Өндірістік жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және тіркеу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы: Өндірістік жазатайым оқиғаларды
тергеп-тексеру және тіркеу

Орындағандар:Қыдырмолданова А.М
Марданова А.Е, Кумашева А.А
Ерсаинов Д.Е, Мусаев А.С
Топ: П- 411
Тексерген:Жуманова Г.Т

Семей 2015 ж
ЖОСПАР
1. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды
тергеп- тексерудің жалпы жағдайлары
2.Жұмыс берушінің жазатайым оқиға
кезіндегі міндеті
3.Өндiрiстегi жазатайым оқиғаны
тергеп-тексерудiң тәртібі
4. Арнайы тергеп-тексеру
1.Өндірістегі жазатайым оқиғаларды
тергеп- тексерудің жалпы жағдайлары
1) жұмыс уақыты басталар алдында немесе
аяқталғаннан кейін жұмыс орнын, өндіріс
құрал-жабдықтарын, жеке қорғану құралдарын
дайындау және ретке келтіру кезінде;
2) жұмыс орнындағы жұмыс уақыты ішінде не
жұмыс берушінің немесе ұйымның лауазымды
адамының тапсырмасы бойынша еңбек немесе
өзге де міндеттемелерді орындауға байланысты
басқа жерде болғанда;
3) зиянды өндірістік факторлар әсерінің
нәтижесінде;
4) жұмысы қызмет көрсету объектілері арасында
жүрумен байланысты қызметкер жұмыс
уақытында жұмыс берушінің тапсырмасы
бойынша жұмыс орнына бара жатқан жолда;
5)қызметкердің еңбек міндеттерін орындауы
кезінде жұмыс берушінің көлігінде өзге де іс-
әрекеттер жасау кезінде болса, өндірістегі
жазатайым оқиғалар ретінде тергеп-тексеріледі
және есепке алынады.
Тергеп-тексеру барысында жарақаттар мен
зақымданулардың:
1) зардап шеккен адамның өз бастамасы бойынша
жұмыстарды түскі ас үзілісі кезеңінде, сондай-ақ
алкогольдік мас болу, уытты және есірткі заттарды
пайдалану күйінде орындаған кезде;
2) өз денсаулығына қасақана зиян келтіру
нәтижесінде немесе зардап шеккен адам қылмыс
жасаған кезде;
3) зардап шеккен адам денсаулығының медициналық
қорытындымен расталған, зиянды өндірістік
факторлардың әсерімен байланысты емес жараланса,
олар өндірістік жарақаттар және қызметкерлер
денсаулығының өндірістегі зақымданулары ретінде
рәсімделмейді.
2.Жұмыс берушінің жазатайым оқиға
кезіндегі міндеті
зардап шеккен адамға алғашқы
медициналық көмек көрсетуді және қажет
болған кезде, оны денсаулық сақтау ұйымына
жеткізуді ұйымдастыруға;
авариялық жағдайдың өршуінің және
жазатайым оқиғаның орын алуы-на себеп
болған факторлардың басқа адамдарға әсер
етуін болғызбау жөнін-дегі шұғыл шараларды
қабылдауға;
өндірістегі жазатайым оқиға жөнінде
зардап шеккен адамның жақын туыстарын
дереу хабардар етуге;
арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия
мүшелерін өндірістегі жазатайым оқиғаны
тергеп-тексеру үшін оқиға болған жерге
кіргізуге;
өндірістегі жазатайым оқиғаларды және
кәсіптік ауруларды тіркеуді, есепке алу мен
талдауды жүзеге асыруға міндетті.
Өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-
тексеру кезінде комиссияның талабы бойынша
жұмыс беруші өз қаражаты есебінен:
1) техникалық есептеулердің орындалуын,
зертханалық зерттеулердің, сынақтардың,
басқа да сараптама жұмыстарының
жүргізілуін;
2) оқиға орнын және зақым келтірілген
объектілерді фотосуретке түсіруді, жоспарлар,
эскиздер, схемалар жасауды;
3) көлік, қызметтік үй-жай, байланыс
құралдарын, арнаулы киім, арнаулы аяқ киім
және тексеру жүргізу үшін қажетті басқа да
жеке қорғау құралдарын беруді;
