1с бухгалтерия мүмкіндіктері мен ерекшеліктері
Презентация қосу
1с бухгалтерия
мүмкіндіктері мен
ерекшеліктері

Орындаған:Канагат Акерке
Тобы:ФН-405
Жоспар:
1с бухгалтерия түсінігі
Бағдарламаның мүмкіндіктері.
Бағдарламаның ерекшеліктері.
1 С жүйесі қарапайым да күрделі бухгалтерлік есеп
программасы болып саналады, ол әр түрлі меншік
формасында және әр түрлі қызмет саласындағы
кәсіпорындарда қолдануы мүмкін. 

Жүйенің жұмысы мынандай үш компонентке негізделіп
жасалған:
«Оперативті»

«Бухгалтерлік есеп»

« Есептеу» компаненті.
“Бухгалтерлік есеп”
компоненті , көп түрлі Кәсіпорынның
және көп деңгейлі есебінде болып
аналитикалық есеп ,
сандық есеп және жатқан
валюталық есепті , шаруашылық
бірнеше шот операцияларын
жоспарды,бір мезгілде
қатарласып “Бухгалтерлік
шаруашылық есеп”
операцияларын компонентіне
жүргізеді
көрсетеді.
.“ Оперативті есеп”
компоненті ақшалай
қаржылардың
қозғалысының оперативті
есепті автоматтандыру
үшін арналған.

“Оперативті есеп“
компоненты кәсіпорынның
тауарларының,
материалдардың, ақшалай
және басқада құралдардың
қалдықтары туралы
ақпаратының қозғалысы
мен нақтылығын тіркеуге
мүмкіндік береді.
“Есеп айырысу“ компоненті күрделі кезекте есеп айырысуын
автоматтандыруы үшін арналған.

Бұл компонентті әр түрлі күрделі есеп айырысуларды орындай алады.
Сонымен бірге “өткен күннің “ нәтижесімен қайта есептеуге
мүмкіншілігі бар.

Бұл компоненттің ең бастысы – еңбек ақы мен есеп айырысуды
қолданады.
Жүйенің негізгі мүмкіндіктері

банк және касса есебі есептің басқа бөлігі

  негізгі құралдар және ұйымдар мен алашақтармен,
материалдық емес активтердің берешектермен, есеп беруші
есебі тұлғалармен өзара есеп айырысу есебі

тауарлар есебі,өнімді
өндіру және қызмет валюталық операциялар есебі
көрсету

  еңбекақы бойынша есеп
  бюджетпен есеп айырысу
айырысу
Негіздерді және
материалдық емес Қорларды; Ақшалық
активтерді; операциялар

1С Бухгалтерлік» бағдарламаның көмегімен бір
ақпараттық базамен бірнеше мекемелерді
жүргізуге болады және практикалық негізінде
бухгалтерлік және салық есептерін есептейді:

Есеп айырысу Өндірістерді және
Контагенттермен
міндеттемелерді; қызмет көрсетуді;
есеп айырысуды;
-

--
1С:Бухгалтерия шот жоспарының көп деңгейлігі бойынша
жүйесі келесі синтетикалық есеп;
есептерді бірнеше шот жоспары бойынша есеп;
Ұйымдастыру
мүмкіндігі бар: валюталық есеп және валютаны жабу есебі;

көп өлшемді аналитикалық есеп;

әр бір өлшем бойынша көп деңгейлі
аналитикалық есеп ;
сандық есеп;

бір ақпараттық базадағы,бірнеше кәсіпорын
бойынша есебі.
Назарларыңызға
рахмет!!!!!!

Ұқсас жұмыстар
«1С: Бухгалтерия 8 Казахстан үшін» бағдарламасының сипаттамасы
Бухгалтерлік есеп
Ақпараттық - аналитикалық жүйенің компоненттері және құрылымы
Өндіріс есебі
Қосымша құн салығының есебі
Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер
Есептеу жүйелеріндегі ақпаратқа зақым келтіретіндер
Есептеу жүйелеріндегі құжат айналымын қорғау
Кітап құрылымын қорғау
Бухгалтер мамандығы
Пәндер