Бюджеттік бақылауды ұйымдастыру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Бюджеттік
бақылауды
ұйымдастыру.
Орындаған:Канагат Акерке
Тобы:ФН-405
Бюджеттік бақылау
Қаржы- экономикалық бақылаудың
құрамдас бөлігі ретінде мемлекеттің
субъектілерін және жергілікті өзін-өзі
басқару органдарының ақша қорларын
құру,тарату және қолданудағы бюджетке
кірістік түсімдерді көбейту қорларын
анықталған бюджет салық тәртіптерін
жақсартудағы әрекеттердің заңдылығы
және тиімділігін тексеру бойынша
мемлекеттік органдар жүргізетін шаралар
жиынтығын білдіреді.
Бюджеттік бақылаудың міндеттері:
Бюджеттің орындалуы мен
құрастырылуының дұрыстығын Бюджет және салық
қамтамасыз ету; тәртіптерін жақсарту;

Әр түрлі деңгейлердегі
бюджеттің табыс базасын,өсу
Бухгалтерлік есеп пен есеп қорларын анықтау;
берушілік дұрыстығын бақылау;

Бюджетаралық қатынастардың
Бюджет қаражаттары мен
механизмін жүзеге асыруды
бюджеттен тыс қорлар
бақылау;
қаржыларын қолданудың
тиімділігімен қолданылуын Банктер мен басқа да несиелік
тексеру; мекемелердегі бюджеттен тыс
қорлар айналымына тексеріс
жасау;
Бюджеттік бақылау объектісі ретінде
тек салық саласы мен бюджет процесі ғана
емес сондай-ақ нарықтық қатынас
субъектісінің қаржы қызметінің бүкіл
шаруашылық процесі алынады.

Бюджеттік бақылаудың
орындаушысына байланысты бюджет
субъектісі ажыратылады.
Мемлекеттік бюджетті бақылау оны мемлекеттік органдар жүзеге асырады.Ол
мемлекет пен қоғам мүддесін қамтамасыз етеді,салық төлеушілердің бюджет алдындағы
міндеттемелерін орындалуын және бюджеттік мақсатты ақша бөлулерінің мақсатты
қолданылуын тексереді.

Министірліктер мен мекемелер жүргізетін мекемелік бақылау.Оның
барысында ведомствалық сыныптаудың мекемелік федомствалық белгісі бойынша
бөлінген бюджет қаражатының шығындалуы тексеріледі.

Мемлекеттік емес ұйымдар мен мемлекеттің қоғамдық бақылауы
оның объекті тексерулер алдына қойған нақты міндеттерге байланысты.

Кәсіпорындар,ұйымдар мен мекеменің қаржы-экономикалық қызметі бөлімдері
мен жүргізілетін дербес бақылау.Оның объекті болып шаруашылық субъектінің
бюджетке салық төлеуді және салық жоспарын бөлінген бюджет бөлінген бюджет
қаражаттарын қолдануды қаматамасыз ету қызметі болып табылады.

Құқықтық бақылау

Салық органдарына салық төлеу кезінде
салық төлеуші жеке тұлғаның жүргізетін
азаматтық бақылау.
Салық декларациясын құру мен тапсыруда
сондай-ақ бюджеттің қаржы алдындағы
бақылау.
Бюджеттік бақылаудың негізгі
әдістері
Құжаттық тексеру-тікелей
кәсіпорындар ұйымдар және
мекемелерде лауазымды тұлға
қатысуы арқылы жүзеге
асады.Ақпарат көзі болып
алғашқы құжаттар бухгалтерлік
есеп тіркегіш
регистрлері,бухгалтерлік
статистикалық және жедел
техникалық есеп
берулер,шығындпар сметалары
т.б құжаттар табылады.Тексеру
үшін құжаттарды кәсіпорыннан
тыс жерден алуға заңмен тыйым
салынады.
Камералды тексеру-бақылау органдарының орналасу жері бойынша
кәсіпорын,мекеме,ұйымдар берген жоғарыда атал ған құжаттар мен
осы тексерілетін құжаттар туралы бақылау субъектілері бар
мәмілелер мен құжаттар негізінде жүргізіледі.

есеп берулер,бюджет мекемелері шығындарының
сметалары,сондай-ақ салық төлеуші салалары
бойынша есептің алынуы,тексерілуі және қамтамасыз
етілуі;

Салық төлеушімен бюджет қаражаттарын
басқарудың бюджет пен бюджеттен тыс қорларға
салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің есептік
және төленуінің дұрыстығына байланысты
Камералды тексерудің сұрақтарды қабылдау;
негізгі міндеттері:
Бюджеттік мекемелердің шығындарының жеке
және жалпы сметаларын құру басқа да сұрақтар
бойынша заңмен бекітілген нормалармен норматив
орындалуы;

Бюджеттік салықтық тәртіп бұзушылыққа
қатысты санкцияларды қабылдау,дұрыстығына
бақылау жүргізу;
• Зерттеу–бақылаушы тұлғаның орнына
кәсіпорын,мекеме,ұйымдардың қаржы шарттары мен қызметтерді ң
жеке қырларымен танысуын білдіреді.Бұл арада алғашқы бухгалтерлік
құжаттарды тексеру міндет емес электр энергиясы ж ұмсалар
өлшеулері,қаржыландыру мен салық салудың жасырын объектісін
тексеру,сұрау,анкеталау,орнында инспекциялау,бақылау ж үргізіледі.

• Бюджеттік бақылау жүргізудің маңызды әдісі болып барлық
деңгейлер бюджетінің табысы және шығындар бөлігінің
бюджеттің шығындары,сметаларды талдау Бұл арада талдау
астына бюджеттік салық жүйесінің өзі де оның өміріні ң сан алуан
жақтарының да әсері алынады.Бюджеттік талдаудың ғылыми
негізделіп,және жан-жақты жүргізілуі,мемлекетті ң ұза қ мерзімді саясат
құруына негіз болады.
Назарларыңызға
рахмет!!!!!!

Ұқсас жұмыстар
Бюджеттік бақылау
Қазынашылық қызметтің теориялық негіздері
Бюджеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалау өлшемдері
Бюджетті бақылаудың мақсаты - барлық деңгейдегі бюджетке кірістің неғұрлым толық жұмылдырылуын, бюджеттік қаражаттың нысаналы мақсатқа және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету
Салықтық механизм
Мемлекеттік бюджет. Бюджет жүйесі
Бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру
Бюджеттік бағдарламаларды келісуді жеңілдету
Қазақстандағы салық саясаты: қалыптастыру және қызметі атқару механизмдері
МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ ЖӘНЕ БЮДЖЕТТЕН ТЫС ҚОРЛАР
Пәндер