Файлдардың типтері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Файлдардың типтері

Дайындаған:Самажанов.Н.Р
Тексерген:Кайсанов.С.Б
Файлдық жүйе
Файлдық жүйе –бұл құрылым ядро жүйенің басқаруымен ж әне
жүйедегі жадыдағы пайдаланушыларға қатынас жасау ға м үмкіндік
береді. Жадыдағы қорлар әр түрлі информация тасушы жады ға
кіргізеді: бұлар (иілгіш дискілер, CD-ROM, винчестер). Ядро осы
қорларды бір иерархиялық құрылым ға ұйымдастырады, ол / құжатта
басталып және көптеген құжаттарға бөлініп басқа құжаттармен
жұмыс жасайды. Ең басты құжат жоғарғы денгейі тұқым айтады.
Құжаттан басқа файлға өту үшін, файлдың атымен бірге о ған өту
үшін жолы көрсетеді.Атының жолы абсолютті (мысалы /tmp/afile)
немесе оған кіруші (мысалы bmp/emacs). Файлды қ ж үйе – б ұл
операциялық жүйенің компоненті, ол файлды құрады, са қтайды
және атаулы деректер жиынына қатынас құрады. Б ұл атаулы
деректер жиынын файл деп атайды.
Файлдардың әр түрлі типтері
болады:  
Әдеттегі файлдар
Арнайы файлдар
Файл-каталогтер
Файлдар

мәтіндік екілік
Мәтіндік файлдар
Мәтіндік файлдар ASCII-кодта келтірілген
символдардың жолдарынан тұрады.Бұл
құжаттар, бағдарламалардың негізгі
мәтіндері, т.б. болуы мүмкін.Мәтіндік
файлдарды экранға оқуға және принтерде
басып шығуға болады.
Екілік файлдар
Екілік файлдар ASCII-кодтарын
пайдаланбайды, олар жиі күрделі ішкі
құрылымды болады, мысалы,
бағдарламаның объектілік коды немесе
архивтік файл. Барлық операциялық
жүйелер ең дегенде файлдардың бір типін
- олардың меншікті орындалатын
файлдарын танып біруі тиіс.
Арнайы файлдар
Арнайы файлдар – бұл файлға жазу немесе
файлдан оқу қарапайым командаларын пайдалана
отырып пайдаланушыға енгізу-шығару амалдарын
орындауға рұқсат ететін енгізу-шығару
құрылғылармен қауымдастырылған файлдар.Бұл
командалар басында файлдық жүйенің
бағдарламаларымен өңделінеді,ал содан соң
сұраныстың орындалуының кейбір кезеңінде ОЖ
сәйкес құрылғымен басқару командаларына
айналады.Арнайы файлдар енгізу-шығару
құрылғылары сияқты блок-бағытталған және
байт-бағытталған болып бөлінеді.
Әр түрлі файлдық жүйелерде файлдардың атрибуттары әр
түрлі сипаттамалар қолданыла алады, мысалы:

Рұқсат етілген рұқсат туралы ақпарат;
Файлға рұқсатқа арналған пароль;
Файл иесі;
Файл жасаушысы;
Тек оқуға ғана арналған белгі;
Жасырынды файл белгісі;
Жүйелік файл белгісі;
Архивтік файл белгісі;
Екілік символдық белгісі;
Уақытша белгісі (процестің аяқталуына кейін жою);
Құрсаулау белгісі;
Жазбаның ұзындығы;
Жазбада негізгі өріске көрсеткіш;
Кілт ұзындығы;
Файлдың ең үлкен өлшемі.
Каталогтер тікелей MS-DOS файлдық
жүйесінде жасалынғандай файлдардың
сипаттамаларынының мәндерінен тұра
алады немесе UNIX ОЖ-де жүзеге
асырылғандай осы сипаттамалардан
тұратын кестелерге сілтей алады.Ең
төменгі деңгейдің каталогі ең жоғарғы
деңгейдің каталогіне кіре алатындығының
арқасында каталогтер иерархиялық
құрылымды құрастыра алады.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік және биологиялық вирустар
Мәліметтерді мұрағаттау
Вирустар мен антивирустар
Компьютерлік вирус
Файлдық жүйені озгертетін вирустар
Мультимедиалық компоненттер
Компьютерлік вирустар туралы ақпарат
Презентацияны көрсету
Файлдары бар кәдімгі қапшықтар
Компьютерлік вирустардан қорғау жайлы
Пәндер