Американдық және Жапон менеджменті: ерекшеліктері мен өзгешіліктері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Американдық және
Жапон менеджменті:
ерекшеліктері мен
өзгешіліктері

Орындаған:Канагат
Акерке
Тобы:ФН-405
Жоспар :
1)Жапонияның басқару
ерекшелігі.
2)АҚШ-тың еңбекақы
төлеу жүйесі.
3)АҚШ пен Жапонияға
салыстырмалы талдау.
Жапондық менеджментте қызметшілерді басқару
жүйесі

Жапондық стильге тән нәрсе –
басқарудың Коносукэ Мацусита
принципі. Мацусита идеясы бойынша
жапондық басқару жүйесінің үш түрі
қалыптасқан: адам – қаржы –
технология. Технология тәуелділік
жағдайда, ал бірінші орында –
қызметшілер.
Басқарудың Мацусита стилі
былайша сипатталады:
Біріншіден-бұл танысудың белсенділігі
(фирмалардың барлық бөлімшелеріндегі істің
жайы, ондағы барлық қызметтің жұмыс
істеуі);
екінші ерекшелігі – фирма жұмыскерлерінің
кәсіптік шеберлігін үнемі жетілдіруіне күш
салу;
үшінші ерекшелігі-инициативаны батыл
көтермелеу;
төртінші ерекшелігі-мүмкін болатын
шешімдердің ең таңдаулысын іздестіру
мақсатында менеджерлер арасындағы
талқылауды жан-жақты қолдап отыру.
«Мацусита дэнки» компаниясында
жұмыскерлерді даярлау жүйесі:
біріншіден, кәсіптік білімді
екіншіден,фирмалық мінез-құлық кодексін
меңгергеннен кейін, жаңадан қабылданған
жұмыскерлер арнайы сабаққа қатысып, онда
оларға былайша сендіреді.:
«Егер сен кездейсоқ
қателік жіберсең,
фирма сені кешіреді.
Егер сен фирманың
моральдық
кодексінен тайсаң,
саған кешірім жоқ».
Жапонияда корпорацияларға тән әсіресе
– топтық жауапкершілік механизмі
Басқарудың барлық құрылымында топ
маңызды ұйымдық элемент болып саналады.
Жапон кәсіпкерлері Сетоку ханзаданың
конституциясында – жапондық бірінші заң
құжатында көрсетілген көне қауымның
негізгі моральдық принципіне көңіл бөледі.
Онда: «үйлесімділік – бәрінен де
жоғары», - деп жазған.
Жапонияда елдің көзінше сөгіс жариялау
сирек қолданылады.Өйткені, сөгіс олардың
арына өшпес таңба қалдырады, соның салдарынан
сөгістің ықпалы кемиді. Бұларда топтық хал-
ахуалға, психологиялық көңіл-күйге ерекше көңіл
бөледі.
Жапон кәсіпорындарында жұмысшы тобында 4-6,
кейде одан көп жұмысшы істейді. Ең қолайлысы 10-20
адам болып қажетті бағыт-бағдар беру үшін Жапон
фирмасында арнайы моральдық рух, былайша
айтқанда корпоративтік рух деген енгізілген.
Өмірлік жалдау жүйесінде жұмыскерлер бір
фирмада еңбек рыногына бірінші кіріскен
күннен бастап зейнеткерлікке шыққанға дейін
жұмыс істейді. Мұндай дәстүр Жапонияда өткен
ғасырдың аяғында қалыптаса бастады. Жапондық
іскер топтарға өз ісіне және кәсіпорынға берілген,
бір сәттік қана емес, ұзақ мерзімге, тактикалық,
стратегиялық мақсатты көздейтін жұмыскерлер
қажет. Жұмыскерлерді өмірлік жалдау тек ірі
фирмаларға ғана тән. Ал ұсақ фирмаларда мұндай
Жапон кәсіпорындарында әрбір жас менеджерге
қамқоршы, яғни американдық мамандардың айтуынша
«Өкіл әке» тағайындалады. Өкіл әке орта деңгейдегі
беделді басшыдан таңдап алынады. Ол міндетті түрде өзі
қамқорлыққа алған адам бітірген жоғарғы оқу орнының
түлегі болуы тиіс.
«Мацусита дэнки» концернінде
кандидатураларды іріктегенде
өлшемдік куәліктермен және өмірбаяндық деректерімен
танысып қана қоймайды.
Концернге алынатын кадрлардың оқу орнын бітірген
