Қаныққан бір атомды спирттер құрамы, құрылысы, изомері туралы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Спирттер дегеніміз – молекуласында көмірсутек радикалымен
байланысқа бір немесе бірнеше функционалдық гидроксил тобы бар
органикалық заттарды айтамыз. Спирттердің жалпы формуласы:
R-OH немесе Cn-H2n+1OH
СПИРТТЕР
Бір атомды Көп атомды
CH3-OH СH2-CH2 CH2-CH-CH2
Метанол
CH3-CH2-OH
Этанол OH OH OH OH OH
Этиленгликоль Глицерин
Қаныққан Қанықпаған Ароматты

CH3-CH2-OH СH2=CH-OH CH2-OH

Этил спирті Винил спирті Бензил спирті
Формуласы Аттары
CH3OH - Метанол, метил спирті
C2H5OH - Этанол, этил спирті
C3H7OH - Пропанол, пропил спирті
C4H9OH - Бутанол, бутил спирті
- Пентанол, пентил спирті
C5H11OH
- Гексанол, гексил спирті
C6H13OH
- Гектанол, гектил спирті
C7H15OH
Cпирттерді көмірсутектердің атына – ол деген жұрнақ қосып
атайды. Функционалдық ОН тобы байланысқан ең ұзын
тізбек таңдап алынып, көміртек атомдарын гидроксил тобы
жақын орналасқан жағынан бастап нөмірлейміз:

CH3
5 4 3 2 1 4 3 2 1
CH3-CH-CH-CH-CH3 CH3- C - CH - CH3

CH3 CH3 OH CH 3 OH
3,4 – диметилпентанол -2 3,3 – диметилбутанол -2
1. Көміртек қаңқасының құрылысына
СH3 – CH2- CH2- CH2- OH бутанол -1
2. Көмірсутек тізбесіндегі гидроксил тобының
орнына байланысты
CH3- CH2- CH2- CH – CH3 пентанол -2
ОН
3. Класаралық изомерлену
СН3- О – С2Н5 метил - этил эфирі
1. Спирттердің сілтілік және сілтілік жер мемалдармен әрекеттесуі
2С2Н5ОН + 2Na 2С 2H5ONa + H2
2. Жануы
С2Н5ОН +3О2 2 СО2+ 3Н2О
3. Спирттердің тотығу біріншілік спирттердің тотығуы:
О О
СН3 – СН2 – ОН (о)
СН3 – С (о)
- СН3-С
этанол -Н2О
Н ОН сірке қышқылы
Екіншілік спирттің тотығуы:
СН3- СН – СН3 (О) СН3 –С – СН3
ОН -Н2О ОН
Пропанол -2 ацетон
1. Көмірсутектердің галоген туындыларынан алу:
С2 Н5Br + HOH C2H5OH + HBr
2. Қанықпаған көмірсутектерді гидратациялау арқылы
алу:
H2C= CH2 + H2O H+ CH3- CH2OH
3. Метанолды өнеркәсіпте алу:
СО + Н2 Р.t.кат
СН3ОН
4. Этанолды көмірсуларды ашыту арқылы да алады:
С6Н12О6 ферменттер 2 С2Н5ОН + 2СО2
Глюкоза этанол
5. Спирттердің дегидрленуі: О
СН3 – СН2 – ОН Cu T СН3 - С + Н2
Н
6. Галоген сутектерімен әрекеттесуі
С2Н5ОН + НBr 2C2H5Br + H2O
Этанол бромэтан
7. Дегидратациялану:
Н Н H2SO4 конц
Н- С - С - Н Н 2С = CH2+H2O
H OH 1700 C
8 Эфирленуі: н 2SO4
C 2H5OH + HOC2H5 C2H5- O- C2H5 + H2O

Ұқсас жұмыстар
Органикалық қосылыстар
Спирттердің химиялық қасиеттері
Крахмал және спиртке картопты құрамалы өңдеу жайлы
Көмірсулар және көмірсуларбар биополимерлер құрылымы
Этил спирті Винил спирті Бензил спирті
Біратомды спирттердің химиялық қасиеттері
Қаныққан бір атомды спирттер құрамы, құрылысы, изомері
Майда еритін витаминдер. А, D,E,K витаминдері
Бейтарап майлар
Арақ өндірісінің технологиялық сызбанұсқасы
Пәндер