Деректер базасын жобалаудың негізгі сатылары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Деректер базасын
жобалаудың негізгі
сатылары

Орындаған: Токбаев Е.У
Топ:ИС-403
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д
Жоба дегеніміз не? Бұл схема —
қандайда бір құрылғының эскизі.
Реляциялық деректер базасының
жобасы дегеніміз не? Бұл барлық
атрибуттар анықталған, қатынастың
бастапқы кілттері және қатынастың
қосымша құрамы берілген бір-бірімен
байланысқан қатынастар жиынтығы.
Деректер базасының жобасы – бұл ұзақ
уақыт және көптеген
пайдаланушылармен қолданылатын
бағдарламалық кешен фундаменті.
Деректер базасының өмірлік циклі
сатылары суретте көрсетілген. Олар кез
келген бағдарламалық жүйенің дамуына
сай келеді, бірақ оларда тек деректер
базасына қатысты қандайда бір
спецификасы бар.
ДҚ жобалау
Қосымшаларды жобалау
ДҚ өндіру
ДҚ ұйымдастырудың арнайы
әдістерін құру
ДҚ эксплуатациялау
ДБжобалау процесі пәндік облыстың
ақпараттық құрылымын формалды
емес түрде ауызша суреттеуден
қандайда бір модельдің терминдерінде
пәндік облыс объектілерін формальды
суреттеуіне көшу жиынтығын
көрсетеді. Жалпы жобалаудың
сатылары:
Жүйелік анализ және пәндік облыстың ақпараттық
объектілерін ауызша суреттеу.
Пәндік облыстың инфологиялық моделін жобалау –
қандайда бір семантикалық модель терминдерінде
пәндік облыстың объектілерін жартылай суреттеу,
мысалы Е-моделі терминінде.
ДБ даталогиялық немесе логикалық жобалау, яғни
деректердің даталогиялық моделімен қабылданған
терминдерде ДБ суреттеу.
ДБ физикалық жобалау, яғни қосымшаның тиімді
жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған сыртқы
тасымалдағыштарда ДБ тиімді қойылуын таңдау
Жалпы пәндік облыстың құрамы мен құрылымын таңдауға
екі нұсқа бар:
Функционалды нұсқа — ол «есептерден» қатынас принципін
өндіреді және қарастырылып отырған ДБ құруға арналған
ақпараттық қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін есептер
кешені мен қандайда бір топтардың функциялары белгілі
болғанда қолданылады. Бұл жағдайда біз суреттелетін
пәндік облыс объектілерінің минималды қажетті жиынтығын
нақты қарастыруға болады.
Пәндік нұсқа — ДБ пайдаланушылардың ақпараттық
қажеттіліктері қатаң белгіленіп отырмаған кезде. Олар
көпаспектілі және динамикалық болуы мүмкін. Суреттелетін
пәндік облыс объектілерінің минималды жиынтығын нақты
бөліп қарастыра алмаймыз. ДБ пәндік деп аталады, яғни ол
көптеген әр түрлі, алдын-ала анықталмаған есептерді шешу
кезінде пайдаланылуы мүмкін.
Физикалық модель (ФМ) – сақтау ортасына
даталогиялық модельді байланыстыру үшін
пайдаланылады. ФМ жобалау сатысы физикалық
жобалау деп аталады. Деректер базасының
физикалық құрылымын суреттеу сақтау схемасы деп
аталады.
ДБ физикалық жобалау – бұл қосымшаның тиімді
жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған сыртқы
тасымалдағыштарға ДБ тиімді салуды таңдау.
Физикалық жобалау нәтижесі сақтау ортасына
даталогиялық модельді байланыстыру үшін
пайдаланылатын физикалық модель болып табылады.
. Деректер базасын басқарудың қазіргі
жүйесі деректердің логикалық
құрылымын автоматты түрде көрсетуді
физикалық жадыға өндіреді және іздеу
процедураларының жиынтығын көрсетеді.
Деректер базасының физикалық өндірілуі
келесілерді қарастырады:
Деректерді физикалық сақталуын
ұйымдастыру;
Деректердің қажетті элменеттерін іздеу
процедураларын анықтау.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Жобалау негіздері мен зауыттарды жабдықтау
Эксперттік жүйелердің даму мұрағаты мен технологиясы
Өнеркәсіптік құрылыс келісу
Өндірісті жобалау негіздері және жабдықтау ДӘРІСТЕР
ORACLE ДЕРЕКҚОРЛАРЫ ЭКЗЕМПЛЯРЛАР МЕН ҚҰРЫЛЫМДАР
Күрделі реляциялық деректер базасы
Материалдар мен дайындамалардың цехтағы қоймасы
Жобалардың түрлері
Өндірістік кәсіпорын қоймаларының негізгі түрлері
Жобалық операция - жобалық процедураның бөлігі ретінде саналатын және жобалық шешім фрагментін алумен аяқталатын жобалаушы әрекеттерінің жинағы
Пәндер