Қаржы құқығы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАРЖЫ
ҚҰҚЫҒЫ
ҚАРЖЫ ҚҰҚЫҒЫ
ДЕГЕНІМІЗ -МЕМЛЕКЕТТІҢ
АҚШАЛАЙ ҚОРЛАРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ, БӨЛУ
ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ
БАРЫСЫНДА ПАЙДА
БОЛАТЫН ҚОҒАМДЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДЫ
РЕТТЕЙТІН ҚҰҚЫҚТЫҚ
НОРМАЛАРДЫҢ
ЖИЫНТЫҒЫ .
Қаржылық
құқықтық
жауапкершілікт
і құқықтық
мемлекетт реттеу
ің
қаржылық қаржылық
бақылауды
құрылысы құқықтық
ның Қаржылық реттеу;
құқықтық құқықтың
негіздері; жалпы
бөлімінің
институтт
ары
қаржылық
ақша жүйесінің
жоспарлаудың
құқықтық
құқықтық
негіздері;
негіздері;

мемлекеттік
қаржылар
саласындағы
басқару;
қаржылық
Бюджет –
құқығы шаруашыл
ық
Қаржылық
құқықтың
құқығы
ерекше
бөлімінің
институтта
қаржылық ры
қаржылық –
– банктік
сақтандыр құқық;
у құқығы
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚ – ҚАРЖЫЛЫҚ
ҚАТЫНАСҚА
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ ЗАҢДАРДЫҢ
НОРМАЛАРЫМЕН
БЕЛГІЛЕНГЕН ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ ОРЫНДАМАҒАНЫ
ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК
КӨЗДЕЛГЕН ӨЗ МІНДЕТТЕРІН
ОЙДАҒЫДАЙ
АТҚАРМАУЛАРЫ ТҮРІНДЕ
КӨРІНІС ТАПҚАН ҚҰҚЫҚҚА
ҚАЙШЫ ІС-ӘРЕКЕТ
(ӘРЕКЕТСІЗДІК).
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ БЕЛГІЛЕРІ:
-ҚҰҚЫҚҚА
ҚАЙШЫЛЫҒЫ
-КІНӘЛІЛІГІ;
-ЗАРДАПТЫҢ БОЛУЫ;
-ҚҰҚЫҚҚА
ҚАЙШЫ ӘРЕКЕТ ПЕН СОНЫҢ
НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАҒАН
ЗАЛАЛ-
ЗАРДАПТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ
СЕБЕПТІК БАЙЛАНЫС
Жеке
тұлғалар

жергілікті
Қаржыл
мемлекетті ық мемлекетті
ң уәкілетті
к басқару құқықты органдары;
органдары;
қ
қатынас
тардың
субъектіл
заңды ері әкімшілік –
тұлғалар
аумақтық
құрылымда
мемлекетті р;
ң біртұтас
өзі;
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІК –
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ
НОРМАЛАРДЫҢ ӘМІРЛІ
ТАЛАПТАРЫН АТҚАРУҒА
БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗ МІНДЕТТЕРІН
ОРЫНДАМАҒАНЫ ҮШІН
ҚАРЖЫЛЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҚ
ҚАТЫНАСТАРҒА ҚАТЫСУШЫ
ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН,
НЕГІЗІНЕН АЛҒАНДА,
МАТЕРИАЛДЫҚ СИПАТТА
БОЛАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК
МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ.
ҚАРЖЫЛЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІК:
− ТЕК ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚ ЖАСАҒАНЫ ҮШІН
ҚОЛДАНЫЛАДЫ;
− ТЕК МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН, ОНЫҢ
ҚҰРЫЛЫМЫНДА ҚАРЖЫЛЫҚ –
ҚҰҚЫҚТЫҚ
САНКЦИЯЛАРЫ БАР ҚАРЖЫЛЫҚ –
ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРЫМЕН
БЕЛГІЛЕНЕДІ;
− ҚАРЖЫЛЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҚ
НОРМАЛАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫН
БҰЗУШЫҒА
МАТЕРИАЛДЫҚ (АҚШАЛАЙ)
СИПАТТАҒЫ КЕЛЕҢСІЗ ЖАҒДАЙЛАР
ТУЫНДАТАДЫ;
− ТЕК АРНАЙЫ ПРОЦЕСУАЛЬДЫҚ
НЫСАНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ;
− ТЕК МЕМЛЕКЕТТІҢ УӘКІЛЕТТІ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛАР САЛАСЫНДАҒЫ
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН МЫНА
КЕЛЕСІДЕЙ ЗАҢИ ЖАУАПКЕРШІЛІК
ТҮРЛЕРІ ҚОЛДАНЫЛАДЫ:

- қаржылық-құқықтық;
− әкімшілік-құқықтық;
− қылмыстық-
құқықтық
НАЗАР АУДАРҒАНЫҢЫЗ
ҮШІН РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ҚҰҚЫҒЫ
Концерн түрлері
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ АКЦИЯЛАРДАН
Ұлттық Банктің негізгі функциялары
Ипотекалық несиенің ерекшеліктері
Шоғырландырылған қаржылық есептілік
Баланың еңбек бостандығына құқығы
Қазақстандағы балалар құқығы, тарихы және қазіргі заман
Лизинг туралы
Сақтандыру компаниясы
Пәндер