Мемлекеттік бюджет


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Мемлекеттік
бюджет

Орындаған:Канагат
Акерке
Тобы:ФН-405
Жоспар:
Мемлекеттік бюджеттің
мәні.
Бюджет жүйесі
ұғымы,құрылымы,құру
принциптері.
Республикалық бюджеттің
экономикалық мазмұны.
Жергілікті бюджеттің
экономикалық мазмұны.
Мемлекеттік бюджет — 
мемлекеттің белгілі бір  Онда мемлекеттік кірістердің
 түсетін көздері және 
уақыт кезеңіне, көбінесе бір  қаражаттың жұмсалу 
жылға арналған кірістері  бағыттары мен арналары 
мен шығыстарының қаржы  көрсетіледі. 
жоспары. 

Бюджеттің атқарылуы 
барысында оның ішінара қайта 
Мемлекеттік бюджетті үкімет қаралуы мүмкін. Барлық 
 әзірлейді, жоғары заң  демократиялық мемлекеттерде 
шығарушы органдар қабылдап,  Мемлекеттік бюджетті 
бекітеді.  қабылдау парламенттің аса 
маңызды өкілеттіктерінің бірі 
болып табылады.
Экономикалық категория ретіндегі мемлекеттік 
бюджеттің маңызы 2  функция арқылы жүзеге 
асырылады. 

Бөлу Бақылау

мемлекет ауқымында ақша  мемлекет иелігіне қаржы 
қаражаттарын шоғырландыру  ресурстарының қаншалықты 
және қоғамдық  уақтылы және толық 
қажеттіліктерді  түсетінін және оларды 
қанағаттандыру мақсатымен,  пайдаланудың тиімділігін 
оларды пайдалану іске  қадағалауға мүмкіндік 
асырылады;  береді.
Бюджет жүйесі - экономикалық қатынастар мен заңдық нормаларға 
негізделген түрлі денгейдегі бюджеттердің жиынтығы, сондай-ақ оларды 
әзірлеу, қарау, бекіту, атқару және атқарылуын бақылау үдерісі.
Бюджет кодексіне сәйкес
бюджеттің құрылымы мына
бөлімдерден тұрады:
1.кірістер:
Салықтық түсімдер;
Салықтық емес түсімдер;
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер;
Ресми трансферттер түсімдері;
2.шығындар;
3.операциялық сальдо;
4.таза бюджеттік кредит беру:
Бюджеттік кредиттер;
Бюджеттік кредиттерді өтеу;
5.қаржы активтерімен жасалатын
операцияларбойынша сальдо:
Қаржы активтерін сатып алу;
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер;
6.бюджет тапшылығы (профициті) ;
7.бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану):
Қарыздар түсімі;
Қарыздарды өтеу;
Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы
2) толықтылық
1) бірлік принципі – принципі – 
Мемлекеттік ҚР-сы бюджеттер мен 
бюджет жүйесі территориясында  Ұлттық қорға келіп 
бірнеше бірыңғай бюджет  түсетін барлық 
принциптерге заңдылығын, дербес  түсімдер мен 
бюджет  шығыстардың 
негізделеді: сыныптамасын  заңдық тәртіпте 
қолдану; көрініс табуы;

