Потенциалдық және кинетикалық энергия туралы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
§65. Энергия. Потенциалдық
және кинетикалық энергия.
Сығылған серіппенің кері тебілу
барысында денелер қозғалысқа келіп,
жұмыс істеледі. Бұдан сығылған
серіппенің жұмыс істеуге қабілетті екенін
білеміз.
Қозғалыстағы денелердің істеген жұмысы
сол денелердің массаларына тәуелді.
Дененің істеген жұмыс сол дененің
жылдамдығына да тәуелді.
• Дененің жұмыс істеу қабілетін нақты
көрсететін физикалық шама энергия
деп аталады.
• Энергия бірлігі 1 Джоуль=ватт·секунд.
• Тұрмыста энергияның өлшем бірлігі
1 киловатт·сағат=3600000 Вт·с=3600000
Дж
• Потенциалдық энергия деп әр түрлі
денелердің өзара орналасуы бойынша
анықталатын энергияны айтады.
Жоғары көтерілген дененің
потенциалдық энергиясы сол дененің
массасына және көтерілу биіктігіне
тәуелді.
Å mgh
• Денелердің қозғалу салдарынан
туындайтын энергия кинетикалық
энергия деп аталады.
• Денелердің кинетикалық энергиясы сол
денелердің массалары мен
жылдамдықтарына тәуелді өзгереді.
m 2
Å
• Дененің механикалық энергиясының
өзгерісі атқарылған жұмыстың
шамасына тең:

À W2 W1 W

Ұқсас жұмыстар
Механикалық энергия
Кинетикалық және потенциалдық энергия
Энергияның сақталу және айналу заңы
Потенциалдық энергия өрнегі
Энергия. 9 сынып
Энергияның сақталу және бір түрден екінші түрге айналу заңы
Дененің механикалық энергиясының өзгерісі атқарылған жұмыстың шамасына тең
Потенциалдық және кинетикалық энергия
Энергия. Потенциалдық және кинетикалық энергия
Дене импульсінің өзгерісі
Пәндер