САРАМАНДЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ

САРАМАНДЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ
АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
(Курстық жұмыс)
Зерттеудің мақсаты:
Биологияны оқыту процесін ұйымдас-
тырудың негізгі формаларына сипаттама және
зертханалық сабақ құрылымы, қауіпсіздік
ережесінің маңызы. Биологиядан сарамандық
және зертханалық сабақтар өткізу әдістемесі
және зертханада қолданылатын техникалық
құралдар, оны пайдалану жолдарын негіздеу.
Зерттеудің міндеттері:
•Сарамандақ және зертханалық сабақтың
құрылымы және қауіпсіздік ережелеріне тоқталу.
• Биологияда сарамандақ және зертханалық
сабақты өткізудің әдістемесі түсіндіру.;
• Биологиялық зертханада қолданылатын
техникалық құрал – жабдықтарына тоқталу және
зертханалық сабақты өткізу үлгісі көрсету.
Зерттеудің болжам: Биологиядан
техникалық құралдарды пйдаланып
зертханалық сабақтарды өткізуге толық түсінік
беру.
Зерттеу әдісі : тақырыпты зерттеу
барысында оқу құралдарынан және бұқаралық
ақпарат құралдарынан мәліметтер алынды,
және де интернет желісінің көмегімен қосымша
мәліметтер берілді.
Биологияны оқыту кезінде оқу процесін
ұйымдастырудың мынадай
формаларын пайдалануға болады:

•Сабақ.
•Зертханалық сабақ.
•Экскурсия.
•Оқу – тәжірибе учаскесіндегі тәжірибе
жұмысы.
•Сыныптан тыс жұмыс.
Зертханалық сабақтарда тақырып бойынша
жаңа оқу материалын ұғыну үшін мынадай
тәсілдер ескеріледі:
Зертханалық сабақ тақырыбы және сабақтың
міндетін анықтау.
•Сабақты өткізу тәртібін түсіндіру.
•Сабақтың нәтижесін жинқтап қорытындылау.
•Сабақтың нәтижесін талдау.
Зертханалық жұмыстардың түрлері:
бақылау, тәжірбиелер, эксперименттік есептер
шығару, өлшеу жұмыстары т.б.
Демонстрация әдісі. Тәжірбиелерді, прибор-
ларды, препараттарды табиғи обьектілерді, кино-
фильмдерді т.б. демонстрациялауға байланысты.
Мысалы, сабақта кинофильмді пайдалану үшін
оны алдын-ала қарап, қандай мәселелерді
фрагменттерге бөліп, оқушыларға түсіндіру анықтау
қажет.
Иллюстрация әдісінің көмегімен оқушыларға
иллюстративті құралдарды (плакаттар, карталар,
суреттер, портреттер, картограммалар, слайдтар)
көрсетуге болады.
Практикалық әдістер тобы: лабораториялық,
практикалық, графикалық жұмыстар, әр түрлі
жаттығулар.
Зертханалық құрал-жабдықтармен қолданғанда
келесі ережелерді сақтау керек:
•қолданған құрал-жабдықтарды жылы сабынды сумен
жуады;
•жуылған саймандарды және ыдыстарды кептіру
шкафта кептіріп зертханалық шкафтарға жинайды;
•саймандарды тот басудан сақтау керек;
•заттарды кесуге арналған саймандардын кесетін
жүздері өткір болу керек;
•инъекциялық инелерді жуып, инелердің ішіне
мандреналарын салып, эфирмен спирт араластырылып
құйылған сауттарда сақтайды;
•шприцтерді жиналмаған түрінде сақтайды;
•кетгутті 4 пайыздық формалиннің су ерітіндісінде
сақтайды;
ҚОРЫТЫНДЫ
Зертханалық жұмыстарды мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы
құралдармен (микроскоп, өлшеу аспаптары, приборлар, техникалық
құралдар т.б.) жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен
табиғи құбылыстарды, заттарды зерттейді. Мұндай зерттеу жұмысы
оқушылардың физика, химия және биология пәндерінен қабылдайтын
білім терең және берік игеруді талап етеді.
Зертханалық сабақтар – оқушылардың өздігінен көбірек жұмыс
істеуін қамтамасыз етіп, олардың көру арқылы ақыл – ойын толықтыру
нәтижесінде зерттелетін обьекті мен құбылыстары туралы айқын
ұғынуына мүмкіндік беретін оқу процесін ұйымдастырудың тиімді
формаларының бірі.
Зертханалық сабақтардың тиімділігі сондай – ақ , өткізуде
тәжірибе жасалып, бақылау жүргізілетінділігімен, зерттелетін
обьектілерге әр түрлі операциялар жасалатындығымен қамтамасыз
етіледі. Егер мұғалім оқушылардың өздігінен қортындылауына қажетті
ұғымдарды, деректерді естеріне жинақтап сақтау мақсатында жа ңа
материалдар баяндауға дейін зертханалық сабақ өткізетін болса, онда
зерттеу бағытында оқытуға болады.
Тыңдағандарыңызғ
а рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Паскаль тіліндегі программа
Сабақтың типтері
Физикалық эксперимент
Олимпиаданы өткізу
Сарамандық сабақ
Домбыра құрылысы
Сарамандық жұмысқа кірісу
Көрнекілік әдіс
Физика сабағында ақпараттық -коммуникативтік технологияны қолдану негізінде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту
Ақпараттық коммуникативтік технология
Пәндер