Ақпараттық комуникациялық технология


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
АҚПАРАТТЫҚ
КОМУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯ
“Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің
бірі оқытудың жаңа технологияларын
енгізу,білім беруді ақпараттандыру,
халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу”
Қ.Р.”Білім туралы” Заңының 8-
бабы.
Мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісінде
жаңа
ақпараттық комуникациялық
технологияларды тиімді қолдану үшін
төмендегі талаптар орындалу қажет
1. Интерактивті тақтамен жұмысты
меңгере білу.
2. Интерактивті тақтаның арнайы
бағдарламаларымен жұмыс
3. Электрондық оқулықтарды,
олардың ішкі модульдерін жаңа
тақырыпқа байланысты қолдана білу.
Негізгі міндеттері
1. Педагог мамандардың ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалана алу дайындығын анықтайтын белгілер
мен көрсеткештерді жасақтау және олардың ақпараттық
құзырлығын қалыптастыру мүмкіндіктерін зерттеу.
2. Педагог мамандарды ақпараттық-коммуникациялық
технологияны өз қызметтеріне енгізуге байланысты ұйымдастыру
жүйесін жасақтау.
3. - АКТ-ны оқытуда мұғалімдердің кәсіби қайта даярлау және
біліктілігін жоғарылату.
4. Ақпараттық –коммуникациялық технологияны оқу үрдісіне
енгізу бойынша мұғалімдердің іс-тәжірибесін жинақтау, тарату
Үнемі оқу жылының басында оқушылармен,
мұғалімдердің ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану деңгейі
анықталып келеді. Мектептегі оқушыларынан
үйде компьютермен қамтылуы және
интернетке қосылуы туралы мәлімет жиналды.
Оқушылардың жалпы саны (1-11) -824.
Солардың ішінде компьютерлері бар
оқушылардың саны -343, интернетке
қосылғандардың саны – 81.
Мектеп бойынша интерактивті тақтамен
өткізілетін сабақтарға қойылатын талаптар
бекітілген .
1.Компьютердегі барлық офис бағдарламаларын
пайдалану
2. АKTIV board пайдалану
3. АKTIV studio қолдану
4. АKTIV ote пайдалану
5. АKTIV tablet пайдалану
6. Web камера арқылы сабақтың кезеңдерін түсіру.
7. электрондық оқулықтарды қолдану.
Үздiксiз педагогикалық бiлiм беру жүйесi - б ұл
көп деңгейлiлiгiмен, iзгiлiктiлiгiмен,
көпсатылығымен және ашықтығымен
ерекшеленетiн динамикалық даму ж үйесi.
Сонымен, ақпараттық-коммуникациялық
технология саласында білімді жетілдіру, к әсіби
шеберліктерді ұштау ақпараттық мәдениеттi
қалыптастырумен қатар жүргізіледі. Басқаша
айтқанда, әрбір мұғалімнің өздiгiнен бiлiм
алуына және өзiн-өзi дамуына жағдай жасау
арқылы бiлiм сапасын көтеру негiзгi шарттарды ң
бiрiне айналып отыр

Ұқсас жұмыстар
Дербес компьютер
Өмірлік мақсаттар, өмірлік стиль
Рухани адамгершілік білімінің қазіргі әлемдегі басымдылығы
ОҚЫТУҒА ҚАБІЛЕТСІЗ БАЛАЛАРДЫ АНЫҚТАУ
Ақпараттық технология құралдары
Компьютерлік оқыту технологиясы
Мультимедиа технологиялары
Технология Оқыту интерактивті режимі
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар және білім беру ортасы
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ
Пәндер