Жапсырылатын материалдар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жапсырылатын
материалдар
Жапсырылатын
материалдар

жабыс жоғар сілтілі
қанда ы ауа немес
жылу
жақсы қажет гидро райын е
және
адгези ті изоляц а қышқы
суға
яға ие берік иялық тұрақт лдық
төзімді
қабатқ қабіле ы ортаға
а тке берік
Барлық жапсырылатын материалдарды фазалық
құрамына байланысты топқа бөлуге болады:

көп фазалы
немесе
гетерогенді
(желімді
мастикалар)

бір фазалы
немесе
гомогенді
(желімдер)
Желімді мастикалар мынадай
байланыстырушы заттарды құрайды:

пластификатор
түріндегі
толтырғыштар мен
қоспалар

сыртқы активті заттар
және т.б.

Желімдер негізінен
жоғарғы молекулалы
полимерлі
органикалық
ерітінділер
Гидроизоляцияға пайдаланатын желімді
мастикалар байланыстырушы затына байланысты

битумды
-
Битумды
полимер
лі

каучукт қарамай
ы лы
Желімді мастикалар әртүрлі
материалдарды жапсырып қоймай
• тесіктерді, саңылауларды,
жарықшақтарды толтырады және
де кедір-бұдырлы жерлерді
тегістейді.
• Қазіргі жағдайда ең көп
қолданысқа ие болып битумды
желімді мастикалар саналады
Желімді битумды мастикалар
қатарына:
• барлық ыстық мастикалар
маркалары жатады, әсіресе
жоғары жылуға төзімді
мастикалар (85 және 100 Со); олар
да битумды–резеңкелі
мастикаларға жатады.
• сұйылтылған битумнан
дайындалған суық битумды
мастикалар.
• Рулонды материалдарды (қара
қағаз, пергамин, изол, гидроизол)
жапсыру үшін қазіргі жағдайда ең
көп суық битумды мастикаларды
пайдаланады.
• Жапсырғыштар қатарына
қарамайлы мастикалар да
жатады. Оларды қарамайлы
рулондарды жапсыру үшін
қолданады.
• Жақсы жапсырылғыш
материалдар қатарына суық және
ыстық күйдегі изол-
мастикаларды айтуға болады.
• Ол бетонға, керамикаға, ағашқа,
пластмассаға және т.б.
конструкциялық материалдарға
берік жабысып тұру қабілеті бар.
• Изолды резеңке–битумды ыстық
мастикалар бес маркадан тұрады.
Олар бірақ бір-бірінен «Сақина
және шар» әдісі бойынша
температуралық жұмсаруымен
ерекшеленеді. Осылардың
барлығы жапсыру жұмыстарына
қолданылады.
Битумды–полимерлі жамылтқылы
ыстық мастика МБПК – 75.
• Мұндай мастикаларды мұнай битумынан,
полиизобутиленнен (немесе этиленпропиленді
каучуктер) және антисептиктен (лак-
кукерсоль немесе сланецті май) дайындайтын
біртекті пластикалық массаны айтамыз.
• Негізінен бұл мастикалар жамылтқылы
рулонды материалдарды желімдеп жапсыру
үшін арналған. Мастика қабатының
қалыңдығы – 2,5 мм дейін. Ұқсастықтарына
қарай БЛК және МБ – Х мастикалары да
пайдаланылады.
Рулонды
гидроизоляциялық
және жамылтқылы
материалдарды
(пергамин, рубероид,
изол, гидроизол) Бипрекан мастикасы
жапсыру үшін сонымен битумды тұтқыр сұйық
қатар бипрекан каучуктен, полиуретаннан,
мастикасын да уайт – спириттен және
пайдаланады. тальктан тұрады.
• Мастикалардың табиғи
біртектілігін арттыру үшін
қоспалар ретнде антраценді
майды немесе қарамай
мастикасын қосады.
• Желімдерді төмендегідей
синтетикалық шайырларды
пайдаланумен қолданады:
карбамитті, фенолформальдегитті,
резорцинді, эпокситті және
Карбамитті желімдер.

құрылыста өте
көп
Бағасы
Бұл желімдер пайдаланады,
жоғары емес
жоғары әсіресе
және де
адгезиялы ағашты
келтіретін
қасиетке ие. жапсыру
зияны да аз
жұмыстарынд
а
Фенолформальдегитті
желімдер.
Жапсырып, байланыстыру
жұмыстарында жоғары беріктікті
қамтамасыз етеді.

Мұндай желімдерді аттас
шайырлардан алады. Желім үшін
негізінен резольды шайырды
пайдаланады.

Фенолформальдегитті желімдерді
дайындау процесі кезінде улы заттар
қатарына жататын бос фенол бөлініп
шығады. Мұндай бөлініп шыққан бос
фенолдарды жойып отыру қажет.
Эпокситті желімдер құрылыста шайырлар
негізінде маркасы ЭД – 5 және ЭД – 6 қолданады.

• Олар дифенилпропанмен эпилхлоргидриннің
конденсацияланған жабысқақ зат түрінде
болады.
• Бұл желімдерді қолдануына байланысты
шайыр массаға мынадай толтырғыштарды
қосады: цемент немесе ұсақталған құм
50...200% шамасында.
• Пластификаторлар есебінде дибутилфталат,
трикрезил-фосфат, полиэфиракрилаттарды
және т.б., ал еріткіштер есебінде ацетон,
толуол, ксилол және т.б. пайдаланады.
Полиэфирлі желімдер.