3.Өндiрiстегi жазатайым оқиғаны тергеп-
тексерудiң тәртібі
Жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді
жазатайым оқиға болған кезден бастап жұмыс
берушінің актісімен жиырма төрт сағат
ішінде құрылатын, мынадай құрамдағы
комиссия жүргізеді:
• төраға - ұйымның (өндірістік қызметтің)
басшысы немесе оның орынбасары;
• мүшелері - ұйымның еңбек қауіпсіздігі
және еңбекті қорғау қызметінің басшысы
және қызметкерлердің өкілі.
Қатерлі улану жағдайында комиссияның тергеп-
тексеруіне халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы
мемлекеттік ор-ганның өкілдері қатысады.
Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру мерзімі
комиссия құрылған күннен бастап он жұмыс күнінен
аспауға тиіс.
Өндірістік практикадан өтіп жүрген, жалпы білім
беретін, кәсіптік мектептерде және жоғары оқу
орындарында оқитын адамдар ұшыраған жазатайым
оқиғаны тергеп-тексеруді жұмыс берушінің және
зардап шеккен адам өкілінің қатысуымен өз
аумағында оқиға болған ұйымның басшысы
құратын комиссия жүргізеді.
4. Арнайы тергеп-тексеру
Арнайы тергеп-тексеруге:
ауыр немесе кісі өлімімен аяқталған
жазатайым оқиғалар;
зардап шеккен адамдар
жарақаттарының ауырлық дәрежесіне
қара-мастан, бір мезгілде екі және одан да
көп қызметкерлер ұшыраған топтық
жазатайым оқиғалар;
қатерлі уланудың топтық оқиғалары
жатады.
Арнайы тергеп-тексеруді комиссия мына құрамда
жүргізеді:
төраға - мемлекеттік еңбек инспекторы;
мүшелері - жұмыс беруші және қызметкерлердің өкілі.
• Екі адам қайтыс болған топтық жазатайым
оқиғаларды тергеп-тексеруді облыстың, республикалы қ
маңызы бар қаланың бас мемлекеттік еңбек
инспекторы басқаратын комиссия жүргізеді.
• Қайтыс болған адамдар саны үш адамнан бес адамға
дейін болса, топтық жазатайым оқиғаларды тергеп-
тексеруді еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган,
ал бес және одан да көп адам қайтыс болғанда -
Қазақстан Республикасының Өкіметі құрған комиссия
жүргізеді.
      

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру
материалдарын ресімдеу және оларды есепке алу
1. Жазатайым оқиға туралы акт толтырылып, оған еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің және ұйым
бөлімшесінің басшылары, сондай-ақ ұйым қызметкерлеріні ң
өкілдері қол қояды және оны жұмыс беруші бекітіп, ұйымның
мөрімен расталады.
2. Улану жағдайларында жазатайым оқиға туралы актіге
халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы
саласындағы мемлекеттік органның өкілі де қол қояды.
3. Әрбір жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру аяқталғаннан
кейін жұмыс беруші үш күннен кешіктірмей зардап шеккен
адамға немесе оның сенімді адамына жазатайым оқи ға туралы
актіні беруге міндетті.

Ұқсас жұмыстар
Өндірістегі жазатайым оқиғалар
Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу
Жарақат және жарақат түрлері
1 Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу 2 Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу 3 Жұмыс орнындағы микроклиматқа баға беру
ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
Жұмыскерлерге еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту және білімін тексеруді өткізу тәртібі
Тынығу уақыты
Экономикалық қылмыстарды тергеудің жалпы шарттары мен негіздері
АКТ ТУРАЛЫ
Сотқа дейінгі тергеп - тексерудің басталуы
Пәндер