3) шынайылық принципі
– бюджет 
параметрлерінің 
5) дәйектілік принципі 4) ашықтылық экономика-ның ағымдық 
– бюджеттік қатынастар  принципі – бюджет  жағдайының 
аясында алдын-ала  заңдылығы  көрсеткіштеріне, 
қабылданған  аясындағы  Қазақстан Республика-
шешімдерді мемлекеттік  нормативтік- сының және 
басқару органдарының  құқықтық актілерді  аймақтардың әлеуметтік-
қадағалауы; міндетті түрде  экономикалық дамуының 
жариялау; параметрлері мен 
бағыттарына сәйкес 
8) келуі;
жауапкершілік
принципі –
7) тиімділік принципі –  бюджет 9) бюджеттердің дербестілігі
бюджет құралдарын аз  заңдылығын принципі - әртүрлі деңгейдегі 
көлемде қолдана отырып ең  бұзғаны үшін бюджеттер арасындағы 
жақсы нәтижеге жетудің  бюджет үдерісіне түсімдердің тұрақты түрде 
қажеттілігіне байланысты  қатысушыларды бөлінуін қамтамасыз ету.
бюджетті нақты іске асыру; жауапкершілікке
тарту;
Республикалық бюджет - салықтық және басқа да түсімдер
есебінен қалыптастырылатын және орталық мемлекеттік
органдардың, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік
мекемелердін міндеттері мен функцияларын қаржымен
қамтамасыз етуге және мемлекеттік саясаттың
жалпыреспубликалық бағыттарын іске асыруга арналған
орталықтандырылған ақша қоры болып табылады.

Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет
Қазақстан Республикасының заңымен бекітіледі.

Мемлекет республика көлемінде маңызы бар әлеуметтік-
мәдени дамуды, экономика саласындағы шараларды осы
республикалық бюджет арқылы қамтамасыз етеді.
Республикалық бюджеттің шығыстары
мынадай бағыттар бойынша жүзеге
асырылады:
- Қазақстан Республикасының Президентін және оның отбасын қамтамасыз 
ету, оларға кызмет көрсету және күзету;
- Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
жұмыс істеуі;
- сайлаулар мен референдумдар өткізу;
- мемлекеттік каржы бақылауы; 
- кеден қызметі;
- мемлекеттің сыртқы саяси кызметі; 
- іргелі ғылыми зерттеулер жүргізу; 
- мемлекеттің корғанысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
- ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- терроризмге және экстремизм мен сепаратизм көріністеріне қарсы к үрес;
-  әділет саласындағы қызмет;
- сот жүйесінің жұмыс істеуі;
- республикалық білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру, 
республикалық мектеп олимпиадаларын өткізу;
- жоғары кәсіптік және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау;
- жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету;
- сот-медицина және сот-психиатрия сараптамасын жүргізу;
- ауру адамдарды шетелде емдеуді ұйымдастыру;
- зейнетақымен қамсыздандырылуға құқығы бар азаматтарға бюджет  қаражаты есебінен 
зейнетақы төлемдері;
- мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар;
- мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар;
- арнаулы мемлекеттік жердемақылар;
- жерлеуге жәрдемакы;
- баланың туылуына байланысты әлеуметтік төлемдер;
- мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік, ауыл, су, орман, балы қ шаруашылы ғы 
және қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары, өнеркәсіп саласында республикалық 
маңызы бар бағдарламалар;
- облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттеріне 
берілетін ресми трансферттер;
- Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына берілетін ресми трансферттер; 
- үкіметтік борышқа қызмет көрсету және оны өтеу; 
- мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау. 
• 2008 жылға арналған
республикалық бюджет туралы
Заңда келесі негізгі көрсеткіштер
бекітілген:
• ең төменгі жалақы мөлшері –
7000 теңге;
• ең төменгі зейнетақы мөлшері –
9200 теңге;
• айлық есептік көрсеткіш (АЕК)
мөлшері – 971 теңге.
• Республикалық бюджеттің
тапшылығы жалпы ішкі өнімге
(ЖІӨ) пайызбен шаққанда 1,7
пайыз мөлшерінде бекітілген.
 
Жергілікті бюджет - облыстық бюджет,
республикалық маңызы бар
қаланың, астананың бюджеті, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
бюджеті.

Облыстың бюджеті - араларындағы өзара
өтелетін операцияларды есепке алмағанда,
облыстық бюджетті, аудандардың (облыстық
маңызы бар қалалардың) бюджеттерін
біріктіретін, талдамалы ақпарат ретінде
пайдаланылатын және бекітуге жатпайтын
жиынтық бюджет.

