Туризм сферасындағы қатынастарды құқықтық реттеу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ТУРИЗМ СФЕРАСЫНДАҒЫ
ҚАТЫНАСТАРДЫ
ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
ҚР туристік қызметінің
құқықтық негіздері:
Туристік қызмет, ел экономикасының бір
саласы ретінде, сенімді құқықтық
реттетеуді қажет етеді, яғни оның
дамуы үшін қолайлы шарттарды жасау.
Туризм құқықтың түрлі саласының
реттеуші әсерін толық қабылдайды:
кедендік, сақтық, әкімшілік, экологиялық,
тұтынушының құқығын қорғау және
т.б. Осы қатарда, азаматтық құқыққа
айрықша мән беріледі.
Азаматтың кодекс ҚР заңнамасының дамуы мен
жаңаруына себепкер болды, ең алдымен, к әсіпкерлік
саласындағы нарықтық қатынастың дамуына, соның ішінде,
туристік ұйымдардың кәсіпкерлік қызметіні ң дамуына т үрткі
болды.
1996 жылдың 4 қазанында, Қазақстанның мемлекеттік
думасы «ҚР туристік қызметінің негізі туралы» за ңды
қабылдады. Сонымен туризм саласын, тұңғыш рет, жо ғар ғы
заңды күшке ие, құқықтық акті реттейді. Ол туризм
саласының құқықтық системасының негізін қалады.
Заңнаманы зерттеу, сонымен қатар, оның баптарыны ң
азаматтық, әкімшілік, экологиялық және құқықтық
нормалармен арақатынасын реттеу, салыстыру, туристік
ұйымдардың жұмыскерлеріне, құқықтық келіспеушіліктен,
қателерді және материалдық шығындарды болдырмау ға к өмек
береді, ал, туристік қызметті тұтынушы азаматтар ға, өз
құқықтары мен міндеттерін түсінуіне көмек береді.
"ҚР туристік қызметінің негізі туралы" заңы,
туризмде пайдаланылатын бірқатар ұғымдарға
анықтама беріп кеткен:

туризм,
туристік қызмет,
ішкі туризм,
шығу және келу туризмі,
әлеуметтік туризм,
дербес туризм,
турист,

туристік ресурстар,
туристік индустрия,
тур, туристік өнім,
туристік өнімді жылжыту
туроператорлық қызмет,
турагенттік қызмет
Заңның 4-шi бабындағы туристтiк қызметтiң
мемлекеттiк реттеудiң түпкi мақсаттарының
арасында мыналар көрсетiлген:
азаматтарға демалыс, саяхат барысында еркін орын
ауыстыру құқығын қамтамасыз ету; қоршаған табиғи
ортаның қорғалуы;
туристердің тәрбие, бiлiм алу және сауығуына
бағытталған қызмет үшiн жағдай жасауы;
саяхаттардың барысында, азаматтардың қажеттiгiн
қанағаттандыратын туристтiк индустрияны құру,
жаңа жұмыс орындарын құру, мемлекеттiк табыс пен
ел азаматтарының табыстарының өсуі,
халықаралық байланысуларды дамыту, туристтiк
объектілерді сақтау, табиғи және мәдени м ұраның
объекттерiнiң тиiмдi қолдану.
Туроперейтингті лицензиялау
және стандарттау
2002 жылға дейiн лицензиялауға тек қана халы қаралы қ
туристтiк қызмет жатты, ол ҚР 12.12.95 жылғы
қаулысымен бекiтiлген үкiметтiң халықаралық туристтiк
қызметiнiң лицензиялауы туралы жағдай негiзiнде iске
асатын.

Дегенмен, 2002 жылдың ақпанынан туристтiк қызметтi ң
лицензиялауындағы жағдай өзгердi. Сонымен бiрге, жа ңа
лицензиялау туралы ережелерге сәйкес, туроператорлы қ
және турагенттік қызметті жүргізуде жеке лицензия
қажет болады, туроперейтингті лицензиялаушы орган
еліміздің экономикалық даму және үкiметтiң сауда
министрлiгi болып табылады
Лицензиялық талаптар мен
шарттар мыналар болып табылады:
а) штатта туроператордың — туроператорлық қызметті орындайтын,
кемінде жетi қызметкердің бар болу;
б) туроператорда кемiнде 30 % қызметкерлерiнiң жоғарғы, орташа
арнайы немесе туризмның төңiрегiдегiн бiлiмдi толықтыруға болатын
қызметкерлердiң кемiнде бес жыл стаждың болу;
в) қауiпсiздiк талаптарына сай туристтiк қызметтердiң
сертификатының бар болуы;
г) үш жылда бір рет туроператорлық қызметті орындайтын заңды
тұлғалардың, қызметкерлердің бiлiктiлiгін жоғарылату керек;
д) шет мемлекетке шығу, кiру және шетел мемлекетте болу ерекшелiктерi
туралы жеткiлiктi мәлiметтiң анықталған ретте әрбiр туристiне дейiн
жеткiзу;
е) еліміздің тиiстi заңнамасына сәйкес, клиентпен келiсiм шартқа
тұрғаннан кейін ғана туристтiк қызметтердің көрсетілуi;
ж) туроператордың қызметі, жұмыс тәртiбi, оның орналасуы,
лицензияның бар болуы туралы клиентiне жеткiлiктi мәлiметтерді
ұсыну;
Лицензияны алу үшін келесi
құжаттар қажет:
а ) лицензияны беру туралы өтiнiш:
б ) лицензия iзденушiсiнiң мемлекеттiк тiркеуi туралы
құжаттардың көшiрмесi және заңды тұлға үшiн - заңды тұлға
ретiнде куәлiк қағазының көшiрмесiнв ) лицензияның
iзденушiсiнiң салық органына есепке қойылуы туралы ку әлiк
қағаздар көшiрмесін;
г ) лицензияның берілуi туралы өтiнiштiң, лицензия беретiн
органымен қарастырылған лицензиялы қ жиыныны ң т өлеуін
растайтын құжат;
д ) жеке кәсiпкердiң, лицензияны iзденушiсiнi ң бiлiктiлiгiн тиiстi
лицензиялық талаптар және шарттармен растайтын документ
көшiрмелерi немесе заңды тұлғаның -лицензияны ң iзденушiсiнi ң
құжаттары;
е ) лицензияның iзденушiсiнде меншiк құқы ғына немесе
ғимараттар мен бөлмелерге құқығының, лицензиясының болуы;
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ ТҮСІНІГІ
Мақсаты Әкімшілік құқық құқықтың және басқару жүйесі
Кәсіпкерлік құқық
Құқық саласы
Азаматтық құқықтық обьектілері
Азаматтық құқық қатынастарының ұғымы
Қазақстанда аграрлық заңнамалардың даму тарихы
Азаматтық құқықтың қағидалары
Кәсіпкерлік қызметті бақылау
Пәндер