Құрамында 90%
инициатор ретінде
изопропилен Сонымен қатар бұл
бензолының гидро желімді
Полиэфирлі тотығы, 2,7% қолданғанда 10%
желімдердің ең көп гипериз және ағаш ұнтағын,
тарағаны болып ПН жылдамдатқыш 50...100% цемент
– 1 саналады. ретінде 10% немесе т.б.
нафтенаттың толтырғыштарды
ерітіндісі, 7,3% қосады.
стиролдағы кобальт
болады.
Полистирол негіздегі желім
(ПСЦ)

полистиролдың эмульсионды
ерітінді және «Б» марка
түрінде кездеседі.

Құрылымдық жағдайына
байланысты 12,5%
полистиролды, 50% цементті
және 37,5% ксилолды құрайды.

Мұндай желімдерді ағашты,
асбестцементті, бетонның беткі
қабатына полистиролды
плиткаларды жапсыру үшін
қолданады.
Полиизобутиленді
желім
• төменгі молекулярлы маркасы П-20, П-80
немесе П-118 полиизобутиленді еріту
жолымен алынады.
• Сонымен қатар бензин, уайт – спирит
ерітінділерде жоғарғы молекулярлы
маркалары П-115 және П-200
полиизобутиленді еріткенде алынады.
• Желім құрамына 18...20% - полиизобутилен,
75...82% - ерітінді кіреді. Мұндай желімдер
басқаларына қарағанда жоғарғы жапсыру
қасиетімен ерекшеленеді.
Каучуктер негіздегі химиялық төзімді гидроизоляциялық
материалдарды жапсыру үшін резеңкелі желімдерді
пайдаланады.

88Н және 88НП
желімдері каучукты
Мысалы,
болып саналады.
полиизобутилен
88Н желімінің Бұл желім тұтқыр,
үшін – 88Н, 88НП
құрамына: резеңкелі жабысқақ қоңыр
желімі, ал
қоспа, түстес сұйықтық
бутилкора үшін – С-
бутилфенолформал түрде болады.
БК-НМ желімі
ьдегитті шайыр,
қолданылады.
этилацетат және
бензин БР – 1 кіреді.
Шпаклевкалаушы материалдар

• Құрылыста панельді және ірі блокты
бұйымдар үшін жоғары сапалы
тегістеуші материалдар қажет.
• Сылау материалдары саңылауларды,
тесіктерді, жарықшақтарды толтыру
үшін қолданылады.
• Ал шпаклевкалаушы материалдар
кедір-бұдыр беттердің тегіс
бірқалыпты болуы үшін қажет.
• Сылау материалдары үлкен
тесіктерді, жарықшақтарды ұстап
тұру үшін жоғары адгезиялы және
қою консистенцияда болу қажет.
Бұл материалдар соққыға, дірілге
төзімді болуы керек.
• Шпаклевкалы мастикаларды
дайындау үшін табиғи
шайырларды және өсімдік майын
жаққаннан кейін қатты күйге
айналатын синтетикалық
олигомерлерді қолданады.
• Эпокситті шайырлардан алынған
Э-40, Э-4020, Э-4021 және Э-4022
маркалы эпокситті шпаклевкалар
көп қолданылады.
• Мұндай эпокситті шпаклевкалар
қою, қамыр тәріздес массада
болады.
Эпокситті шпаклевкалар
құрамына:

50%
эпокситті
шайыр

3% 9%
литопон дибутил
қоспасы фталат

36% толтырғыш
2...3% (тальк,
органика диабазды
лық немесе
ерітінді андезитті ұн
және т.б.)
Қорытынды
• Бетонды және ағашты конструкцияларды
өңдегенде перхлорвинилді шайыр негіздегі
шпаклевкаларды қолданады.
• Қабырғадағы, төбедегі, ірге бастырғысындағы,
терезе алдындағы және т.б. ғимараттың
бөліктеріндегі жарықтарды, саңылауларды,
тесіктерді жамау үшін «Карболат» шпаклевкасы
қолданады.
• Оның құрамына: латекс СКС – 65ГП – 9,4%,
карбоксиметилцеллюлоза – 0,3%, ұнтақталған
тальк - 55%, карбамид - 4% және су - 100% дейін
кіреді. Толық қатаю уақыты 24 сағат.
Қосымша сұрақтар:
• Желімді мастикалар қандай
байланыстырушы заттарды
құрайды?
• Эпокситті шпаклевкалар құрамы?
• Карбамидті желімдер қасиеті
• Шпаклевкалаушы материалдар
қандай мақсатта қолданылады?
• бензин, уайт – спирит ерітінділері
қандай желімді ерітуде
қолданылады

Ұқсас жұмыстар
Адрес жапсырмасы берік
Жиһаз маталарының сапасы мен түрлерін талдау және зерттеу
Ведомствалық мұрағат және оның қызметі
Қорлар және өткізілген өнімнің өзіндік құны
Сыртқы пішініне қарай жылу өткізбейтін материалдар мен бұйымдар
Альгинатты қалыптық материалдар
Тауарлық-материалдық қорлар
Диэлектриктердің классификациясы
Материалдық қорлардың қозғалысын құжаттау
ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Пәндер