Экскурсия классификациясы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Экскурсия
классификациясы
Экскурсия (лат. excursіo – сапар) – ғылыми, білім беру, танымды қ, 
мәдени-ағарту, демалу, т.б. мақсаттарда белгілі бір орындар ға 
ұйымдастырылатын ұжымдық сапар немесе жорық.
Экскурсияларды топқа бөлу жаңа экскурсия дайында ған процесінде
үлкен мағынасы бар. Экскурсияларды жүйелеу к өптеген экскурсия
саласының жұмысшыларының, зерттеушілеріні ң к өп уа қыт ішінде
зерттеген. Бірінші бұл мәселе туралы өткен ғасырды ң 20-жылдары
көрсетілген. Экскурсия ісі дамыған сайын әр т үрлі ж үйелер
ұсынылған. Бірақ 1970 жылдары ғана келесі ж үйеге то қталды:

1. Мазмұны бойынша;
2. Қатысушылардың
құрамына, санына қарай;
3. Өткізген орнына қарай;
4. Жылжу тәсіліне қарай;
5. Экскурсияның
ұзақтылығына қарай;
6. Өткізу түріне қарай.
1) Мазмұны бойынша экскурсиялар 2 шағын топқа
бөлінеді:
1. Шолу экскурсиялар.
2.Тақырыптық экскурсия.
2.Тақырыптық экскурсия.
Тақырыптық экскурсия бір тақырыпқа ғана арналады. Тақырыпты қ
экскурсия бірнеше топтарға бөлінеді:
1) Тарихи экскурсия
2)Өндірістік экскурсиялар
3) Өнерге байланысты экскурсиялар
4) Әдебиет экскурсиялары
1) Тарихи экскурсия:

Тарихи экскурсия – мазмұны бойынша бірнеше кіші топтар ға б өлінеді:
а) тарихи-өлкетану;
ә) археологиялық;
б) этнографиялық;
в) тарихи-өмірбаяндық;
г) тарихи мұражайларға бару;
ғ) тарихи шайқастар болған жерге бару.
2)Өндірістік экскурсиялар:
Өндірістік экскурсиялар бірнеше топқа бөлінеді:
а) тарихи өндірістік;
ә) экoномикалық өндірістік;
б) техникалық кәсіптік.
3) Өнерге байланысты экскурсиялар:
Өнерге байланысты экскурсиялар бірнеше топқа
бөлінеді:

а) тарихи-театралдық;
ә) тарихи-музыкалық;
б) халықтың қол өнері;
в) көрме залдарына
экскурсия
ұйымдастыру.
4) Әдебиет экскурсиялары:
Әдебиет экскурсиялары келесі топтарға бөлінеді:
а) әдеби-өмірбаяндық;
ә) тарихи-әдебиеттік;
б) көркем-әдебиеттік.
5) Қатысушылар құрамына, санына
қарай:
Қатысушылардың құрамына байланысты келесі бөлімдерге бөлінеді:
1. Жеке;
2. Жергілікті халық үшін;
3. Шетелдік туристер үшін;
4. Ересек адамдар үшін;
5. Мектеп оқушыларына.
6) Өткізген орнына қарай
экскурсиялар:
Өткізген орнына қарай экскурсияларкелесі түрлерге
бөлінеді:
1. Қалалық;
2. Қала маңы;
3. Өндірістік;
4. Мұражайлық;
5. Комплексті.
7) Жылжу тәсіліне қарай келесі түрлерге бөлінеді:
1. Жаяу;
2. Әр түрлі транспортты қолдану арқылы жүргізу.
8) Экскурсияның ұзақтылығына қарай 1 академиялық
сағаттан 1 тәулікке дейін болады. Қысқа мерзімді турлар (3-4
тәулікке дейін) демалыс күнгі маршруттар деп аталады және
солардың барысында бірнеше экскурсиялар жүргізілуі мүмкін.
9) Өткізу түріне қарай келесі түрлерге бөлінеді:
1. Экскурсия-серуендеу;
2. Экскурсия-лекция;
3. Экскурсия-музыкалдық;
4. Жарнама экскурсиясы.
Сонымен, дұрыс жүйеленген экскурсия экскурсоводтың
клиенттермен жұмысын жақсы ұйымдастыруға мүмкіндік
береді. Заңдылықты пайдалана отырып дайындалған экскурсия
нақты топтың сұраныстарын іске асыруға мүмкіндік береді.
Назарларыңызға
рахмет

Ұқсас жұмыстар
Тақырыптық экскурсия
Әдебиет экскурсиялары
Бағыт ұйымдастыру
Математикадан факультативтік курстар
Сыныпта тыс жұмыстар
Қазақстандағы экскурсиялық істің дамуы мен қалыптасуы
Жобалап оқыту технологиясы
Экскурсия өткізу өткізуге оқушыларды даярлау, оларға жеке тапсырмалар беру Экскурсияны қортындылау
МУЗЫКА АСПАПТАР МУЗЕЙІ
Көркем еңбек
Пәндер