Пошталық клиенттер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

ПОШТАЛЫҚ КЛИЕНТТЕР

Орындаған: Абзалиева.А.Н
Буктербаева.Г.С
Азаматқызы.А
Тексерген: Қуанышбекқызы.

Өскемен қаласы
2016 ж
Э Л Е К Т Р О Н Д Ы П О Ш ТА

Электронды пошта (ағылш. Email, e-mail яғни electronic mail) –
технология және оның қайта сілтеу бойынша ұсынылған қызметтері
және компьютерлік желінің үлестірілуі бойынша алынған
электрондық хабарламалар (соның ішінде ғаламдық). Хабарлама
жіберудің басқа жүйелерден айырмашылығы (мысалы, әбсәтте
келетін хабарламалар қызметі) болып, кейінге қалдырылған жеткізулер
мүмкіндігі және дамыған жүйемен тәуелсіз пошталық
сервер арасындағы қарым-қатынастар табылады.
АТА Л У Ы
Егер Еуропада, Америкада және басқа аймақтарда «e-mail» жазылуы
іс жүзінде бірнұсқалы болса, ал орыс тілінде недәуір нұсқалық қатысады.
email кирилликалық мәтіндерінде неғұрлым жиі қолданылады, яғни
латынша жазылуы транслитерациясыз (басқа формдарды ң визуалды
түйсіктері жаманырақ). Бірақ басқа жазуларды да кездестіруге болады.
• Электронды пошта
• Имейл,мейл
• Е-мейл,емейл,емайл
• Мыло (ағылш. жай сөйлегенде)
• Пошта (электронды поштаның қысқартылуы)
Сөздікте дұрыс жазылуы әлі бекітілген жоқ. Грамота.ру анықтамалық
бюросында Е.Ваулина «мой компьютер» сөздігінде е-майл және е-мэйл
деп жазылу ұсынылған, бірақ мұндай жазылу әдеби нормаға сәйкес
келмейді делінген, сонымен қатар, басқа жауапта - e-mail жазылуы
ұсынылған.
ЖАЛПЫЛАМА А Қ ПАРАТ
Басқа да байланыс қызмет түрлері сияқты, электрондық пошта қызметі программалар
жұбы мен олардың өзара қарым-қатынас хаттамаларының көмегімен жүзеге
асырылады.
Интернет жағынан программа-сервер, тұтынушы жағынан программа-клиент жұмыс
атқарады.
Электрондық поштаның жұмысы екі қолданбалы хаттамаға негізделген:
1)шығатын хабарды жіберуге – SMTP (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – пошта
жіберетін қарапайым хаттама) хаттамасымен;
2)келіп түсетін корреспонденцияны қабылдауға - РОРЗ (Post Office Protocol 3 –
протокол почтового отделения, версия 3) хаттамасымен жүргізіледі.
Э Л Е К Т Р О Н Д Ы П О Ш ТА
КЛИЕНТТЕРІ
Қазіргі уақытта қолдау көрсетілетін электрондық пошта клиенттеріне
Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail ж әне Windows Live Mail
кіреді. Электрондық поштаны қорғау осы бағдарламалар ға қосылмалы
модуль ретінде жұмыс істейді. Қосылмалы модульдің басты арты қшылы ғы –
оның пайдаланылатын протоколды талғамайтыны. Электронды қ пошта
клиенті шифрланған хабарламаны алған кезде, оның шифры шешіледі ж әне
вирусты қарап шығу құралына жіберіледі.
Электрондық пошта клиентімен жұмыс істегенде жүйе баяуласа, Кіріс
мазмұнын өзгерткеннен кейін тексеруді өшіру опциясын таңдаңыз (тек MS
Outlook). Бұл «Kerio Outlook Connector» қорынан электронды қ пошта
деректерін алу кезінде пайда болуы мүмкін.
Егер біріктіру қосылмаған болса да, Электрондық пошта клиентін
қорғау модулі (POP3, IMAP) арқылы электрондық пошта байланысы әлі де
қорғалған.
ЭЛ Е К Т РО Н Д Ы Қ П О Ш ТА Н Ы Ң Қ ОЛ Д А Н У Ш Ы С Ы
Б ОЛ У Ү Ш І Н :
1)модем немесе желілік адаптер, сәйкес кабелдер керек;