Облыстық бюджет, республикалық маңызы
бар қала, астана бюджеті - салықтық және
басқа да түсімдер, есебінен қалыптастырылатын
және облыстық деңгейдегі мемлекеттік
органдарының міндеттері мен функцияларын
қаржымен қамтамасыз етуге және тиісті
әкімшілік-аумақтық бірлікте мемлекеттік
саясатты іске асыруға арналған
орталықтандырылған акша қоры болып
табылады.
Облыстық бюджеттің шығыстары мынадай
бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
- бастапқы кәсіптік білім;

- арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру; 

- орта кәсіптік білім беру;

- республикалык бюджеттен қаржыландырылатын ба ғыттарды 
қоспағанда, медициналык көмектің кепілдік берілген к өлемін 
қамтамасыз ету;

- халықтың санитарлык-эпидемиологиялы қ салауаттылы ғын 
қамтамасыз ету;

- жетім балаларды әлеуметтік камсыздандыру; м үгедек балаларды 
қоса алғанда, қарттар мен мүгедектерді әлеуметтік  қамсыздандыру;
Республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің шығыстары мына
бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
- балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту;
- арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру;
- бастауыш кәсіптік білім беру;
- орта кәсіптік білім беру;
- республикалык бюджеттен каржыландырылатын бағыттарды қоспағанда,
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету;
- тұрғын үй көмегі;
- мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету;
- белгілі бір тұрғылықты орны жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу;
- жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды
әлеуметтік қамсыздандыру;
- мүгедек балаларды қоса алғанда, қарттар мен мүгедектерді әлеуметтік
қамсыздандыру;
- халыктың жұмыспен камтылуын камтамасыз ету;
- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек;
- жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек;
- республикалық бюджетке берілетін ресми трансферттер;
- жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету;
- ҚР Ұлттық қорына берілетін ресми трансферттер.
Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті  -  салықтық 
және  басқа  да  түсімдер  есебінен  қалыптастырылатын  және 
ауданның  (облыстық  маңызы  бар  қаланың)  жергілікті 
мемлекеттік  органдарының  міндеттері  мен  функцияларын 
каржымен қамтамасыз етуге және тиісті аудандағы (облыстық 
маңызы  бар  қаладағы)  мемлекеттік  саясатты  іске  асыру ға 
арналған  орталықтандырылған  ақша  қоры  болып  табылады. 
Жергілікті  бюджеттер  тиісті  мәслихатардың  шешімімен 
бекітіледі.
Аудан (облыстық маңызы бар
қала) бюджетінің шығыстары 
келесі бағыттар бойынша жүзеге 
асырылады:

- халықтың жұмыспен  - балаларды мектепке 
қамтылуын қамтамасыз  дейінгі тәрбиелеу мен 
ету; оқыту;

- оқытудың кешкі 
(ауысымдық) нысанын 
және интернат үлгісіндегі 
ұйым арқылы міндетті 
- белгілі бір тұрғылықты  тегін орта білім беруді 
орны жоқ адамдарды  қоса алғанда, мемлекеттік 
әлеуметтік бейімдеу; оқу орындарында 
азаматтарға міндетті тегін 
орта білім беруді 
ұйымдастыру және 
қамтамасыз ету;

- мұқтаж азаматтарға үйде 
әлеуметтік көмек көрсету; - тұрғын үй көмегі;
Назарларыңызға 
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Мемлекеттік бюджет. Бюджет жүйесі
Бюджеттік процесс және оны ұйымдастыру
Қазақстан Республикасындағы бюджет жүйесі және оның экономикалық мәні
Республикасының мемлекеттік құрылымы
Бюджеттің кірістері мен шығыстары
МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ ЖӘНЕ БЮДЖЕТТЕН ТЫС ҚОРЛАР
Қазынашылық қызметтің теориялық негіздері
БЮДЖЕТТІК ТАПШЫЛЫҚ
Республикалық бюджеттің экономикалық мазмұны
БЮДЖЕТ –САЛЫҚ САЯСАТЫ
Пәндер