Ауырлық күші әрекет ететін дененің потенциалдық энергиясы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
§66. Ауырлық күші
әрекет ететін дененің
потенциалдық
энергиясы.
Ауырлық күшінің істеген
жұмысын табайық.
À F s
Екі нүктенің арсында дененің
жүрген жолы: s h h
1 2
Дененің қозғалыс бағытында
әсер етерін күш: F mg
Дененің құлаған кездегі
ауырлық күшінің істейтін
жұмысы:
À F s mg (h1 h2 )
A mgh1 mgh2
A W1 W2 W
E mgh
Потенциалдық энергия мынадай
қасиеттермен сипатталады:
1. Ол дененің орналасу күйіне ж әне
басқа денелермен әрекеттесу
күштеріне тәуелді өзгереді;
2. Әрекеттесу күшінің жұмысы
потенциалдық энергияның кемуі
есебінен өндіріледі:

A mgh1 mgh2 Eï 1 Åï 2 Eï

Ұқсас жұмыстар
Деформацияланған серіппенің потенциа
Кинетикалық және потенциалдық энергия
Потенциалдық энергия өрнегі
Механикалық энергия
Физикалық диктант
Денелерге бір түзудің бойымен әрекет ететін күш
Энергияның сақталу және бір түрден екінші түрге айналу заңы
Дененің салмағы
Бернулли заңынан шығатыны, ағын
Материалдық нүкте мен қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының динамикасы
Пәндер