Тас көмірді флотациялық әдіспен байыту


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тас көмірді флотациялық
әдіспен байыту

Орындағандар: Колхозов С.С
Мадикасимова М.С
Маратова А.М
Хамитова С.Э

Қабылдаған: аға-оқытушы Қалабаева М.Қ.
Жоспары:
* І.Кіріспе.
* ІІ. Негізгі бөлім.
* 1. Байыту процесі
* 2. Кен байыту әдістері
* 3. Флотация әдісі
* 4. Флотация түрлері
* 5. Флотация жүргізудің географиялық орны
* 6. Қалдықты өңдеу технологиялары
* 7. Тәжірибе нәтижелері
* ІІІ. Қорытынды.
КІРІСПЕ
Көмір жер қойнауында органикалық заттардың
өзгеруінен пайда болған. Ол табиғи аз су
жұқтырғыш зат. Көмір гравитациялық және
флотациялық әдістермен байытылады. Ірілігі
300 м-ге дейін ұсатылған көмір көбіне
3классқа бөлінеді. -300+10, -10+0,5 және
-0,5+0. Ең ірі класс ауыр орталарда
байытылады. Ортаңғы класс флотация
әдісімен байытылады.
Байыту процесінің жіктелуі

Флотация әдісі
Флотация- ұсақ бөлшектерден тұратын қатты
фазаның компоненттерін бір-бірінен бөліп немесе
сұйық фазадағы қатты бөлшектерді бөліп алу
әдісі. Флотация әдісі минерал түйіршік
беттерінің сулануының әртүрлілігіне негізделген.
Егер беті нашар суланатын минерал түйіршігі су
ішінде ауа көпіршігімен соқтығысса ол оған
жабысады да, су бетіне қалқып шығады, ал
жақсы суланатын түйіршіктер ауа көпіршігіне
жабыспайдыдағы су ішінде қалып қояды.
Флотациялық процестің
сызбасы
* Флотацияның
классификациясы

*Егер флотациялауда кеннен бірнеше
минералдар бірінен соң бірі жеке бір металды
концентрат түрінде алынса, онда процесс
селективті флотация деп аталады.
*Егер кеннен екі не одан да көп минералдар
бірге флотацияланса онда концентрат көп
металды болады да, процесс коллективті
флотация деп аталады.
*Коллективті концентрат әрдайым бір металды
концентраттарға бөлінеді. Мұндай жағдайда
процесс коллективті-селективті флотация деп
аталады.
*Флотация әдісі дамуында оның бірнеше түрі ашылды. Ең
алдымен, майлы флотация белгілі болды. Ұнтақталған кенге
әртүрлі мөлшерде минералды майлар қосылып араластырылды.
Беті аз суланатын минералдар түйіршіктері май түйіршіктерінің
бетіне жабысып, су бетіне қалқып шығады. Осыдан соң
минерал түйіршіктері май қабатымен бірге сыпырылынып
алынады да майдан бөлінеді.
*Егер құрғақ, ұсақ ұнтақталған кенді өте біркелкі су бетіне
сепсе, су жұқтырмайтын минерал түйіршіктері қалқиды да, ал
суланғыш минералдар түйіршіктері бірден батып кетеді. Бұл
процесс қабыршықты флотация деп аталады.
*Пульпа ішінен суланбайтын минерал түйіршіктерінен майланған
жазық бетке қабырғаға жабыстырып бөліп алуға болады.
Өндірісте бұл әдіс кеннен алмаз түйіршіктерін бөліп алу ға
қолданады. Процесс қатты қабырғамен флотациялау деп
аталады.
*Көбікті
флотация
* Су ішіне ауа көпіршіктері енгізілсе беті суланбайтын
минерал түйіршіктері оның бетіне жабысады, ал
суланған түйіршіктер көпіршікке жабыспай су ішінде
қалып қояды. Суланбаған түйіршіктер ауа көпіршігіне
жабысқан түрде бірге қалқып су бетіне шығады. Демек,
флотация процесінде минералдардың бөлінуі олардың
су ішінде ауа көпіршіктерінің таңдамалы жабысуына
негізделген. Көбікке суланбайтын минерал жиналады
да, су ішінде суланатын минерал қалады. Бұл әдіс
көбікті флотация деп аталады.Көбікті флотация үш түрлі
фазалардың-қатты зат, су және ауа қатысуымен жүреді.
*Флотациялық
реагенттер
* Минералдардың табиғи сулану қасиеттерінің
арасындағы айырмашылықты арттыру үшін, демек
флотациялануға тиісті минералдың сулануын
төмендету үшін, ал флотацияланбайтын
минералдардың сулануын жоғарылату үшін арнайы
химиялық заттар қолданылады, оларды
флотациялық реагент деп атайды.
* Флотациялық реагенттер ретінде көптеген
химиялық класс топтарына жататын заттар
қолданады: органикалық және анорганикалық,
тұздар, қышқылдар, сілтілер және тағы басқа.
Олардың атқаратын қызметтері: минерал беттерінің
сулануын арттыру және төмендету, ауа
көпіршіктерінің тұрақтылығын сақтау. Сулы ортада
сутек не гидроксил иондарының концентрациясын
реттеу.
*Флотациялық
реагент түрлері
*Көбіктендіргіштер органикалық заттар. Олар сумен ауа
көпіршіктерінің шек арасына адсорбцияланып көпіршіктердің бірігіп
іріленуіне. кедергі жасап ұсақ түрде қалуларына мүмкіншілік тудырады;
* Б а с қ ы ш т а р минерал бетіне адсорбцияланып сулануын күшейту
нəтижесінде флотациялануын төмеңдетеді. Олардың негізі
анорганикалық түздар жəне кейбір қышқылдармен сілтілер;
* А к т и в т е н д і р г і ш т е р минерал беттерімен химиялық əрекеттесіп
бет қасиетін өзгерту нəтижесінде ол бетке жыйнағыш. реагенттердің
адсорбциялануын күшейтеді;
* О р т а н ы р е т т е гі ш т е р басқа қолданылатын реагенттердің
ионды-молекулалы құрамдарын реттеп олардың минерал беттерімен
əрекеттесуін арттыру.
Ж и н а ғ ы ш т а р минерал бетімен әрекеттесп оныңң сулануын азайтып, ауа
көпіршігіне жабысуын тездетеді
Флотациялық
машиналар
*Механикалық
*Пневматикалық
*Пневмомеханикалық
*Вакуумды
*Компрессорлы
*Элетрофлотациялық
ФЛОТАЦИЯ

