Қазіргі жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық банкының ақшанесие саясаты
Презентация қосу
Қазіргі жағдайда
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық банкының
ақша-несие
саясаты

Орындаған:Канагат Акерке
Тобы:ФН-407
Жоспар:
Ақша-несие саясаты.
Ақша –несие саясатының
мақсаты,құралдары,түрлері.
2016 жылғы қр-ның ақша-
несие саясаты
Ақша-несие саясаты - бұл айналыстағы ақша 
массасын, несие көлемін, сыйақы 
(мүдделендіру) мөлшерлемесін өзгертуге жалпы 
банк жуйесінің қызметін реттеуге бағытталған 
шаралар жиынтығы.

АНС-ның мақсаты — инфляцияны төмендету 
және теңгені тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Қазақстан Ұлттық Банкі мемлекеттің 
ақша-несие саясатын  жүргізуші болып 
табылады.
Шаруашылық конъюктурасынын, жағдайына байла
нысты ақша-несие саясатының екі түрі болады:
Рестрикциялық ақша-несие саясаты;
Экспанцондық ақша-несие саясаты.

Рестрикциялық ақша-несие саясаты — екінші деңгейлі 
банктердің несиелік операциялар көлемін шектеуге ж әне 
қатаң шарт белгілеуге, сондай-ақ сыйақы 
мөлшерлемесінің деңгейін арттыруға бағытталатын шаралар 
жиынтығы.
Экспанциондық ақша-несие саясаты — несие беру көлемін 
кеңейтумен, айналыстағы ақша-массасыны ң өсуіне 
бақылаудың әлсіздігімен және сыйақы мөлшерлемесінің 
төмендеуімен байланысты шаралар.
Тікелей Жанама
құралдар (несие бағас құралдар (нарыққа ық
ы мен немесе сомасына  пал ету арқылы ақшаға 
2004 жылдан  тікелей бақылауға арнал деген сұраныс пен 
бастап,Қазақстан  ған): ұсынысқа ықпал етуге 
Республикасы Ұлттық  арналған):
Банкінің  қолданып  отырған 
ақша-несие саясатының несиенің бағасын 
(Р — сыйақы 
құралдары екі топқа мөлшерлемесін) не  ашық 
бөлінеді. санын (Q) белгілеу  нарықтағы операц
немесе шектеу; иялар;

коммерциялық 
банктердің 
балансына қатысты  міндетті 
несиелік лимиттер  резервтік талаптар;
белгілеу.

несиелеуге және 
вексельдерді қайта 
есепке алуға 
байланысты 
операциялар.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2016 ЖЫЛҒА
АРНАЛҒАН АҚША-КРЕДИТ САЯСАТЫ
Ақша-кредит саясатының Қазақстан 
Республикасында баға тұрақтылығын 
қамтамасыз ету бойынша заңнамалық 
деңгейде белгіленген мақсатқа сәйкес 
Ұлттық Банк 2016 жылға инфляция 
деңгейін тұрақтандыруды және оны 
тез арада белгіленген 6-8% дәлізге 
қайтаруды өз қызметінің басым 
бағыты деп белгілейді.
Ортамерзімді кезеңде инфляциялық
таргеттеу саясатын іске асыру
шеңберінде Ұлттық Банк инфляция
бойынша мынадай нысаналы
бағдарларды белгілейді:
2017 жылы – 6-8%, 
2018 жылы – 5-7%, 
кейін 2020 жылға қарай 3-4% дейін 
біртіндеп баяулайды.
Ақша-кредит саясатының құралдары
Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты құралдарының жүйесі
ашық нарық операцияларын жүргізуді, оған жүйелі түрде
кіруді, сондай-ақ ең төменгі резервтік талаптар тетігін
пайдалану арқылы жүргізуді ұйғарады 

Кепілмен
Өткізу Беру/ алу
Құрал түрі Құрал қамтамасыз
мерзімділігі мерзімі
ету
ҚҚБ-дағы банктердің
валюталық АҚШ доллары сұратуы 1 күн
тұрақты қол
своп бойынша
жеткізу
банктердің
операциялары ҚҚБ-дағы кері
МБҚ сұратуы 1 күн
РЕПО
бойынша
өтімділік беру
кері сатумен
бағалы
қағаздарды ломбардтар
күн сайын 7 күн
сатып алу тізімі
бойынша
ашық нарық
аукцион
операциялары

ҚҰРБ
ноттарының - апта сайын 28 күн
аукционы
банктердің
ҚҚБ-дағы
өтімділікті алу МБҚ сұратуы 1 күн
тұрақты қол тікелей РЕПО
бойынша
жеткізу
Ақша-кредит саясаты саласындағы 2016 жылға
арналған негізгі міндеттер

