Портфолио "Бастауыш мектеп мұғалімі" слайд жасау Эссе "Менің болашақ мамандығым"




Презентация қосу
Портфолио "Бастауыш мектеп
мұғалімі" слайд жасау
Эссе "Менің болашақ мамандығым"

Мансурбаева Ж.Е., П-405
"Менің болашақ мамандығым"
Мамандық – бұл әрбір адамның сүйіп, әрі қуана жасайтын ісі, оны ң
ертеңгі болашағы. Әр адам мамандығын өзі таңдауы ж әне о ған құрметпен
қарауы керек. Себебі мамандық таңдау үлкен жауапкершілікті қажет етеді.
Ізгі мамандықтардың бірі – мұғалімдік дер едім. Ұстаз - жас ұрпа қты ң
рухани сәулеткері, қоғам, халық өзінің үміті мол болаша ғын тапсыратын
сенімді өкілі. Олар сол сенімді ақтай отырып, беделді де зерек, парасатты,
ұлттық және адамзаттық құндылықтарды бойына дарытқан тұл ғаларды
тәрбиелеуде.
Ұстаз болу – жүрек жылылығын, мейірім шуағын, адамгершілік
ұлылығын баланың бойына дарыту. Ұстаз білімді, еңбек қор, бала жанын т үсіне
алатын болса ғана ұстаздық кәсіптің шыңына жете алады деп ойлаймын. Олай
болса, ең алдымен өзімді өзім танып, үздіксіз ізденіп, аяусыз е ңбектенуім керек.
Бойымдағы бар білімді, асыл қасиеттерімді ш әкірттеріме арнай білсем, оларды ң
жүрегіне жол тауып, сан алуан мінезі бар өзге ұлт өкілдерін қаза қ тілінде
сөйлетіп, жаза білетін дәрежеге жеткізсем, қаза қ хал қыны ң әдет- ғұрпын,
тарихын танып білуге талпындырсам, тілін құрметтеуге әрі Отанды, адамзатты
сүюге тәрбиелесем менің мақсатымның орындалғаны, еңбегімні ң а қтал ғаны
Өзім жайлы
Аты-жөні:________
Туған жылы: ________
Білімі: ________
Бітірген оқу-орны: ________
Еңбек өтілі: ________
Санаты: ________
Курстан өтуі: ________
Мақсаты:
1.Оқушылардың білімге деген қызығушылығын
дамыту
2.Оқушыларды өз бетімен білім алуға
дағдыландыру
3.Алған білімдерін талдап, өмірде пайдалануға
үйрету
4.Топтасып және ұжымдасып жұмыс істеуге
тәрбиелеу
Міндеті:
•Мектептің қоғамдық өміріне тікелей қатысу;
•Бала тәрбиесіндегі рухани-адамгершілік,
құқықтық, салауаттылық, кәсіби бағытта
ықпалдықтар жасау;
•Оқу тәрбие үдерісінде демекшілік көмек көрсету
Мазмұны:
• Білі
мді
• Топта баға
у лау
• Талд
ау
• Қолд
ану
• Түсін
у
• Білу
Жұмыс жүйесі
Практикалық Қажет болса Өз ойларын
іс-әрекетке Белсенділік көзқарастарды айтуға
бөлу өзгерту үйрету

Білім
іскерлік дағды- Сын тұрғысынан ойлау Әдістері
ны
қалыптастыру

Басқаларды Қарым-қатынас Өз ойын
тыңдай жасауға тұжырымдай
білу үйрету білу
Сабақ құрылымының жоспары

Қызығушылықты Мағынаны
Ой толғаныс
ояту ажырату
стратегиялары
стратегиялары стратегиялары

Әлемді Бес
Топтас- Ой
шарлау Инсерт жолды Эссе
тыру шақыру
өлең

Топқа Венн Автор
бөлу диаграммасы орындығы

Оқушы шығармашылығы
Мұғалім - оқушы
Сабақтағы
жұмыс

Еркін жазу
шығарма

Ой бөлісу

Өлең сурет
салу
Сыныппен
саяхат
Оқушымен бірігіп
зерттеу жұмысын
жүргізу
Жүйелеп
жазу

Ұқсас жұмыстар
Тәжірибе рефлексия даму
Су моншақпен жұмыс Сәндік-қолданбалы өнер элементтері негізінде көркемдік қолөнерінің эстетикалық тәрбиелік мәні
БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІ МҰҒАЛІМІ
Менің таңдаған мамандығым
Оқушының шығармашылық кітапшасы
Бастауыш сынып әдістемелік бірлестігі
Менің сүйікті жыл мезгілім
СЫНЫП ЖЕТЕКШІЛЕР
Менің отбасым және ондағы менің орным
Менің болашақ мамандығым – есепші
Пәндер