ҚАЗЫНАЛЫҚ САЯСАТ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗЫНАЛЫҚ САЯСАТ

ОРЫНДАҒАН:КАНАГАТ АКЕРКЕ
ТОБЫ:ФН-407
Жоспар:
1. Қазыналық саясаттың мәні мен маңызы
2. Қазыналық саясаттың түрлері мен
құралдары
3. Қазыналық саясаттың артықшылықтары
мен кемшіліктері
Қазыналық саясат – бұл үкіметтің мемлекеттік бюджеттің
кірістерін немесе шығыстарын өзгерту арқылы экономиканы
тұрақтандыру мақсатында қолданатын іс-шаралары.

Үкімет қазыналық саясатты ең алдымен жиынтық
сұранысты реттеу мақсатында жүргізеді. Бұл жағдайда
экономиканы реттеу жиынтық шығындарға әсер ету
арқылы жүзеге асырылады.

Қазыналық саясатты үкімет жүргізеді.
Қ АЗЫНАЛЫҚ
ҚАЗЫНАЛЫ Қ
Құ
Құралдары
ралдары САЯСАТ
САЯСАТ Маққсаттары
Ма саттары

Мемлекеттік
Мемлекеттік Салыққты
Салы тыққ Индустриалды
Индустриалды Салыққты
Салы тыққ Тежеуші,
Тежеуші,
шығғындар,
шы ындар, ттүүсімдер
сімдер даму,
даму, жжүүктемені
ктемені те ң дестірілген
теңдестірілген
трансферттік
трансферттік экономиканы
экономиканы өөсірместен
сірместен фискалдыққ
фискалды
ттөөлемдер
лемдер әәртараптандыру
ртараптандыру бюджетке
бюджетке саясат
саясат
ттүүсімдерді
сімдерді
ккөөбейту
бейту
Қазыналық
саясаттың түрлері
Ынталандырушы қазыналық саясат өндіріс көлемінің
рецессиялық алшақтығын қысқарту мақсатында
жұмыссыздықты жойып, жиынтық сұранысты ынталандыруға
бағытталады. Оның құралдары:
а) мемлекеттік сатып алуларды көбейту,
ә) салықтарды азайту,
б) транферттерді көбейту.
Тежеуші қазыналық саясат өндірістегі инфляциялық
алшақты жойып, жиынтық сұранысты қысқартуға бағытталады.
Оның құралдары:
а) мемлекеттік сатып алуларды қысқарту;
ә) салықтарды көбейту;
б) трансферттерді азайту.
Қазыналық саясаттың
түрлері

Қазыналық саясатты дискрециялық және автоматты
(дискрециялық емес) деп те ажыратады.
Дискрециялық қазыналық саясат – үкіметтің экономиканы
тұрақтандыру мақсатында мемлекеттік сатып алулар, салы қтар ж әне
трансферттер көлемін ресми заңды өзгерту шаралары.
Дискрециялық емес (автоматты) қазыналық саясат кіріктірме
тұрақтандырғыштардың механизмі негізінде әрекет етеді.
Кіріктірме тұрақтандырғыштар – бұл шамасы өзгермейтін, бірақ
өрлеу кезінде сұранысты шектеп, автоматты түрде экономикалық өсуді
тежейтін, сондай-ақ құлдырау кезінде өндірістің қысқаруын
ынталандыратын құралдар. Автоматты тұрақтандырғыштарға:
1)табыс салығы (адамдардың табысына және корпорация пайдасына
салынатын салық);
2)жанама салықтар (оның ішінде қосылған құнға салық);
3)жәрдемақылар жатады.
Қ азыналыққ
Қазыналы
Автоматты Реттелетін
тұрақтандырғышта
саясат
саясат тұрақтандырғыштар
р

Бюджет Салық Кеден Ағымдағы Инфляция Салық
кодексі кодексі кодексі шығындард ны реттеу мөл-
ы тежеу шерлемесін
төмендету
Азаматтық Еңбек кодексі
кодекс Ұлттық қордан
Зейнетақы мен
берілетін кепілді
жәрдемақы
Ұлттық қордың Әкімшілік құқық трансферттің
мөлшерін көбейту
қаражатын құру бұзушылық мөлшерін
мен пайдалану жөніндегі Кодекс өзгерту
Тұжырымдамасы

Фискалды саясатты түзету
Нормативті-құқықтық актілер және
олардың жүзеге асырылуы
Республикалық бюджетті нақтылау
Қазыналық саясаттың
артықшылықтары
Қазыналық саясаттың кемшіліктері

Белгісіздік. Көбінесе рецессияның аяқталу кезеңін, жанданудың басталу уақытын, сондай-ақ
жанданудың өрлеуге қашан ұласатынын дәлірек анықтау қиындау болады. Мұндай бағалаулар
экономикалық жағдайды анықтауда және экономикалық саясаттың типін таңдауда қателесуге әкелуі
мүмкін, сондықтан циклдің әр түрлі фазасында қазыналық саясаттың әр түрін қолданған жөн.
Назарларыңызға
рахмет!!!!


Ұқсас жұмыстар
Құралдары САЯСАТ
Табыстар саясаты
БЮДЖЕТ –САЛЫҚ САЯСАТЫ
IS­LM үлгісі туралы ақпарат
Үлгінің ішкі айнымалылары
Экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен астары. Фирмалардың, шаруалар мен үй шаруашылықтарының сәттілігін қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі
МАКРОЭКОНОМИКА ПӘНІНЕ КІРІСПЕ
Мемлекеттік кәсіпкерлік
Шаруашылық серіктестіктерінің, акционерлік қоғамның және мемлекеттік кәсіпорынның құқықтық жағдайы
Бағалы қағаздардың жіктелуі
Пәндер