1) Күтулерді басқару

Ұлттық Банктің іс-қимылы тұрғындардың теріс ұғымын еңсеру ж әне 
активтерді долларсыздандыруды ұйғаратын оның мінез-құлқын өзгертуге 
бағытталатын болады.
Ұлттық Банк белсенді коммуникациялық саясатты, соның ішінде 
бұқаралық ақпарат құралдары, бизнес-қауымдастықтар және 
тұрғындармен диалог құру арқылы мөлшерлемелерді өзгерту 
перспективасы бойынша өз әрекетінің ашықтығы саясатын 
жүргізетін болады. Аталған саясат тұрақты түрде баспасөз-
конференцияларын өткізу, пресс-релиздерді, а қша-кредит саясаты 
мәселелері бойынша басқа да ақпараттық және талдамалық 
материалдарды жариялау, Ұлттық Банктің қаржы нарығында ғы 
операциялары бойынша ақпаратты ашу жолымен а қпаратты барынша 
жария етуді ұйғарады. Ұлттық Банк ұдайы түрде болжамды бағыттар 
мен іс-әрекеттер жөнінде мәлімдеп, оларды қабылдау қажеттілігі 
жөнінде түсініктеме беріп тұратын болады.
Кредит нарығын қолдау  Дегенмен де,
бойынша 2016 жылға  2016 жылы
арналған негізгі міндеті 
– кредит нарығын  кредиттеу
қысқартуға  кәсіпорындарды
әкелмейтін, бірақ  ң ағымдағы,
кәсіпорындарға жаңа  соның ішінде
кредиттер беру, нақты  айналым
секторды қолдауды  капиталындағы
қамтамасыз ететін  қажеттіліктерін
шаралар қабылдау 
қамтамасыз
болып табылады. 
Банктердің кредиттік  ететін болады,
белсенділігін арттыру  ұзақмерзімді
теңге өтімділігін  қаржыландыру
Экономиканы
ұсынумен қатар, қаржы  өте шектеулі
кредиттеуді секторының  болады.
қолдау тұрақтылығын қолдау  Кредиттеуді
бойынша шараларды  толыққанды
ескерумен банк 
секторын реттеудің 
жандандыру
тәсілдерін түзеу  банктердің
арқылы қамтамасыз  міндеттемелерді
етілетін болады.  және, ең
Ұлттық Банктің іс- алдымен
әрекеттері қаржылық  депозиттерді
тұрақтылық үшін қауіп  долларсызданды
төндірмей, отандық  ру процесінің
экономиканы 
кредиттеуді арттыру 
басталуымен
әлеуетін қамтамасыз  ғана мүмкін
болады.
Банктерді теңгемен
қорландыруды тұрақтандыру
Ұлттық Банк теңгемен депозиттер қалыптастыруға арналған 
талаптарды қамтамасыз ету бойынша алдын ала шаралар 
қабылдайтын болады. 2016 жылғы 1 ақпаннан бастап жеке
тұлғалардың ұлттық валютамен жаңадан ашылатын
депозиттері үшін сыйақының ең жоғары мөлшерлемелері
10%-дан 14%-ға дейін көтерілді. Шетелдік валютамен
мөлшерлемелер 3%-дан 2%-ға дейін төмендетілетін болады. 
Салымдарды кепілдендіру жүйесін одан әрі жетілдіру механизмі 
зерттелетін болады.
Банкаралық нарықты дамыту
Ұлттық Банк ашық нарықтағы операцияларымен
жүйелі өтімділіктегі аралықтарды өтейтінін, ал үнемі
қолжетімді операциялар бойынша мөлшерлемелер
айыппұлдық, яғни қалыптасып жатқан нарықтық
мөлшерлемелердің деңгейінен асып түсетінін ескере
отырып, өтімділікті қайта бөлуде банкаралық нарық
маңызды рөл атқаруы тиіс.
Осы орайда, Ұлттық Банк банктердің бір-бірімен
жүргізетін операцияларды қолдау, ең алдымен
кепілсіз кредиттеу мүмкіндігін зерттейтін бола ды.
назарларыңызға 
рахмет!!!!!!!!!

Ұқсас жұмыстар
Ұлттық банкының ақша - несие саясаты
Экономикалық мемлекеттік зерттеу
Қазақстан Республикасының президенті Н. Ә. Назарбаевтің қол жеткізген жетістіктер
Қалдықты дивиденд саясаты
Қазақстанның қазіргі саяси ахуалы
ҚР ҰБ-ның ақша-несие саясаты
Ақша-несие саясаты туралы
Тарихи кезең сабақтары
ҚР-ның ақша-несие саясаты
Ақшаның қажеттігі және шығу тегі
Пәндер