҚШ фирмаларында өнім сапасын
жалпы бақылау үш міндетті шартты ұсынады:
1. Сапа іс-әрекетінің негізгі стратегиялық мақсаты
ретінде, фирманың жоғары жетекшілігімен
мойындалуы. Сондықтан нақты міндеттер
қойылып, оны шешуге белгілі бір қор бөлінеді.
2. Өнім сапасын арттыру бойынша шаралар
кәсіпорынның барлық бөлімшелеріне тиісті болуы
қажет.
3. Белгілі бір жұмыс орнында үздіксіз оқу
процесінің жүруі және жұмыскерлерді
ынталандыру.
Американдық экономист Арманд
Фейгенбауманның пікірінше қатаң
бәсекелестік шартында, фирма
жетістікпен дамуы, келесідей
қағидалармен жетекшілік етуінде:
● сапа фирма қызметінің бағыттарының бірі емес,
ол кәсіпорынның барлық функцияларына қатысты
түздіксіз процесс;
● сапаның артуы оның қалыптасуына әрбір фирма
қызметкерлерінің қатысу деңгейінен тәуелді;
● сапа өнімнің өзіндік құнын төмендетуде кедергі
жасамайды, керісінше жағдай жасайды;
● сапа жаңа техниканы және технологияны
пайдалануды білдіреді;
● сапаны тікелей және тиімді басқару қажет.
1980 жылдың соңында нарықтық
экономикасы дамыған елдер сапа
менеждментін сертификациялау және
ендіру, талқылаумен айналысты. Сапа
менеджментіне жүйелі ыңғай қалыптасты.
Өнім сапасына ғана емес көрсетілетін
қызмет сапасына көңіл аударылды. АҚШ пен
Жапония модельдерін жүзеге асырудың
басты ерекшелігі олардың тұтынушыға
бағытталуы. Американдық компанияларда
өнім сапасының қалыптасуындағы негізгі
элементі – тұтынушының талаптарын
талдау болып табылады.
TQC тұжырымдамасы және CWQC
TQC (Total Quality Control) тұжырымдамасы
сапа мәселесіне мамандандырылған
құрылымдық функционалды бөлімшелерді
дұрыс құруды ұсынады. Өнім сапасының
жауапкершілігі фирманың жетекшілігінің
жоғары деңгейіне ұсынылады. SWQC
(Company Wide Quality Control)
тұжырымдамасы басқару функциясының
орталықсыздандыруға негізделген және
сапаны басқаруға кәсіпорынның барлық
қызметкерлерінің қатысуын ұсынады.
Бұл ыңғай тұтынушының талаптарын жан
жақты қанағаттандырумен байланысты.
Жүйелі ыңғайға негізделе отырып,
сапаны басқаруға негізгі акцент сапаның
тұрақты деңгейінен өлшемді өндіруге
кепілдік беретін шараларды жүзеге
асырумен араласады, осылайша сапаны
қамтамасыз ету кәсіпкерлердің басты
стратегиялық міндеті ретінде
қарастырылады. Бұл қағида сериясы ИСО
стандартты тұжырымдамасымен жүзеге
асты.

Ұқсас жұмыстар
:Өнім сапасын арттырудың шетелдік тәжірибес
Өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру
Ұйымдағы персоналдың еңбегін басқару және бағалау
Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау
Негізгі құралдарды пайдаланудың тиімділігі
Құрылыс саласы қазіргі таңдағы
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайданы арттыру
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
Кадрлардың біліктілігін арттыру
Мұнайгаз кәсіпорындарында өнім
Пәндер