Психопрофилактика туралы түсінік және оның түрлері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ПСИХОПРОФИЛАК
ТИКА ТУРАЛЫ
ТҮСІНІК ЖӘНЕ
ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Орындаған:Сабит Н
Тексерген:Мазтаева
Л.С
Психопрофилактика психикалық
аурулардың және невроздардың
алдын алу, оларды бәсендету.
Психопрофилактика – бұл
психикалық аурулардың және
олардың нәтижесінде болатын
асқынулардан сақтандырумен
(ескертумен) айналысатын
психиатрияның бір бөлігі.
Психолог психопрофилактикалық жұмыстарды
жүргізу үшін сынып жетекшілермен бірлесе отыра,
оқушылар туралы мәліметтер жинақтайды:
- дарынды оқушылар;
- озат оқушылар;
- үлгермеуші оқушылар;
- «қиын» оқушы мәселесі
Психипрофилактикалық қызмет 3 деңгей
арқылы жүзеге асырылады
І деңгей – алғашқы профилактика деп аталады. Психолог
мектептегі барлық балалармен бірдей ж ұмыс істейді ж әне
олардың психикалық денсаулықтарын қамқорлыққа
алады. ІІ деңгей – екінші профилактика. Бұл « тәуекелшіл
» деп аталатын топқа, яғни мәселелері жаңадан бастал ған
балаларға бағытталаған. Екінші профилактика
балалардың оқу мен мінез-құлқында ерте пайда болған
қиындықтарды зерттейді.
ІІІ деңгей – үшінші профилактика. Психолог нақты оқуда
немесе мінез-құлқында мәселесі бар баламен ж ұмыс
істейді. Оның негізгі міндеті – түзету немесе к үрделі
психологиялық қиындықтарды жеңу.
Өткен замандағы шетелдік психиатрлар Эскироль, Морель Крепелин
психогигиена мен психопрофилактиканы дамытуда көп еңбек сіңірді.
Жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысында Ресейде психогигиена
сұрақтарымен шұғылдана бастайды. 1881 жылы Петербургте
И.В.Маляревский мектептегі психогигиеналықтәрбие туралы
психиатрлар қоғамында баяндады. 1887 жылы Ресейді ң
психиатрлардың бірінші съездінде психогигиена мен
психопрафилактика туралы мәселе толығынан талқыланды.
Көне заман дәрігерлері ми мен дене қызметін қамтитын
жалпы гигиенаға, неке гигиенасына көп көңіл бөлген.
К.Гален «Құмарлық гигиенасы немесе өнегелі гигиена»
деген кітап жазды. Бағзы замандағы Ж.Э.Д. Эскироль,
Морель, Э.Крепелин секілді психиатрлар психогигиена
мен психопрофилактканы дамытуда көп еңбек сіңірді.
ХІХ ғасырдың екінші жартсында Ресейде психогигиена
мәселелерімен шұғылдану басталды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімі бойынша
психопрофилактика біріншілік, екіншілік және үшіншілік болып
бөлінеді.
Біріншілік психопрофилактикада психикасы дұрыс адамдарды
психикалық аурулардан сақтандыру жұмысы жүргізіледі.
Екіншілік психопрофилактика басталған психикалық ауруды ерте
анықтап, оның асқынған түрлерін болдырмау үшін және оның
созылмалы және қайталамалы түріне ауыспауына қарсы жұмыс,
ауруды бастапқы сатысында тоқтату жұмысын жүргізеді.
Үшіншілік психопрофилактикапсихикалық науқастың мүгедектігіне
жол бермеуге бағытталған жұмыстар болып табылады.
Психопрофилактика психикалық кеселдердің алдын алуға бағытталған
шаралар жүйесін құрайды. Ол мынадай міндеттерді шешеді:
1. Адам организмін аурулық әрекеттен қорғау.
2. Психикалық кеселдерді ерте анықтау, диагностикалау ж әне емдеу.
3. Рецидивке қарсы шараларды өткізу, туындаған кеселдердің созылыңқы
түрлерге өтуінің алдын алу.
Бастапқы екінші реттегі және үшінші реттегі психопрофилактиканы бөліп
қарастыру келісілген.
Бастапқы психопрофилактиканың мақсаты болашақ ұрпақтың психикалық
денсаулығын қорғау. Демек, барлық шаралар ата-аналардың, атап айт қанда
аналардың денсаулығын қорғауға, текпен берілетін кеселдердің алдын
алуға, ата-аналардағы патологиялық жағдайларды ерте анықтау мен
мүмкіндігінше оларды түзетуге (коррекциялауға) бағытталған.
Екінші реттегі психопрофилактика енді пайда болған психикалық
кеселдерді белсенді емдеуді жүргізуге бағытталған шараларды
құрастырумен сабақтас.
Үшінші реттегі профилактика психикалық науқастарды психикалық
кеселдерді бастан кешіргеннен соңғы дер кезінде оңалтуға
(реабилитациялауға) бағытталған міндеттерді анықтайды. Олар ға жа ңа
кәсіпке оқыту, мүгедектіктің дамуының алдын алу, стационарлық емнен со ң
микроәлеуметтік ортаға бейімдеу (адаптациялау), дерт қайталауыны ң
(рецидивінің) алдын алу жатады. 

Ұқсас жұмыстар
Психотүзетудің негізгі әдістері
Психопрофилактика
Психикалық құбылыстар
Әлемдік психология ғылымындағы негізгі бағыттар
САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Психологияның басқа ғылымдармен байланысы
Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ПСИХОЛОГИЯСЫ
Практикалық балалар психологының кәсіби әрекетінің негізгі бағыттары
Қазіргі кезеңдегі психологиялық қызметтің негізгі жұмыс бағыттары мен іс - құжаттарының түрлері
Пәндер