2)қандай да бір пошталық серверде тіркелуіңіз қажет. Мысалы: Sultanov@mail.ru – мұнда:
*коммерциялық @ символының сол жағындағы бөлім – пошталық сервис қызметін
қолданушының адресі (қолданушы поштасының адресі);
* коммерциялық @ символының оң жағындағы бөлім –пошталық сервердің адресі
(қолданушының электрондық адресі)
3)электрондық поштамен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнаулы программа (MS Outlook, The
Bat!, Eudora және т.б.) керек.
Mail.ru пошталық серверінде тіркелу жолын қарастырайық:
1)Internet Explorer броузерін жүктеңіз;
2)Шыққан сұхбаттық терезенің адрес бөлімінде мына қатарларды тері ңіз: http://www.mail.ru және
Enter батырмасын басыңыз;
3)пошталық серверінің сұхбаттық терезесінде тіркелуді ұсынатын б өлімде тыш қанны ң сол жа қ
батырмасын үздіксіз екі рет шертеміз;
4)ашылған сұхбаттық терезеде барлық қатарларды сұраныс бойынша толтырып шы ғамыз;
5)барлық мәлімет толығымен қабылданған болса, әкімшілік тарапынан құтты қтау хатымен
экран бетіне электрондық поштаңыз ашылады.
Ал егер көрсетілген пошта атымен сізге дейін құрылған пошта
жәшіктері бар болса, сізге пошта жәшігіңіздің атын қайта
таңдауыңызды ұсынатын сұхбаттық терезе ашылады.Бұл терезедегі
қатарларды тиісті мәліметтермен толтырып Enter пернесін басамыз.
Электрондық поштамен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін MS
Outlook программасының қызметтерін қарастырайық:
- хабарды қабылдау және дербес көру – РОРЗ серверіне қосыл ған
соң, келіп түскен хабарлар пошталық клиенттің мәліметтер базасына
автоматты түрде көшіріледі.Оны дербес режімде оқуға болады;
- жаңа хабарды даярлау – программаның құрамдас м әтіндік
редакторында алмасу буферін қолдану,
мәтіннің кодталуын таңдау мүмкіндіктері қарастырылған;
- хабарларды реттеу – шығатын және келетін хабарларды ретке
келтіре топтау және сұрыптау.
Outlook Express программасы бірқатар стандартты бумалардан
тұрады және қажетті буманы ашу үшін буманы белгілеп алып,
тышқанның сол жақ батырмасын үздіксіз екі рет шерту керек.
АНТИСПАМДЫ Қ Қ ОР Ғ АУ
Спам деп аталатын қалаусыз электрондық
пошта электрондық байланыстың ең үлкен
мәселелерінің біріне жатады. Қалаусыз пошта бүкіл
электрондық пошта байланысының 80 пайызын
құрайды. Спамнан қорғау осы мәселеден қорғау
үшін қызмет етеді. Бірнеше электрондық қауіпсіздік
қағидаларды біріктіре отырып, спамнан қорғау
модулі кіріс қалтаңызды ең жақсы сүзумен
қамтамасыз етеді.
Н А З А РЛ А Р Ы Ң Ы З Ғ А РА Х М Е Т ! ! !

Ұқсас жұмыстар
ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТА КЛИЕНТТЕРІ
Компьютерлік желілер, электронды пошта қызметі, әлеуметтік желілер туралы мәлімет
Электрондық поштамен хабар жіберу
Интернет ауқымды желісі. Браузерлер. Электронды пошта
Әлеуметтік желілер
Private Banking халықаралық тәжірибесі және оның ерекшеліктерін ескере отырып Қазақстанның практикасында қолдану мүмкіндігі
Интернет ауқымды желісі. Браузерлер. Электрондык пошта. Интернеттің пайдасы мен зияны туралы ақпарат
Электронды почта
Компьютерлік желілер. Әлеуметтік желілер
Акционерлердің құрылымы
Пәндер