Сақталатын процедуралар және триггерлер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Сақталатын
процедуралар және
триггерлер.
Орындаған:Мубараков М.С.
Тексерген:Мухаметов Е.М.
ЖОСПАРЫ:
1. Сақталатын процедуралар
2. Курсордың қолдануы
3. Триггерлер
4. Қателер туралы мәліметтерді

хабарлау.
1. Сақталатын процедуралар

Сақталатын процедуралар Transact-SQL тіліндегі программалы қ код фрагменті, сонымен қатар олар
серверде орындалады. Сақталатын процедураларда кез келген SQL- ұсыныстары қолданылады, тек
мыналардан басқа CREATE DEFAULT, CREATE RULE, CREATE TRIGGER және CREATE VIEW.
Сақталатын процедуралардың негізгі қолайлығы – компьютер-сервер қуаттылы ғымен шектелген
ақпаратты тез өңдеуде.
Сақталатын процедуралар жоғарғы деңгейлі тілдердің кәдімгі процедураларына ұқсас, оларда
сияқты, енгізу, шығару параметрлері мен жергілікті айнымалылар бар. Сонымен қатар, санды қ
есептеулер мен символдық мәліметтермен амалдар орындалады. Сақталатын процедураларда
дерекқорымен стандартты амалдар орындалады. Сонымен қатар, сақталатын процедураларда
циклдер мен таралым қолданылады.
Көру аймағы бойынша келесі сақталатын процедураларды ң типтерін айыруға болады: ж үйелік
(System), жергілікті (Local), уақытша (Temporary) және өшірілетін (Remote).
Жүйелік сақталатын процедуралар сервер мен администратор қолданатын Master деректер қорында
сақталады. Жүйелік процедуралардың аттары sp_ символымен басталады. Өздік ж үйелік
сақталатын процедураларды құру үшін sp_ символымен басталатын атауды меншіктеп, оны Master
деректер қорында орналастыру керек.
Жергілікті сақталатын процедуралар қолданушы деректер қорында орналасады.
Уақытша сақталатын процедуралардың аттары # немесе ## символымен басталады. # символымен
басталатын процедуралар уақытша жергілікті процедуралар болады, сонымен қатар, олар ға
қатынауға болады егер осы қосылыста жасалса. Қосылысты жапқанда процедура автоматты түрде
жойылады. ## екі символымен басталатын процедуралар уа қытша аумақты процедуралар болады
және оларға берілген сервермен кез келген жұмысында қатынауға болады.
2. Курсордың қолдануы

Курсор – бұл ерекше уақытша SQL объектісі, бағдарламаларда және
сақталған процедураларда қолдану үшін арналған. Оның
көмегімен циклда жолдарды сұрау, олардың әр жолын жеке-жеке
ескеріп отыруға болады. Курсордың көмегімен сақталған
процедуралардан SELECT инструкциясының синтаксисі арқылы
шығарылатын күрделі есептеулерді орындауға болады. Сонымен
қатар, жаңартылған курсорлар таңдамалы жаңарту және нәтиже
беретін кестелер жолдарының сұранысын өшіруге болады.
Курсормен жұмыс бес әрекеттен тұрады:
Курсорды хабарлаңыз.
OPEN инструкциясының көмегімен курсорды ашыңыз..
FETCH көмегімен курсордың әр жолын циклда рет-ретімен оқыңыз.
Қисынға сәйкес процедураны жаңартыңыз немесе өшіріңіз.
CLOSE инструкциясы көмегімен курсорды жабыңыз.
Егер, курсор сізге керек емес болса, онда DEALLOCATE
инструкциясы көмегімен курсорды босатыңыз.
3. Триггерлер

Триггерлер сақталған процедуралардың әр түрлілігін қамтиды.
Тригерлермен байланысқан кестелерді өзгерткен уақытта
автоматты түрде іске қосылады. Анықталған кестелерді қойылу
кезінде, олардың берілгенін өшіргенде немесе
модификациялағанда, триггер – автоматты түрде іске қосылады.
Көбінесе триггерлер деректер базасының күрделі критерийлерінде
қолданылады, егер стандартты шектемелер жетіспегенде және
кестелік қажеттіліктердің берілгендері толық жабдықталса.
Триггер және Transact-SQL сұраныс операторы бірыңғай транзауция
сияқты қаралады, триггерден өзгерту арқылы. Әдетте триггердің
құрамына орындалу командалардың тобы немесе белгілі бір
шартты тексеру кіреді.Деректерді өңдеу мүмкін емес жағдайда
немесе шарт орындалмау кезінде транзакция итеріледі.
Триггерді жасау тек мәліметтер базасының иесіне ғана мүмкін.
Бұл шектеу, кестелердің құрамының кенеттен өзгермеуінен және
олардың басқа объекттермен қатынасын сақтайды.
4. Қателер туралы мәліметтерді хабарлау.

Егер сақталған процедураларды орындау барысында қателер
туралы мәліметтерді хабарлау керек болса, онда бұл хабарды
RAISERROR инструкциясы арқылы орындауға болады..
RAISERROR инструкциясының базалық синтаксисі мынадай:
 
RAISERROR( хабар, қалпы, мәндер параметрлері1, … )
Хабарлау хатының жолдарының ұзындығы 8000 символдан
тұруы мүмкін және 20-ға дейінгі параметрлері қосылады.
Қосылу параметрлерінің спецификациясы % символдан
басталады. Символдық параметрлер %s белгіленеді, ал бүтін
сандар %d.
Хабарлау хатының мәні ретінде литералдарды енгізуге болады.
Сіз берген мән хатқа енгізіледі де, бұл хабарлау шақырылған
программаға жіберіледі.
 
СОҢЫ

Ұқсас жұмыстар
Деректер қор құрлымы және объектілері
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
Бейстандартты процедуралар мен функциялар
Стандартты модульдер
Аудиторлық дәлелдеулер алу кезеңдері
Модульдік программалау
Ішкі және модульдік программалау
Әдістеме тарихы
Ішкі және модульдік программалау. Си тілі мен Паскаль тілінде жазылған бағдарламалар
Пәндер