дипломымен және ондағы емтихан бағасымен танысып
қоюы жеткіліксіз – олар дауысқа түсуге правосы бар
құжаттармен
салықтарды төлегені туралы куәліктермен
семьясын тексерген актімен мұқият танысып шығады.
Бұл концернге мінездемесіз орналасуға
болмайды, оның үстіне мінездеме беруші
концерннің сеніміне ие болуы тиіс.
АҚШ-еңбекақы төлеу жүйесі:
жұмысшылар
уақытылы жалақы
алады, мұнда еңбек
әдетте механизациялануының
минималды
сыйақылар тек деңгейі жоғары
қана фирма болғандықтан адам еңбекке ақы
басшылығына
еңбегінің рөлі шамалы; төлеу (сағаттық
төленеді. төлем де
жатады) заңмен
инженер-техникалық реттеледі;
жұмысшылар мен
басшылықтың
фирманың орташа
еңбекақылары
еңбекақы төлеуін
айтылмайды. Олар
анықтағанда осы
әкімшілік пен
географиялық
қызметкер
аймақтағы басқа
арасында жеке
фирмалардың
түрде келісімге
еңбекақыларынан
келу арқылы
аз болмауын
орнатылады ;
жұмысы қадағалайды;
қағаттанарлықтай
нәтиже көрсеткен жалақының
қызметкерлердің абсолютті мөлшері
жалақысын өсіру жыл
сайын жүргізіледі. жұмысшының
Жұмысшыларды біліктілігіне және
аттестациялау жыл сайын сол мекендегі
өтеді. Жұмысшыларды
бағалауды аралық басшы өмір сүру
ұсынған жұмыс деңгейімен
қорытындысы негізінде байланысты;
Ынталандыру материалдық жолмен ықпал ету
арқылы және иерархия сатысы бойынша
жоғарылату арқылы іске асырылады.
АҚШ-ның еңбекке ақы төлеу
жүйесі тек қана өсе беретін
және ешқашан
төмендемейтін жүйемен
жасалған.
• басқару персоналдарына сыйақылар;
• қызметінен кеткенде өтемақылық төлемдер төлеу;
• жетістіктеріне қарамастан менеджерлерге арнайы
сыйақылар беру;
• негізгі жалақының өзгеріссіз көлеміндегі түсім
АҚШ-тағы көлеміне тәуелді сыйақылар;
қосымша • қызмет дәрежесі мен біліктілігінің көтерілуіне
еңбекақы баланысты қосымша сыйақы беру;
• сағат бойынша есептелмейтін жалақы;
төлеудің басты • жұмысшыларға акцияларды сату және т.б.
түрлері:
• Шешім қабылдаудың
қабылдау үрдісі
жекелеген үлгісі
Американдық үлгі • Ұжымдық жауапкершілік
Жапондық үлгі
• Жеке жауапкершілік
• Басқару әдісін құрудың
• Басқарудың нақты
формалды емес жолы
қалыптасқан құрылымы
• Басқарудың топтық
• Басшылық тарапынан жеке
формасы
бақылау
• Баяу бағалау және
• Жылдам бағалау және
ілгерілеу
ілгерілеу
• Топқа негізделген
• Даралыққа бағытталған
басшылық стилі
басшылық стилі
• Маманданбаған кәсіби
• Маманданған кәсіби (аз ғана
(әмбебап түрдегі
мамандарды дайындау)
басшыларды
дайындық
дайындау)дайындық
• Өнімділік пен жеке
• Еңбекақы көлемін басқа
нәтижелермен еңбекақы
факторларды ескеру
төлеу көлемінің тығыз
арқылы анықтау (жұмыс
байланысы
дәрежесі, топтың жұмыс
• Қысқамерзімді
көрсеткіштері және т.б.)
жұмысбастылық
• Ұзақмерзімді
• Басшының басты қасиеті
жұмысбастылық
профессионализм және
• Басшының негізгі критериі
инициатива
–қарамағындағыларды
• Жеке нәтижелеріне
дұрыс үйлестіру және
негізделген іскерлік
бақылау білуі.
Назарларыңызғ
а рахмет!!!!!!!!!

Ұқсас жұмыстар
Жапонияға салыстырмалы талдау
Жапон менеджменті
Банк менеджменті
Банктік менеджмент
Өнім сапасын басқару жөніндегі Американдық тәжірибесі
Менеджердің жауапкершілігі
Менеджер жауапкершілігі
ЖАПОНИЯ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ
Кредиттік оқыту жүйесінің мәні
Менеджменттің теориясы мен практикасы
Пәндер