Rsa алгоритмі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
RSA АЛГОРИТМІ
АШЫҚ КІЛТПЕН ШИФРЛЕУ
Жунусов Ермек
СИММЕТРИЯЛЫҚ ШИФР
• Симметриялық шифр – шифрлеу мен дешифрлеу кілттері
бірдей болатын шифрленген ақпаратты жіберу әдісі.
• Шифрленген ақпаратпен алмасатын екі жақ ортақ құпия
кілтті алдын ала білуі қажет
СИММЕТРИЯЛЫҚ ШИФР

• Артықшылықтары:
• Шифрлеу/дешифрлеу кілті біреу ақ, жұмыс істеу
уақыты тез.

• Кемшіліктері:
• Құпия кілт жайлы ақпаратпен алмасу процессі
қауіпсіздіктің тесігі болып саналады.
• Құпия кілтті жіберу үшін жабық байланысу
каналы қажет
АССИММЕТРИЯЛЫҚ ШИФР
• Ассиметриялық шифр – шифрлеу мен дешифрлеу кілттері бірдей
болмайтын шифрленген ақпаратты жіберу әдісі.
• Ассиметриялық шифрлеу біржақты процесс болып таблады. Ақпарат
тек ашық кілтпен шифрленеді, жабық кілтпен дешифрленеді. Ашық
және жабық кілт өзара байланысқан.
АССИММЕТРИЯЛЫҚ ШИФР

• Артықшылықтары:
• Кілтті жіберу үшін жабық байланыс каналы керек
жоқ.
• Ашық кілт еркін таратыла алады. Бұл барлық
қолданушылардан ақпарат қабылдауға мүмкіндік
береді.

• Кемшіліктері:
• Ресурс көп қажет ететін шифрлеу/дешифрлеу
АССИММЕТРИЯЛЫҚ ШИФРЛЕУ ТҮРЛЕРІ
• RSA
Rivest-Shamir-Adleman (Ривест-Шамир-Адлеман)
• DSA
Digital Signature Algorithm (Цифрлік қол алгоритмі)
• EGSA
El-Gamal Signature Algorithm (Эль-Гамальдің ЦҚА алгоритмі)
• ECC
Elliptic Curve Cryptography (Эллиптикалық қисық криптографиясы)
• ГОСТ Р 34.10-94
DSA-ға ұқсас Ресей стандарты
• ГОСТ Р 34.10-2001
ECC-ға ұүсас Ресей стандарты
RSA АЛГОРИТМІ
• RSA (1977 жыл) – ашық кілтті криптографиялық жүйе.
Шифрлеу және цифрлік қол деген қорғау механизмдерін
қамтамасыз етеді.
• Цифрлік қол (ЭЦП) – электрондық документтің қолын оның
иесіне тиесілі екенін тексеруге мүмкіндік беретін
аутентификация механизмі.
• RSA алгоритмі Internet-те қолданылады, мысалы:
• S/MIME
• IPSEC (Internet protocol Security)
• TLS (осымен SSL-ді алмастыруы мүмкін)
• WAP WRLS
RSA АЛГОРИТМІ
• Ассимметриялық криптожүйе негіздеріне
біржақты функциялар мен ілік-функцияларды
құруға мүмкіндік беретін математиканың қиын
мәселелерінің бірі қойылады.

• RSA алгоритмінің негізінде үлкен сандарды
жай сандарға жіктеу есептеуіш проблемасы
жатыр.
RSA АЛГОРИТМІ
• Біржақты функция – тек қана тура есепттелінетін функция,
яғни қайтару мүмкіндігі жоқ.
• x-ті біле отырып f(x)-ті табуға болады. Бірақ f(x)-тан x-ті
табуға болмайды.
• Шифрлеуге арналған функция RSA-да біржақты функция
қызметін атқарады.
• Ілік – біржақты функцияны қайтарып алуға мүмкіндік
беретін бір құпия.
• RSA-да ілік жұмысын құпия сөз атқарады.
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
1. Белгіленген көлемдегі p және q кездейсоқ жай
сандар таңдалады
p=3
q = 11
2. n модулі анықталады
n = p * q = 33
3. Эйлер функциясының мәні табылады
f(n) = (p-1)*(q-1)=20
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
4. f(n) = 20 функция мәнімен өзара жай 1сан таңдалады [1e=3
e – ашық экспонента
5. e санына мультипликативті кері d саны табылады, яғни
d*e(mod f(n)) = 1
d=7
d – құпия экспонента
6. Ашық кілт P = {e,n}
7. Құпия кілт S={d,n}
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
Шифрлеу
Шифрлеуге арналған формула bi = aie (mod n)
Мысал ретінде мына мәтінді алайық a = {C,R,Y,P,T,O}
Оны алфавитке сәйкес кодпен жазайық a =
{3,18,25,16,20,15}
Нәтиже: b = {27,24,16,4,14,9}
Мысал: 16 = 253 + 473 * 33
27 = 33(mod 33) 4 = 163(mod 33)
24 = 183(mod 33) 14 = 203(mod 33)
16 = 253(mod 33) 9 = 153(mod 33)
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
Дешифрлеу
Дешифрлеуге арналған формула ai = bid (mod n)
Шифрленген мәтін b = {27,24,16,4,14,9}
Нәтиже: a = {3,18,25,16,20,15}
Алфавитке сәйкес: a = {C,R,Y,P,T,O}
Мысал: 25 = 163 + 8134407 * 33
3 = 277(mod 33) 16 = 47(mod 33)
18 = 247(mod 33) 20 = 147(mod 33)
25 = 167(mod 33) 15 = 97(mod 33)

Ұқсас жұмыстар
ШИФРЛЕУ АЛГОРИТМДЕРІ
Криптографияның математикалық негіздері
Ағымдық шифрлеу Өзі синхронизацияланатын шифрлер Синхрондық шифрлеу
Криптографиялық әдістер
Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы туралы
АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ
Сызықтық алгоритм Тармақталу алгоритмі Циклдік алгоритм
Функцияны дифференциалдау
Алгоритм және оның атқарушылары
Солар бойынша оқушылар білімін бағалау
Пәндер