Көпсатылы тұжырымдау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыптар
1 .Көпсатылы
тұжырымдау.
2. Нақты емес
тұжырымдау
3. ЭЖ – нің шешетін
типтік тапсырмалары.  
ЭЖ – нің шешетін типтік
тапсырмалары
1) тапсырма математикалық әдістер мен дәстүрлі 
бағдарламалауда қабылданғандай санды манипуляциялаумен емес, 
символды манипуляциялау арқылы табиғи әдіспен шешілуі м үмкін 
(яғни, символды пайымдаулар арқылы). 
     2) тапсырма алгоритмді емес, эвристикалық табиғатқа ие болу керек, 
яғни оның шешімі эвристикалық ережелерді қолдануды талап ету керек. 
Кейбір формалды процедуралар көмегімен шешіле алатын тапсырмалар 
ЭЖ-ні қолдануға сәйкес келмейді. 
   3) тапсырма ЭЖ-ні жасақтауға кеткен шығынды өтеу үшін жеткілікті 
деңгейде қиындау болу керек. Алайда, ол өте қиын да болмау керек, ЭЖ 
оны шеше алатындай болған жөн; 
      4) тапсырма, ЭЖ әдістерімен шешіле алатындай жеткілікті деңгейде 
қысқа әрі мәнді болу керек. 
Экспертті жүйе шешетін
тапсырмалар:
•интерпретатор, шығарушы деп те аталатын 
логикалық шығару механизмі;

•білімдер қоры (БҚ);
•түсіндіру ішкі жүйесі;

•жұмыс деректер қоры (ДҚ) деп те аталатын 
жұмыс жадысы (ЖЖ);

•сыртқы әлеммен 
әрекеттесудің ішкі жүйесі.
•иелікке алу және білімдерді толықтырудың ішкі 
жүйесі;
Көпсатылы 
тұжырымдамасы
Эксперттік жүйенің концепциясын құру 
кезінде бірнеше тұжырымдама іске асады. 
Бірінші экспертті жүйе емес, оның 
прототипі жасалынады. Ол азғана уақыт 
ішінде шешімнің бірнеше жолдарын 
тауады. Жәнеде ол экспертке жүйені 
құрауға белсенділігін арттырады. 
ЭЖ- сараптамасы
Түпкілікті пайдаланушылар үшін сараптамалық 
жүйенің жарамдылығын тексеру. Бұл қадамның 
нәтижесінде сараптамалық жүйесін елеулі өзгерту 
талап етуі мүмкін.
Сарапшы жүйесін дамыту процесі жоғарыда 
қадамдар қатаң ретпен азайтылуы мүмкін емес. 
Жұмыстардың барысында бірнеше рет бұрын 
қадамдар оралу және онда қабылданған шешімдер 
қайта қарау керек.
Нақты тұжырымдау
Экспертті жүйенің тұжырымдамалары   
нақты  анықталады: керекті ресурстары 
(уақыты, адамдар, ЭЕМ және басқалары), 
білім көздері (кітаптар, қосымша мамандар, 
күнделікті іш-шаралар тізбегі), шешілетін 
есептерді сұрыптау және т.б. Бұл сатыда 
шешілетін есеп іріктендіріліп алынады. 
Сәйкестендіру сатысы- бүл ұжымды оқыту 
және таныстыру.
Эксперттік жүйе
тұжырымдамасы дегеніміз
Тұжырымдама- бұл пәннің 
түсінігін график, тізім, кесте, 
сызбалар немесе жазба түрінде 
басты тұжырымдарды көрсету. 
Бұл саты ұзақтығы 2-4 жұма. 
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Экперттік жүйе дегеніміз бұл әдістер мен ұйымдастыру жолдарының жиынтығы, күрделі міндеттерді шешуге арналған білімдердің сақталуы мен қолданылуы
Ақпараттарды өңдеу әдісі және оның нәтижелерін талдау
Ескіру процесі және ескіру кезіндегі ағып кету процесінің типтік заңдылығы
Классификациялау программасы. Ықтималды тұжырымдау. Жуықты тұжырымдау
Электроқозғалытқыш ПЭД
Классификациялау программасы. Жуықты тұжырымдау  туралы ақпарат
Қабілет. Қабілеттің психологиялық ерекшеліктері
Сұйық ашытқы дайындау технологиясы
Атом электр станциясының РБМК-1000 реакторының нейтрон-физикалық есебі
Ықтималды тұжырымдау. Жуықты тұжырымдау туралы ақпарат
Пәндер