Архимед күші туралы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
§55. Архимед күші.
1. Сұйыққа батырылған денеге сұйық тарапынан
күш әсер ете ме?
2. Ығыстырушы күштің шамасын қалай
анықтауға болады?
3. Сұйық ішіндегі денеге сұйықтың әсерін қалай
теориялық түрде түсіндіруге болады?
4. Архимед заңы қалай тұжырымдалады?
ФАКТ: дененің сұйықтағы салмағы ауадағы салмағына
қарағанда аз болады.

Р сұйықт.
Fығыст
Бұл ауырлық күшіне қарсы
Р ауадағы
бағытталған
сұйық ішіндегі денені
ығыстырушы күштің әсері болып
табылады.

Fығыс.

Fауыр

Р ауа – Р сұйық = Fығыст. .
р1- дененің жоғарғы қырына
түсірілген қысым
р2- дененің төменгі қырына
түсірілген қысым

h1
Сұйық тарапынан
р1
h2 дененің жоғары
қырына түсірілген
қысым төменгі қырына
түсірілген қысымнан аз
болады. Осы себептен
сұйыққа батырылған
денеге жоғары
р2 бағытталған күш әсер
етеді. Бұл күш денені
сұйықтан
ығыстырады. Архимед
күші деп аталады.
Дененің үстіңгі бөлігіне сұйықтың түсіретін қысымы : р1 = ρсּgּh1,
h1 – дененің үстіңгі бетіне қысым түсіретін сұйық бағанының биіктігі.
Дененің үстіңгі бөлігіне түсіретін қысым күші F1= р1ּS = ρсּgּh1ּS,
S – дененің үстіңгі бетінің ауданы.

Дененің төменгі бөлігіне сұйықтың түсіретін қысымы:р2= ρсּgּh2,
h2 – дененің төменгі жағына қысым түсіретін сұйық бағанының биіктігі.
Дененің төменгі бөлігіне түсіретін қысым күші F2= p2ּS = ρсּgּh2ּS,
S –дененің төменгі бетінің ауданы.

h2 > h1, болғандықтан, р2 > р1 және F2 > F1

Айырымын табамыз F2 – F1 = ρсgּh2ּS – ρсּgּh1ּS = ρсּgּSּ (h2 – h1) =
= ρсּgּSּH = gּ ρсּV = mсּg = Pдене ығыс. сұйықтың= Fығ.

Қорытынды: ығыстырушы күш дене ығыстырған сұйықтың салмағына тең

FA c g Vä
Теориялық
формуланың
[ дұрыстығын
дәлелдеу

Fығыс. = Р. ығ.сұй.
АРХИМЕД ЗАҢЫ:
Сұйыққа батырылған денеге оның
сұйыққа батқан бөлігі көлеміндегі сұй
ықтың салмағына тең ығыстырушы
күш әсер етеді.
Үйге тапсырма:
§55. 29-ж.№1, №3, №4. Эксперименттік
тапсырма: безбен арқылы
картоптың тығыздығын анықтау.
Е с е п т е р:
Көлемі 0,5 м3 тасқа әсер
А ететін архимед күшін табыңдар.
(ρсу=1000 кг/м3).

Өлшемі 3,5х1,5х0,2 м бетон
В плита толығымен суға
батырылған. Плитаға әсер
ететін архимед күшін табыңдар.

Тастың аудағы салмағы 12 Н, ал судағы салмағы 7 Н.
С Тастың тығыздығын анықтаңдар.
Ға > FА. Ға < F А. Ға = F А.
Р
Р
Кеменің төменгі бөлігі батқан
тереңдік шөгім деп аталады.
Рұқсат етілетін шөгім
ватерсызық деп аталады
Кеме ватерсызыққа дейін
суға батқанда, кеменің жүгімен
қоса есептегендегі салмағына
тең ығыстырылған судың
салмағы су ығыстырым деп
аталады.
1783 жылы ағайынды
МОНГОЛЬФЬЕЛЕР үлкен
қағаз шар
ойлап шығарды. Шардың
астына
жанған спирті бар ыдыс қойды.
Шар жанған ауамен толып,
2000 м биіктікке көтерілді.

«монгольфьер» старты

Ұқсас жұмыстар
Манометр тобына
Архимед күшінің өлшем бірлігі
АРХИМЕД ЖАЙЛЫ АҢЫЗ
Архимед күші дененің ауадағы және сұйықтағы
АРХИМЕД ЗАҢЫ
Кері итеруші күш
Сұйыққа немесе газға батырылған денеге әрекет етуші күшті қалай есептеуге болады
Қысым қызықтары жайлы
Қысым қызықтары
Ток күшінің бірлігі
Пәндер