Кәсіпкерл


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Кәсіпке
рлік
ВТ-941
оқцшысы
Мирас
Бақтығалиев
Кәсіпкерлік түсінігін алғаш рет
ағылшын
экономисті Ричард Контильон
17-18 ғасырдың басында енгізген.
Оның пікірінше, кәсіпкер — тәуекел
жағдайында іс-әрекетін
жүзеге асыратын адам.
Кәсіпкерлік дегеніміз — заңды тұлғаның
атынан және заңдық жауапкершілігімен
немесе азаматтың өз атынан,
өзінің тәуекелімен, сондай-ақ мүліктік
жауапкершілігімен жүзеге асырылатын
пайда табуға бағытталған
дербес бастамашылық қызметі.
ерлікті мынадай 4 кезеңнен
ын үрдіс ретінде қарастыруға болады:
а идеяны іздеу және бағалау;
ес-жоспар жасау;
етті ресурстарды іздеу;
ылған кәсіпорынды басқару.
Кәсіпкерлік қызметтің объектісі мен субъектісі
бір үрдістің екі жағы болып табылады.
Кәсіпкерлік қызметтің объектісі бұл кәсіпкердің
қызмет түрі болса, ал субъект осы
қызметпен айналысатын адам.
Кез-келген әрекет қабілетті азамат заң
шеңберінде кәсіпкерлік
қызметпен айналыса алады.
Кәсіпкерліктің жіктелуі:

емі бойынша: шағын, орта, ірі;

шік нысаны бойынша: мемлекеттік, жеке меншік, шетелдік;

риториялық орналасуы бойынша: жергілікті, аймақтық,
ықаралық;

алық бағытына қарай: аграрлық, құрылыс, сауда;

мдық-экономикалық нысандары бойынша: концерн,
орциум, холдинг, картель, синдикат, пул.
Қазіргі бәсекелік ортаның күшеюі және
айқынсыздық жағдайда кез-келген кәсіпкерлік
ызмет тәуекелсіз жүзеге асырылуы мүмкін емес
Тәуекел — жоспарланған табыс көлемін ала
алмау, зияндар мен жоғалтулардың туындау
ықтималдылығы. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыру кезінде қандай да бір шамада
тәуекелдің болатыны анық.
Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі
бизнес-жоспарлау
Жоспарлау — қазіргі экономика ғылымының
маңызды құрамдас бөлігі.
Жоспарлау — бұл «бизнес» жүйелерінің
сыртқы ортаға бейімделуі.
Жоспарлау мақсаттарды
қалыптастыру, оларға жету басымдықтары
әдістері мен құралдарын анықтау
процесін білдіреді.
сіпкерлік қызметті қаржыланды
Кәсіпорынның қаржы ресурстары —
шаруашылық субъектінің иелігіндегі
қаражаттар жиынтығы. Ол кәсіпорын
абысын қалыптастыру, бөлу және пайдалан
үрдісін көрсетеді, сондай-ақ, қаржылық
ттемелерді орындауға және кеңейтілген ұ
өндірісті қамтамасыз етуге арналған.
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері
Ішкі (жарғылық капитал, қосымша үстеме,
езервтік капитал, амортизациялық қор,
өлінбеген пайда, басқа да көздер);

Сыртқы (банк несиелері, бюджет қаражаттары,
юджеттен тыс қорлардың қаражаттары,
ағалы қағаздар шығарудан түскен
аражаттар, басқа да көздер).
Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке
еке — қандай да бір құндылықтар
ену үшін индивидтер, топтар неме
ам арасындағы күрес;
мақсатқа жетуге мүдделі жекелег
ңды және жеке тұлғалар
cындағы бақталастық.
әсекелестік — дербес жасаған іс-әрекеттер
ті тауар нарығындағы тауарлар айналысын
жалпы жағдайына олардың әрқайсысының
біржақты ықпал ету мүмкіндігін шектейтін
нарық субъектілерінің жарыспалылығы.
Кәсіпкерлік құпия
Кәсіпкерлік құпия — таралуы зиян келтіретін
порынның қызметі туралы мәліметтерді жарияла
іпорынның, кәсіпкердің заңмен қорғалатын құқы
Ал коммерциялық құпия деп жариялау олардың
мүдделеріне зиянын тигізетін фирма,
кәсіпорын қызметі туралы мәліметті айтамыз.
әсіпкерлік мәдениеті мен этикас
Кәсіпкерлік мәдениеті кәсіпкерлік қызметті
ұйымдастырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

әсіпкерлік мәдениет — субъектілердің кәсіпкерлік
қызметті жүзеге асырудағы белгілі бір қалыптасқан
қағидалары, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы.

Кәсіпкерлік этика — кәсіпкердің мінез-құлық
нормалары және оның жұмыс стилі мен заманауи
мәдени қоғамның талаптарына сәйкестігі.
Кәсіпкерлік қызметті тоқтату

Кәсіпкерлік қызметін тоқтатуы мен таратылуы
бойынша өзіндік ерекшеліктері бар.
Дара кәсіпкерлік үшін де заңды тұлғалар үшін де
кәсіпкерлік қызметті тоқтату 2 түрде: ерікті
және мәжбүрлі тәртіппен жүзеге асырылады.
Барлық дамыған мемлекеттердегі
сияқты біздің елімізде де
кәсіпкерліктің маңызы
мен ұлттық экономикадағы
рөлі жоғары.
р аударғандарыңызға рах

Ұқсас жұмыстар
КƏСІПКЕР
Кәсіпкерлік
КӘСІПКЕРЛІККЕ КІРІСПЕ
Кәсіпкерліктің даму эволюциясы
Кәсіпкерлік негіздері
Кәсіпкерліктің мәні және шығу тарихы
Кәсіпкерліктегі іскерлік қарым – қатынас
Кәсіпкерліктің мәні және міндеттері
Қазақстандағы кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
Кә сіпкерліктің мә ні мен мазмұ ны негізгі функциялары
Пәндер