Жас ерекшелік психологиясы
Презентация қосу
Жас ерекшелік психологиясы
Белгілі
бір шақтық кезге тән
анатомиялық-физиологиялық
және психологиялық
ерекшеліктерді жас ерекшеліктер
деп атайды.
Психология ғылымының бір
саласы бола отырып, жас
ерекшелік психологиясы
ғылыми талдауға ұшырауы
мүмкін психологиялық фактіні
– бақылау мен экспериментті
алудың негізгі екі әдісі.
Психологиялық педагогикалық
зерттеу пәнінің ерекшелігі аталған
әдістерді пайдалануда айрықша
өзгерістер туады. Мәселен, жас
ерекшелігі психологиядағы
бақылаулар, көбінесе, бала
психологиясының дамуын
дәлелдейтін фактілерді жүйелі
тіркеуді сипатына күнделікті жазу
түрінде ие болады.
Педагогикалық және жас
ерекшелігі психологиясы
психология ғылымының
ертеден келе жатқан және
тұрақты дәстүрі бар неғұрлым
дамыған саласы.
Педагогикалық және жас ерекшелігі
проблемаларын ғылымында күрделі
еңбектерімен байытқан белгілі психолог –
ғалымдар: Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович,
П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков,
Г.С.Костюк, Н.Ф.Тальцина, т.б.нәтижелі
зерттеп келеді.
Жас ерекшелігі психологиясының
концепциясының бірі ақыл-ой
әрекеттерінің кезеңмен қалыптасу
теориясы болып табылады. Ол 50
жылдарда П.Я.Гальпериннің еңбектерінде
қалыптасты. Ақыл-ой әрекеттерінің
кезеңмен қалыптасу теориясының негізгі
идеясы мынадан тұрады: білім алу
оқушылардың іс-әрекеті процесінде,
әрекеттердің белгілі бір жүйесін олардың
орындауы жағдайында және соның
нәтижесінде жүзеге асырылады.
Жас ерекшеліктері көптеген
жағдайлардың жиынтығымен
анықтайды. Бұл-әрі балаға оның
өмірінің осы кезеңінде қойылатын
талаптар жүйесі, әрі
айналасындағылармен қарым-
қатынастарының мәнісі, әрі ол
игеретін білім мен іс-әрекеттер типі,
әрі осы білімдерді игеру тәсілдері.
Жас шағына ерекшеліктерді
анықтайтын жағдайлардың
жиынтығына баланың дене дамуының
түрлі жақтарының (мысалы:сәбилік
шақтағы белгілі морфологиялық
құрылымдардың организм
өзгерістерінің ерекшелігі т.б)
ерекшеліктері де енеді.
Жас кезеңін айналасындағылармен
қарым-қатынас жасаудың даму
деңгейі бөлімдердің тәсілдерінің,
қабілеттердің даму деңгейі
арасындағы байланысты анықтайды.

Ұқсас жұмыстар
Жас ерекшелік кезеңнің тарихи қалыптасуының мәселелері
Балалар психологиясы
Психологиялық даму және жас ерекшелік психологиясы
Жас ерекшелік психологиясы бөлімдері Жастардың психологиясы
Жастардың психологиясы
ӘЛЕУМЕТТІК - МӘДЕНИ САТЫБАЛДЫ АЙБЕК ЖӘНЕ ГЕНДЕРЛІК
Психология бойынша оқыту пәндері
Жас ерекшелік дамуының кезеңдері мен күйзелістері
ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ
Арнайы психологияның дамуы
Пәндер