Дәрігердің қоғамдағы алатын орны және жауапкершілігі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы: Дәрігердің қоғамдағы алатын орны және жауапкершілігі
Факультет: Жалпы медицина
Дисциплина:
Кафедра:
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
1. Қоғамдағы дәрігердің жауапкершілігі мен
ролі
2. Дәрігер-серіктес (партнер).
в)
г)
ІІІ Қорытынды
Кіріспе
Дәрігердің еңбегі мен жұмсаған энергияның ең басты бағасы – ауру
адамға көрсеткен көмегі. Бұл дәрігерлік тәжірибенің баюы мен оны ң
беделінің өсуіне септігін тигізеді. Дәрігердің беделі ауру адаммен тіл
табысуда үлкен роль ойнайды. Отандық медицинаның классиктері
медицина қызметкерінің беделін көрсететін амалдарды тере ңірек шешті.
Бұл, ең бірінші – терең білім, ауру адамды оның проблемаларын сабырлы,
дұрыс және тез түсіне білу қабілеті, осыған байланысты оны ң тез ж әне
толық сауығуына лайықты жол таба білуі. Бұл – дәрігерді ң бірбеткейлігін,
шынайылығын, мейірімділігін, табиғи сыпайылы ғын, барлы қ адамгершілік
көрінісін ашатын жеке тартымдылыығы. Дәрігердің әр әрекеті мен ісінде
әрдайым басты мақсат көзделеді, ол – ауру адамның игілігі үшін. Керемет
орыс клиницисті С.П.Боткиннің клиникалық және жан қабілеттерін жо ғары
бағалаған И.П. Павлов былай деп жазған екен: «Б ұл ғалымны ң
тартымдылығы ауру адамдар ішінде шынайы бір си қырлы қасиетке ие
болды, көбінесе оның бір ғана сөзі, не бір ғана кіріп – шы ғуы жаза алатын.
ІІ. 1. Қоғамдағы дәрігердің жауапкершілігі
мен ролі
Дәрігердің еңбегі мен жұмсаған
энергияның ең басты бағасы – ауру адамға
көрсеткен көмегі. Бұл дәрігерлік тәжірибенің
баюы мен оның беделінің өсуіне септігін тигізеді.
Дәрігердің беделі ауру адаммен тіл табысуда
үлкен роль ойнайды. Отандық медицинаның
классиктері медицина қызметкерінің беделін
көрсететін амалдарды тереңірек шешті. Бұл, ең
бірінші – терең білім, ауру адамды оның
проблемаларын сабырлы, дұрыс және тез түсіне
білу қабілеті, осыған байланысты оның тез және
толық сауығуына лайықты жол таба білуі. Бұл –
дәрігердің бірбеткейлігін, шынайылығын,
мейірімділігін, табиғи сыпайылығын, барлық
адамгершілік көрінісін ашатын жеке
тартымдылыығы.
ІІ. 2. Дәрігер-серіктес (партнер).
Бұл дәрігерлік қарым-қатынастың белсенді немесе одақтас
түрі, емдеу процесіне науқастың белсенді түрде қатынасуын мүмкін
етіп, оның ем таңдауда дербестігін және жауапкершілігін дамытады.
Бұл ынтымақтастық қатынас, ауруға қарсы күрес жүргізген
науқастарда нәтижелі болады. Дәрігердің іс-әрекеті пікірлесуге, соңғы
шешімді өзі қабылдауға даярлыққа бағытгалған. Басталқы кезде
дәрігер, қатынас құруға оның басқару түрін қолданып, кейін ол
серіктес қатынасқа көшуі мүмкін.
Жоғарыда көрсетілген, дәрігер түлғасына
қойылатын талаптардың барлығы да өте маңызды,
бір-бірімен тығыз байланысты, олардың
әрқайсысын науқастар жоғары бағалайды, әр
дәрігерден талап етеді.
Сондықтан, бұл
қасиеттерді
институт қабырғасынан
тәрбиелеп, ал қызметін
атқара келе, оларды
жетілдіріп, дамытуы
қажет.
Емделудің кезеңдеріне қарай, дәрігер мен науқастың
қарым-қатынасы дәрігерге түрлі міндет артады.

Бірінші сатысында бір-бірін
түсініп, ем мақсатьша келісім
жасалады.
Екінші сатыда - қоммуникативтік
жүйесі қүрастырылып,
әрқайсысының реттік ролі және
емдеуге әрекеттесіп қатынасу
дәрежесі анықталады.
Үшінші кезеңде дәрігер
белсенділігін тежейді, аурудың
дербестігінс және тәуелсіздігіне
мүмкіндік жасайды.
Ақылы медициналық жәрдем беру жағдайында,
науқастың дәрігерден тосулары және талап қоюы
қарқынды өседі. Мұндай жағдайда, екеуінің қарым-
қатынасы келісім-шарт үлгісіне негізделеді. Бұл үлгі жеке
кәсіпкерлік руһына сай, сұраныс және үсыныс, нарықгық
қарым-қатынасқа байланысты қүрылады. Сондықтан,
емдеу процесі екі жақты бақыланып, жүргізіледі.
Программалық жабдықтамалар

Жүйелік Программалау Қолданбалы жабдықтамалар
жабдықтамалар жүйелері

Операциялық Программалау Арнаулы программалар Қолданбалы
жүйелер тілдері программалар

