СОТ ТӨРЕЛІГІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СОТ ТӨРЕЛІГІНЕ ҚАР
СЫ ҚЫЛМЫСТАР

Орындаған: ю-31 студенті Ысқақ Әсем
Сот төрелігі – мемлекеттік қызметтің сот
билігінің мазмұнын құрайтын айрықша
функциясы және соттардың азаматтық
және қылмыстық істерді заңда
белгіленген тәртіпте сот отырысында
қарап шешу арқылы жүзеге
асырылатын қызметі болып
табылады.Сот төрелігі сот билігін
жүзеге асырудың негізгі нысаны
болады, сондықтан да сот
отырыстарында судьялардың
(соттардың)заңда белгіленген
тәртіппен кылмыстық, азаматтық және
өзге істерді сот ісін жүргізу нысанында
қарауын және шешуін білдіреді.
Сот төрелігінің жалпы принциптері:

- Заңдылық;
- Сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы;
- Судьялардың тәуелсіздігі;
- Сот төрелігін заң және сот алдында жұрттың
бәрінің теңдігі негізінде жүзеге асыру;
- Әркімнің сотта қорғалу құқығын қамтамасыз ету;
-Кінәсіздік презумпциясы;
- Тараптардың бәсекелестігі және тең
құқықтылығы;
- Сотта іс талқылаудың жариялылығы;
- Ана тілін пайдалану құқығын қамтамасыз ету;
- Адамның ар-намысы мен абыройын қорғау;
- Сот талқысының тікелей және ауызша жүруі.
Сот — әділеттілікті
жүзеге асырушы
орган. Сот әділдігі —
қылмыстық және
азаматтық істерді
қатаң түрде заңға
сәйкес қарау жене
шешу жөніндегі құқық
қорғау қызметінің бір
түрі.
Сот әділдігі мынадай
белгілермен сипатталады

Сот әділдігін тек Сот әділдігі қатаң
қана сот жүзеге түрде заңға
асырады. сәйкес
қылмыстық және
азаматтық істерді
қарайды және
шешеді. Сот
әділдігінің
барлық маңызды
мәселелерін тек
қана заң
Сот билігін жүргізуші — судья. Судья сот әділдігін жүзеге асыруды айыпталушының кінәсіздігін дәлелдеу қағидасына сүйене отырып атқаруы тиіс. Кінәсіздігін дәлелдеу
азаматты жазықсыз соттап жіберуден қорғайды. Әр азамат заң жүзінде кінәлілігі дәлелденгенше кінәлі емес деп есептеледі. Тек сот үкім шығарғаннан кейін ғана оны
қылмыскер деп айта аламыз.
Судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және Конституция мен заңға ғана бағынады.
Сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттың қызметіне қандай да болсын араласуға жол берілмейді, және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғады. Нақты істер бойынша
судьялар есеп бермейді.
1) адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен
танылғанша ол жасалған қылмысқа кінәлі емес деп есептеледі;
2) бір құқық бұзушылық үшін ешкімді де қайтадан қылмыстық
немесе әкімшілік жауапқа тартуға болмайды;
3) өзіне заңмен көзделген соттылығын оның келісімінсіз ешкімнің
өзгертуіне болмайды;
4) сотта әркім өз сөзін тыңдатуға құқылы;
Заңды қолданған кезде судья төмендегі
5) жауапкершілікті белгілейтін немесе күшейтетін, азаматтарға
принциптерді басшылыққа алуға тиіс:
жаңа міндеттемелер жүктейтін немесе олардың жағдайын
нашарлататын заңдардың кері күші болмайды. Егер құқық
бұзушылық жасалғаннан кейін ол үшін жауапкершілік заңмен
алынып тасталса немесе жеңілдетілсе, жаңа заң қолданылады;
6) айыпталушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес;
7) ешкім өзіне-өзі, жұбайына (зайыбына) және заңмен белгіленген
шектегі жақын туыстарына қарсы айғақ беруге міндетті емес. Діни
қызметшілер өздеріне сеніп сырын ашқандарға қарсы куәгер болуға
міндетті емес;
8) адамның кінәлі екендігі жөніндегі кез келген күдік
айыпталушының пайдасына қарастырылады;
9) заңсыз тәсілмен алынған айғақтардың заңды күші болмайды.
Ешкім өзінің жеке мойындауы негізінде ғана сотталуға тиіс емес;
10) қылмыстық заңды ұқсастығына қарай қолдануға жол
Сот төрелігі саласындағы қылмыстар сот төрелігіне қарсы бағытталған, соттың және оған ат салысатын субъектілердің іс жүргізушілік қызметін бұзуда және оған қарсы тұрудың әр түрлі нысанында көрініс табатын, қоғамға қауіпті, құқыққа қайшы, қылмыстық жауаптылықты көздейтін іс
әрекеттердің (сонымен қатар, оларды жасаушы тұлғалардың) күрделі жиынтығы. Осы қылмыстылықтың түрінің өзіндік белгілері ғана емес, сонымен қатар, оны алдын алу шараларын қолдануда ерекшеліктері бар, сондықтан оларды криминологиялық зерттеудің дербес объектісі ретінде
қарастыруға барлық негіздер бар
Сот төрелiгiне және жазалардың
орындалу тәртiбiне қарсы қылмыстар

407бап-436бап аралықты
қамтиды(Қ.Р қылмыстық кодекс)
408-бап.Сот төрелiгiн немесе алдын ала тергеудi жүзеге
асырушы адамның өмiрiне қол сұғу

Судьяға, алқабиге, прокурорға, тергеушiге, алдын ала
анықтауды жүзеге асырушы адамға,
қорғаушыға, сарапшыға, сот приставына, соттың
атқарушысына, сол сияқты олардың
iстiң
туыстарына
немесе материалдардың сотта қаралуына, алдын ала
тергеу жүргiзiлуiне, не үкiмдi орындауға,
соттың шешiмiне немесе өзге сот актiлерiне байланысты
аталған тұлғалардың заңды қызметiне
кедергi жасау, не iстеген қызметi үшiн кек алу
мақсатында жасалған олардың өмiрiне қол сұғу -
он жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас
бостандығынан айыруға не өмір бойына бас
бостандығынан айыруға жазаланады.
Қорыта келгенде,Сот төрелігі саласындағы қылмыстар сот төрелігіне қарсы бағытталған, соттың және оған ат салысатын субъектілердің іс жүргізушілік қызметін бұзуда және оған
қарсы тұрудың әр түрлі нысанында көрініс табатын, қоғамға қауіпті, құқыққа қайшы, қылмыстық жауаптылықты көздейтін іс әрекеттердің (сонымен қатар, оларды жасаушы
тұлғалардың) күрделі жиынтығы. Осы қылмыстылықтың түрінің өзіндік белгілері ғана емес, сонымен қатар, оны алдын алу шараларын қолдануда ерекшеліктері бар, сондықтан
оларды криминологиялық зерттеудің дербес объектісі ретінде қарастыруға барлық негіздер бар.

Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық негіздері
Ішкі істер Прокуратура органдары Құқық қорғау органдарына жататындар
ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ
Адамның психикалық күйі мен психофизиологиялық процестердің сот сараптамасы
Құқық қорғау қызметінің мақсаты
Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстар
Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес некені (ерлі- зайыптылықты) тоқтату
Жырау толғауларынан теңеулер жазу
қылмыстық құқық пәні және әдістері
Қазақстанның Transparency International сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексіндегі рейтингінің жақсаруына ықпал ету
Пәндер