Флотациялық машинаның сызбасы
*Флотацияға
ұшырайтын
кендер
*Географиялық
*Жезқазған кен байыту фабрикасыорындары
*«Қазцинк» Риддер кен байыту
фабрикасы
*Бозшакөл мысы
*Өскемен металлургиялық кешені
*Кентау жəне Мырғалымсай байыту
фабрикалары
Қазақстанда екі байыту фабрикасында –Лениногорск №3
фабрикасында жəне Белоусовка фабрикасында кеннен
барлық сульфидті минералдар бірге флотацияланады.
*Есептеу
нәтижелері
Бастапқы зат Алынған зат Концент Концент
рат рация
шығымы дәрежес
і
Өнім, Кероси Көпіртк Концент Қалдық, % %
г н іш рат, г г
тамшы тамшы

10 3 3 1,89 3,27 18,9 5,3
Қорытынды
*Пайдаланылған
әдебиеттер
* 1. Абрамов А.А Флотациялық байыту әдістері. М. :Недра, 1984.
* 2. Глембоцкш В.А., Классен В.И. Флотация. М. :Недра, 1973.
* 3. Руденко К.Г., Шемаханов М.М. Сусыздандыру және шаңсыздандыру.
* М. :Недра, 1981.
* 4. Шилаев В.П. Пайдалы қазбаларды байыту негіздері. М .: Недра, 1986.
* 5. Хан Г.А. Байыту технологиясының процестерін сынамалау және бақылау. М. : Недра, 1979.
* 6. Кошербаев К.Т. Флотациялық байыту әдістері. Алматы, Қаз.ТУ,2000.
* 7. Көшербаев Қ.Т. Кен байыту негіздері. Алматы, ЖШС РПБК «Дэуір»,2011.
* 8. Зверевич В.А. Основы обогащения полезных ископаемых. М .: Недра, 1991.
* 9. Интернет желісі:
* http://computerchoppers.ru/gornoe-delo/Характеристики качества полезных ископаемых
*Назар аударғандарыңызға
рахмет!!!!

Ұқсас жұмыстар
«Калий тұзының өндірісі. Политермиялық және
Электролиттік әдіс
Мыс. Оның қосылыстары және оларды пайдалану
КӨМІРДІ АЛУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУДІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Күкіртті кендерді байыту технологиясы
БАЙЫТУҒА АРНАЛҒАН АППАРАТ
Қазақстанның бейметалл кендері
Гранулометриялық анализ және қатты затты шикізатты флотациялау. Бейметалдар
Аглопоритті гравий өндіру технологиясы
КӨМІР ӨНЕРКӘСІБІ
Пәндер