Бақылау және Транслятор- Біріктірілген қолданбалы
диагностика құралдары лар программалар

Компиляторлар

Интерпретаторлар
Программалау тілінің
классификациясы

Машинно-бағытталған Машинно-тәуелсіз
тіл тіл

1. Машиналық тіл 1. Тәуелсіз тілдер проблемасы
2. Символдық тіл 2. Универсалды тілдер
3. Макрос 3. Диалогты тілдер
4. Автокод 4. Процедуралық емес тілдер
Программалау
жүйесі

Программалау
Аударғыштар
тілдері
Қайырым-
дылық

Дәрігерге тән Қамқорлық
қасиеттер

Адалдық

Сезімталдық
Аударғыш (транслятор) — бұл
арнайы программа бастапқы
мәтіндерді автоматты түрде
жұмыс істейтін программаларға
айналдырады.

Аударғыш

Компиляторлар Интерпретаторлар
Компилятор – бастапқы кодты
машиналыққа айналдырады. Нәтижесінде
аталмыш объектілі модуль пайда болады. Ол
машиналық кодта жазылған, бірақ ол да әлі
жұмыс істей алмайды — оған программист
қолданған стандарттық процедураларды
қосу керек.
Басы

Бастапқы Программа
код операторын енгізу

Жоғары
Кезектегі Обектілік
дәрежелі
операторды аудару программа
тілдегі
программа
Объектілік
жо модуль
қ Соңғы немесе
оператор ма? төмен
дәрежелі
Иә тілдегі
программа
Соңы
Компилятор программаны машиналық тілге
тұтас түрде оның жекелеген операторларының
дұрыстығын ғана емес, олардың өзара
үйлесімділігін де тексере отырып аударады. Бұл
уақытты біршама көп алады, бірақ
программадағы қателерді компиляциялау
кезінің өзінде-ақ анықтауға мүмкіндік береді.
Препроцессор
Лексикалық және синтаксистік анализ
Глобальдық оптимизация
Генераторлық код
Ассемблер
Жинақтаушы
Интерпретатор - бастапқы
файлдан командаларды оқып
процессор тіліне «жол-
жөнекей» (тікелей
программаның жұмысы
барысында) аударатын
программа.
Басы
Программа
Операторларын енгізу
Бастапқы
модуль
Операторды Оператор ішкі
аудару пішіні
Жоғары
дәрежелі
тілдегі Оператордың
программа орындалуы

жо
Соңғы
қ
Оператор ма?
Иә

Соңы
Интерпретатормен жұмыс әлдеқайда
жеңілдеу.Ол аяқталып бітпеген программаның
да орындалуына мүмкіндік жасайды, ал оның
алгоритмді құрастыру мен жөндеу кезінде
пайдасы көп.Алайда интерпретатор
программаның барлық бөлігінің өзара
үйлесімін тексере алмайды.Оған қоса
программаның интерпретация режиміндегі
жұмысы алдын ала компиляцияланған
программадан бірнеше есе баяу жүреді.
NEW бұйрығы (жаңа программа жасау)
Программа аймағына жолдарды жазу
LIST бұйрығы (программа мәтінін қарап шығу)
RUN бұйрығы (орындауға жіберу)
DEL бұйрығы (жолдарды жою)
SAVE бұйрығы (программа мәтінін жазып алу)
және OLD (программаны жүктеу)
BYE бұйрығы (интерпретатордан шығу)
Бейсик тіліндегі программалар интерпретация
режимінде орындалатын болса, Паскаль үшін
программаны компиляциялау қолданылады.
Сонымен, Бейсик-интерпретатор, ал Паскаль-
компилятор болып табылады.
Бейсик - дербес компьютерлерде кеңінен
пайдаланылатын ықшамды тіл. Қазіргі кезде
оның мүмкіндігі мол түрлі нұсқалары бар.
Паскаль – сандық және символдық
шамалармен жұмыс істеуге ыңғайлы, алгоритм
құрылымын сақтап құрылған тіл. Дербес
компьютерлерде көбінесе оның Турбо Паскаль
диалектісі пайдаланылады.
1. “Информатика” Н.Ермеков Алматы-2003
2. Аладьев В.З. и др. Основы информатики. –М:
Филин, 1998 г. (10-15бет)
3. Алексеев Л.А. Информатика 2002. – М: Солон
– Р, 2002 г. (21-23)
4. Ветров С. Компьютерное «железо».- М:
Солон –Р, 2002 (Полное руководство
пользователя). (6-7бет)
Зейін қойып тыңдағандарыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Фармацевтикалық кеңес беру
Дәрігердің беделі оның кәсіби қызметіндегі мәні. Пациенттің сенімі
Әртүрлі мамандықтағы дәрігердің профессиограммасы
Медбикелік күтімнің бағасы
Дәрігердің автоматтандырылған жұмыс орны
Мейіргер ісінің қыр-сыры
ДӘРІГЕР МЕН КЛИНИКАНЫҢ ИМИДЖІ
Қылмыс және қылмыстық жауапкершілік
Мектепке дейінгі жастағы баланың тұлғалық дамуы
Базалық деңгейдегі медициналық ақпараттық жүйелер
Пәндер